• TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka

  Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz  nauk technicznych  i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa.

  Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).  Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną.

  Absolwent posiada kwalifikacje z  zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami  niezakaźnymi. Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także prowadzić edukację żywieniową.

  Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Na II stopniu studiów magisterskich stacjonarnych, możliwość studiowania w j. angielskim.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka oraz język łaciński i kultura antyczna lub język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów dietetyka
  Absolwenci kierunku Dietetyka nabywają kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego, a także prowadzenie edukacji żywieniowej.
  Absolwent tego kierunku jest ponadto specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności i potraw. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach dietetyka w zakładach służby zdrowia, żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, jak również na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów/potraw dietetycznych.
  Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w planowaniu żywienia różnych grup ludności, ocenie sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
  Studia prowadzone przez Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku Dietetyka otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" oraz ceretyfikat nadzywczajny - "Lider jakości kształcenia".

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka oraz język łaciński i kultura antyczna lub język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BROWARNICTWO I SŁODOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów browarnictwo i słodownictwo

  Studia na kierunku browarnictwo i słodownictwo to studia inżynierskie o profilu praktycznym, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera

  Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

  Czy kierunek taki jak browarnictwo i słodownictwo został stworzony dla miłośników piwa? Poniekąd tak, największą satysfakcję z nauki czerpać będą jednak osoby o umysłach ścisłych! Program kształcenia obfituje w przedmioty takie jak chemia, biochemia czy nawet ekologia! Te zagadnienia stanowią podstawę do poznania wszystkich tajników produkcji piwa!

  Studenci dowiedzą się, jak wyglądają etapy jego wytwarzania, a także nauczą się korzystania z nowoczesnych maszyn wykorzystywanych w browarnictwie. Po zakończeniu nauki każdy absolwent będzie mógł swoją karierę związać z przemysłem piwowarskim.

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej, jest specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze, zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą, a także zna zagadnienia formalnoprawne w tym segmencie działalności gospodarczej.

  Absolwent ma ponadto wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Wiedza zdobyta w trakcie nauki pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podjęcie studiów II stopnia

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka oraz język łaciński i kultura antyczna lub język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • FOOD ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów food engineering

   

  Form of study: Full time Study

  Study level: Graduate study master program

  Number of semesters: 3

  professional title: Master of Science

  Graduates in Food Engineering are equipped with knowledge and skills in the field of food engineering as well as food technology and nutrition and is prepared to work on engineering and managerial positions in food industry. She/he knows the principles of market operation and understands the basics of marketing products and services related to planning and food production management, as well as knows the formal and legal issues functioning in this segment of economic activity.

  Has habits of lifelong learning and knows how to use a specialist language in the field of study. The graduate is prepared to undertake research challenges. A graduate of Food Engineering is prepared to work in all types of food industry production plants, including those dealing with the preparation of functional additives for food or industry units dealing with the design and construction of equipment for food industry plants. The graduate also has the necessary basics in the field of law and economy needed to set up his own business. The graduate can apply for the Ph.D program.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FOOD PROCESSING, SAFETY AND QUALITY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów food processing, safety and quality

  Graduates in Food Processing, Safety and Quality have great knowledge and skills in: various processes in food industry,  quality safety, and economic science. They are educated to be specialists experienced in food processing, preservation,  storage as well as in food quality control. The graduates can therefore occupy engineering positions in enterprises, companies, or institutions engaged in the processing, quality control, or distribution of food. Graduates are skilled to organize and control production, including machinery and equipment selection, and perform economic analyses. They know the principles of the food market and product marketing.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku food processing, safety and quality brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • GASTRONOMIA I CATERING DIETETYCZNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów gastronomia i catering dietetyczny
  Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe
  Absolwent ma wiedzę na temat problemów i wyzwań dotyczących nowoczesnego przetwórstwa żywności i racjonalnego żywienia człowieka, w tym związanych z produkcją potraw bezpiecznych dla konsumenta. Rozumie jaki wpływ na przydatność technologiczną surowców oraz wartość odżywczą gotowych potraw mają przemiany biochemiczne, chemiczne i fizyczne. Wie jak procesy technologiczne, metody utrwalania oraz warunki dystrybucji i przechowywania żywności wpływają na jej jakość, bezpieczeństwo, wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych.
  Absolwent kierunku potrafi dobrać odpowiednie techniki, metody, technologie, materiały i narzędzia w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw oraz ich jakością i bezpieczeństwem. Potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w technologii gastronomii oraz przeprowadzić standardowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonać ocenę cech sensorycznych potrawy.
  Potrafi projektować receptury potraw, w tym także dla osób z różnymi potrzebami żywieniowymi, i wytwarzać, z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej, potrawy i dania o określonych cechach i właściwościach dietetycznych.
  Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do planowania funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowaniem strategii rozwoju zakładu.
  Jest  przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych czy garmażeryjnych. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego dokształcania się, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka oraz język łaciński i kultura antyczna lub język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (20)

Karolina Ocena odpowiedz

Tak wlasnie wyobrazal sobie studia ;) super, bo wydzial jest naprawde swietny, ludzie przyjaznie nastawieni

Beata Ocena odpowiedz

Bardzo mi zaimponowało doswiadczenie wykladowców i ich zaangażowanie w caly proces ksztalcenia tu na uczelni

Lidka Ocena odpowiedz

Ciekawe kierunki i specjalnosci, a do tego uczelnia dba o dlugofalowy rozwoj i to, aby studenci jak nawiecej wyniesli

Maks Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawe kierunki do wyboru, sam nie wiedzialem na co sie zdecydowac tak do konca, super podejscie wykladowców

Malwina Ocena odpowiedz

Ciesze sie, ze wybralam tą uczelnie, zdobyte tutaj wykształcenie na pewno bedzie wartosciowe

Paulina Ocena odpowiedz

Oferta skierowana do przyszłych studentów jest naprawdę imponująca

Karolina Ocena odpowiedz

Mozna sie wiele nauczyć, bo wykladowcy bardzo powaznie podchodzą do swojej pracy

Ewa Ocena odpowiedz

Bardzo fajni wykladowcy od ktorych mozna sie wiele nauczyc

Adam Ocena odpowiedz

Wymagające studia, ale naprawde wiele mozna sie nauczyc, doswiadczeni wykladowcy

Gaja Ocena odpowiedz

Bardzo fajny wydział. Uczelnia okej, wszystko jest dokladnie tak jak oczekiwałam

Eliza Ocena odpowiedz

Uczelnia funkcjonuje bez zarzutu, pracownicy dziekanatu, wykładowcy, wszyscy naprawde bardzo w porzadku

Darek Ocena odpowiedz

Kierunek trudny, wiec i nauki sporo, nie ma sie co dziwic. Szkola ma wysoki poziom

Kibi Ocena odpowiedz

Nie polecam, studia o kierunku technologia zywnosci bardzo ciężkie, jakby co najmniej była to medycyna. Jak jedynym waszym zajęciem będzie nauka to zdacie (albo o nie) inaczej nie ma opcji.

Weronika Ocena odpowiedz

Zastanawiałam się nad tą uczelnią, ale mieszkam i pracuję pod Krakowem, więc wieczne dojazdy na stacjonarne zajęcia byłyby dla mnie sporym utrudnieniem. Ostatenicze wybrałam technologie żywności i żywienie człowieka dla nauczycieli na WSKZ, bo wszystkie zjazdy są w formie zdalnej i już niedługo będę miała uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu w mojej szkole :)

Dietetyczka Ocena odpowiedz

Studiowałam na WTZ dietetyke. Dziedzina zawierająca wiedzę z zakresu medycyny jak i chemii, technologii produkcji żywności co jest podstawą aby wiedzieć jak żywność w rzeczywistości od postaw jest tworzona i jakim procesom podlega. Mimo dużej ilości godzin na temat produkcji, składów żywności itp. Spory zakres to zajęcia odbywające się w szpitalu z którym uczelnia współpracuje gdzie wykłady prowadzili lekarze ze szpitala Jana Pawła II oraz szpitala uniwersyteckiego im. Kopernika. Zdobyty tytuł na kierunku dietetyka - lider kształcenia mówi sam za sobie. Dużo praktycznej wiedzy na tym wydziale na pewno dowiecie się dokładnie co to jest żywność jakie ma znaczenie i zastosowanie.

Emsi Ocena odpowiedz

Uczelnia na wysokim poziomie. WTŻ to wydział górujący na Rolniczym. Jeśli masz jakąś wiedzę w dziedzinach chemii to zapraszamy. Wspaniała atmosfera, a władze wydziału niezastąpione !!! :)

MONA Ocena odpowiedz

DB

zn Ocena odpowiedz

Zgadzam się z Karo. I jeszcze dopowiem od siebie, że na wydziale jest naprawdę fajna kadra. Cud, miód i orzeszki. : )

Karo Ocena odpowiedz

Technologia Żywności to fajny kierunek i nie tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. Dużo techniki i chemii :)

fred Ocena odpowiedz

może być, nic więcej w temacie