Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja do 31 maja 2024 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 roku dla trybu ponownej rekrutacji.

 

UMFC w Warszawie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UWFC ubiegało się 971 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie przygotował 377 miejsc na 12 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się wokalistyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 osób. Do popularnych kierunków należały także: taniec (ponad 3,4 osoby na jedno miejsce), jazz i muzyka estradowa (ponad 3,3 osoby na miejsce), reżyseria dźwięku (ponad 3 osoby na miejsce), dyrygentura (ponad 2,8) oraz kompozycja i teoria muzyki (ponad 2,5 osoby na miejsce).   

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMUZ mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych i 2 kierunku niestacjonarne.

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dyrygentura
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Instrumentalistyka
  • Jazz i muzyka estradowa
  • Kompozycja i teoria muzyki
  • Muzyka kościelna
  • Reżyseria dźwięku
  • Taniec
  • Wokalistyka

Dowiedz się więcej: chopin.edu.pl/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 maja do 31 maja 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

sierpień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy mogą ulec zmianie.

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 maja do 20 lipca 2024

Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na chopin.edu.pl/kandydat

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie znajdziesz tutaj.

Sprawdziany wiedzy i umiejętności w trybie podstawowym tutaj

Sprawdziany wiedzy i umiejętności w trybie ponownym tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest najstarszą i największą uczelnią muzyczną w kraju. Oprócz kształcenia studentów prowadzi własne wydawnictwo, kameralne kino oraz działalność artystyczną, stanowiąc ważny ośrodek bogatego życia koncertowego.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, a także Szkołę Doktorską. Innymi formami kształcenia są studia podyplomowe oraz staże artystyczne. Uczelnia przyznaje swoim absolwentom tytuł zawodowy licencjata – po ukończeniu studiów pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy magistra sztuki – po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Uczelnia umożliwia kształcenie według indywidualnego planu i programu studiów. Objęci są tym studenci prowadzący aktywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach lub innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i naukowych, a także mający szczególnie trudne warunki bytowe lub cierpiący na okresowe schorzenia.

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina kształcą się na dziewięciu wydziałach w Warszawie oraz w Filii UMFC w Białymstoku na następujących kierunkach: Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura, Instrumentalistyka, Wokalistyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Muzyka kościelna, Taniec, Jazz i muzyka estradowa, Reżyseria dźwięku.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzyka kościelna
Wydział Muzyki Kościelnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Reżyseria dźwięku
Wydział Reżyserii Dźwięku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Taniec
Wydział Tańca

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wokalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)