Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (URK) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (URK) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (URK) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na URK ogłoszone zostaną 16 lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie powiększyła się o 6 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: geoinformatyka, agrobiologia, doradztwo i administracja rolnicza, finanse i rachunkowość, ochrona bioróżnorodności oraz budownictwo.

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w URK ubiegało się 7317 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przygotował 3 tys. miejsc na 35 kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Najpopularniejsza okazała się weterynaria, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: etnologia i psychologia zwierząt (prawie 8 osób na jedno miejsce), architektura krajobrazu (ponad 5 osób na miejsce), dietetyka (prawie 5 osób na miejsce) oraz biotechnologia (prawie 4 osoby na miejsce).   

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (36 kierunków) i drugiego (30 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na URK mogą aplikować na 43 kierunki studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Agriculture - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Agrobiologia - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Architektura krajobrazu - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • Biogospodarka - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Bioinformatyka i analiza danych - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • Bioinżynieria zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK
 • Biologia stosowana - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • Browarnictwo i słodownictwo - Wydział Technologii Żywności URK
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • Dietetyka - Wydział Technologii Żywności URK
 • Doradztwo i administracja rolnicza - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Ekonomia - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Environmental and plant biotechnology - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • Environmental protection - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Etologia i psychologia zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Food engineering - Wydział Technologii Żywności URK
 • Food processing, safety and quality - Wydział Technologii Żywności URK
 • Gastronomia i catering dietetyczny - Wydział Technologii Żywności URK
 • Geodezja i kartografia - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • Geoinformatyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • International master of horticultural science - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • Inżynieria i gospodarka wodna - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • Inżynieria mechatroniczna - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Leśnictwo - Wydział Leśny URK
 • Ochrona bioróżnorodności - Wydział Leśny URK
 • Ochrona środowiska - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
 • Ogrodnictwo - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • Rolnictwo - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Sztuka ogrodowa - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Technologii Żywności URK
 • Transport i logistyka - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
 • Weterynaria - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – URK
 • Winogrodnictwo i enologia - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
 • Zarządzanie - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
 • Zootechnika - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

Dowiedz się więcej: rekrutacja.urk.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 11 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

16 lipca 2024

Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji na wszystkie kierunki znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - wyniki rekrutacji 2022/2023

W 2022 roku o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia w URK ubiegało się 5657 kandydatów (stan na 20.07.2022 r.)Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przygotował 2,1 tys. miejsc na 27 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie). Najpopularniejsza okazała się weterynaria, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: etologia i psychologia zwierząt (ponad 8 osób na miejsce), dietetyka oraz transport i logistyka (ponad 5 osób na miejsce).

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 1. weterynaria 670
 2. dietetyka 553
 3. etologia i psychologia zwierząt 372
 4. ekonomia 360
 5. zarządzanie 351
 6. transport i logistyka 315
 7. geodezja i kartografia 273
 8. biotechnologia 273
 9. leśnictwo 244
 10. zootechnika 240
 11. technologia żywności i żywienie człow. 235
 12. architektura krajobrazu 178
 13. zarządzanie i inżynieria produkcji 169
 14. bioinżynieria zwierząt 154
 15. odnawialne źródła energii i gosp. odpad. 150
 16. ochrona środowiska 139
 17. inżynieria środowiska 133
 18. gospodarka przestrzenna 114
 19. biologia stosowana 113
 20. sztuka ogrodowa 112
 21. browarnictwo i słodownictwo 93
 22. inżynieria mechatroniczna 81
 23. inżynieria i gospodarka wodna 76
 24. technologia roślin leczniczych i prozdr. 73
 25. ogrodnictwo 69
 26. rolnictwo 61
 27. biogospodarka 56
*pod względem liczby zgłoszeń, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (stan na 20.07.2022)

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • weterynaria 8,9
 • etologia i psychologia zwierząt 8,3
 • dietetyka 5,3
 • transport i logistyka 5,3
 • architektura krajobrazu 4,0
 • biotechnologia 3,6
 • inżynieria mechatroniczna 2,7
 • geodezja i kartografia 2,6
 • bioinżynieria zwierząt 2,6
 • biologia stosowana 2,5
 • odnawialne źródła energii i gosp. odpad. 2,5
 • sztuka ogrodowa 2,5
 • ogrodnictwo 2,3
 • browarnictwo i słodownictwo 2,1
 • ekonomia 2,0
 • zootechnika 2,0
 • zarządzanie 2,0
 • gospodarka przestrzenna 1,9
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 1,9
 • inżynieria i gospodarka wodna 1,7
 • technologia roślin leczniczych i prozdr. 1,6
 • ochrona środowiska 1,5
 • inżynieria środowiska 1,5
 • rolnictwo 1,4
 • leśnictwo 1,4
 • biogospodarka 1,2
 • technologia żywności i żywienie człow. 1,2

*pod względem liczby osób na jedno miejsce, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (stan na 20.07.2022)

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. Właśnie z nich powstał Uniwersytet Rolniczy. Jego najważniejszą misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej.

Krakowski Uniwersytet Rolniczy prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach szkoły doktorskiej oraz studiów podyplomowych. W obszarze tych ostatnich funkcjonują studia MBA – Master of Business Administration, których program został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.

Kształcenie studentów odbywa się w ramach siedmiu wydziałów. Są to: Wydział Rolniczo- Ekonomiczny, Wydział Leśny, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Wydział Technologii Żywności.

Pierwszy stopień kształcenia trwa 3 lata (sześć semestrów) na studiach licencjackich lub co najmniej 3,5 roku (siedem semestrów) na studiach inżynierskich. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje kierunki kształcenia w głównej mierze związane z takimi zagadnieniami jak: rolnictwo, leśnictwo, czy ochrona środowiska. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi: Ogrodnictwo, Inżynierię środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, Biogospodarkę, czy Zootechnikę. W przestrzeni dydaktycznej występują kierunki realizowane także w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: znaleziono 43

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agriculture
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Agrobiologia
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka i analiza danych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia

stacjonarne

Bioinżynieria zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia stosowana
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Browarnictwo i słodownictwo
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo i administracja rolnicza
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Environmental and plant biotechnology
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

II stopnia

stacjonarne

Environmental protection
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

II stopnia

stacjonarne

Etologia i psychologia zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia

stacjonarne

Food engineering
Wydział Technologii Żywności URK

II stopnia

stacjonarne

Food processing, safety and quality
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia

stacjonarne

Gastronomia i catering dietetyczny
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International master of horticultural science
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona bioróżnorodności
Wydział Leśny URK

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuka ogrodowa
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – URK

jednolite

stacjonarne

Winogrodnictwo i enologia
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)