Ostatni dzień elektronicznej rejestracji - rekrutacja 2023/2024 na UR w Krakowie

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji - rekrutacja 2023/2024 na UR w Krakowie

Studia Kraków - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

12.07.2023

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji — rekrutacja 2023/2024 na URK

12 lipca 2023 r. jest ostatnim dniem elektronicznej rejestracji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Tegoroczna rekrutacja 2023/2024 wystartowała wraz z początkiem czerwca. W ofercie edukacyjnej URK znalazło się 35 kierunków studiów. Osoby, które wzięły udział w pierwszej turze rekrutacji, poznają wyniki już 17 lipca 2023 r. 
 

Kierunki studiów oferowane na URK

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na rok akademicki 2023/2024 znalazło się 35 kierunków studiów, w tym 31 kierunków I stopnia, 30 kierunków II stopnia oraz jeden kierunek jednolity magisterski, jakim jest weterynaria. Student może zdecydować się na realizację programu studiów w formie stacjonarnej — np.: bioinżynieria zwierząt, winogrodnictwo i enologia oraz inżynieria i gospodarka wodna, bądź niestacjonarnej — m.in.: gospodarka przestrzenna, technologia żywności i żywienie człowieka oraz ekonomia. Warto przypomnieć, że URK oferuje kształcenie na 8 kierunkach w języku angielskim, w tym 4 kierunki prowadzone po polsku i angielsku, oraz 4 prowadzone tylko w języku obcym. 
W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 najpopularniejszymi kierunkami studiów, według ogólnej liczby zgłoszeń, były:
 • weterynaria: 670 kandydatów, 
 • dietetyka: 553 kandydatów, 
 • etologia i psychologia zwierząt: 372 kandydatów, 
 • ekonomia: 360 kandydatów, 
 • zarządzanie: 351 kandydatów, 
 • transport i logistyka: 315 kandydatów, 
 • biotechnologia: 273 kandydatów, 
 • geodezja i kartografia: 273 kandydatów.
 
Z kolei, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami okazały się:
 • weterynaria: 9 kandydatów, 
 • etologia i psychologia zwierząt: 8 kandydatów, 
 • dietetyka: 5 kandydatów, 
 • transport i logistyka: 5 kandydatów.
 

Rekrutacja last minute na URK na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

Rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wystartowała 1 czerwca 2023 r. Pierwszy etap rekrutacji zakończy się już dziś, 12 lipca 2023 r. Aby zapisać się na studia, kandydat musi dokonać elektronicznej rejestracji, wyboru kierunku lub kierunków studiów, na które aplikuje oraz uiścić opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł za każdy wybrany kierunek. 
Wyniki I tury rekrutacji zostaną ogłoszone 17 lipca 2023 r. Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane, dostarczyć komplet wymaganych dokumentów na uczelnię w terminie od 18 do 21 lipca 2023 r.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Na przestrzeni lat 1953-2021 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugony Kołłątaja w Krakowie ukończyło ponad 76 tysięcy absolwentów. W roku akademickim 2022/2023 na URK kształciło się 7461 studentów - 5730 na studiach stacjonarnych i 1731 na studiach niestacjonarnych. Uczelnia zatrudnia ponad 1,4 tysiąca osób, z czego ponad 700 to nauczyciele akademiccy
Specjalistyczna działalność badawcza i dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugony Kołłątaja w Krakowie obejmuje dziedziny rolnictwa, żywienia, leśnictwa i ochrony środowiska. Warto zaznaczyć, że uczelnia przyczynia się do rozwoju regionu w dziedzinach swojej działalności — przyrodniczej, technicznej, społecznej i ekonomicznej. Cel ten osiąga za pośrednictwem tworzenia innowacji, sprzyjającym osiągnięciu bezpieczeństwa żywnościowego i neutralności klimatycznej. URK zwiększa konkurencyjność gospodarki opartej na materiałach i procesach biologicznych oraz umożliwia reagowanie na wyzwania społeczne i cywilizacyjne.

Komentarze (0)