Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (UMFC) - przedmioty maturalne

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na dany kierunek

kierunek przedmioty