Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja do 31 maja 2024 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 roku dla trybu ponownej rekrutacji.

 

UMFC w Warszawie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UWFC ubiegało się 971 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie przygotował 377 miejsc na 12 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się wokalistyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 osób. Do popularnych kierunków należały także: taniec (ponad 3,4 osoby na jedno miejsce), jazz i muzyka estradowa (ponad 3,3 osoby na miejsce), reżyseria dźwięku (ponad 3 osoby na miejsce), dyrygentura (ponad 2,8) oraz kompozycja i teoria muzyki (ponad 2,5 osoby na miejsce).   

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMUZ mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych i 2 kierunku niestacjonarne.

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dyrygentura
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Instrumentalistyka
  • Jazz i muzyka estradowa
  • Kompozycja i teoria muzyki
  • Muzyka kościelna
  • Reżyseria dźwięku
  • Taniec
  • Wokalistyka

Dowiedz się więcej: chopin.edu.pl/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 maja do 31 maja 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

do 12 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

sierpień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy mogą ulec zmianie.

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 maja do 20 czerwca 2024

Składanie dokumentów do 12 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na chopin.edu.pl/kandydat

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie znajdziesz tutaj.

Sprawdziany wiedzy i umiejętności w trybie podstawowym tutaj

Sprawdziany wiedzy i umiejętności w trybie ponownym tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest najstarszą i największą uczelnią muzyczną w kraju. Oprócz kształcenia studentów prowadzi własne wydawnictwo, kameralne kino oraz działalność artystyczną, stanowiąc ważny ośrodek bogatego życia koncertowego.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, a także Szkołę Doktorską. Innymi formami kształcenia są studia podyplomowe oraz staże artystyczne. Uczelnia przyznaje swoim absolwentom tytuł zawodowy licencjata – po ukończeniu studiów pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy magistra sztuki – po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Uczelnia umożliwia kształcenie według indywidualnego planu i programu studiów. Objęci są tym studenci prowadzący aktywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach lub innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i naukowych, a także mający szczególnie trudne warunki bytowe lub cierpiący na okresowe schorzenia.

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina kształcą się na dziewięciu wydziałach w Warszawie oraz w Filii UMFC w Białymstoku na następujących kierunkach: Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura, Instrumentalistyka, Wokalistyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Muzyka kościelna, Taniec, Jazz i muzyka estradowa, Reżyseria dźwięku.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2024 od 01.05.2024
Studia II stopnia od 01.05.2024 od 01.05.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzyka kościelna
Wydział Muzyki Kościelnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Reżyseria dźwięku
Wydział Reżyserii Dźwięku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Taniec
Wydział Tańca

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wokalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)