Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2024/2025

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbędzie się w terminie głównym od 4 maja do 2 czerwca 2024 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na amuz.edu.pl/dla-kandydata

 

Akademia Muzyczna w Poznaniu najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w AMUZ ubiegało się 550 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Muzyczna w Poznaniu przygotowała 264 miejsc na 7 kierunkach studiów I i II stopnia. Najpopularniejsza okazała się wokalistyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 3 osoby. Do popularnych kierunków należały także: jazz i muzyka estradowa (ponad 2,5 osób na jedno miejsce), instrumentalistyka (ponad 1,5 osób na miejsce), dyrygentura (ponad 1,5 osób na miejsce) oraz kompozycja i teoria muzyki (ponad 1,5 osób na miejsce).  

 

Akademia Muzyczna w Poznaniu kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Muzyczna w Poznaniu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (7 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 7 kierunków studiów stacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna w Poznaniu kierunki 2024/2025

 

Akademia Muzyczna w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dyrygentura - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
  • Historyczne praktyki wykonawcze - Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
  • Instrumentalistyka - Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
  • Jazz i muzyka estradowa - Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
  • Kompozycja i teoria muzyki - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
  • Wokalistyka - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Dowiedz się więcej: amuz.edu.pl/dla-kandydata

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 4 maja do 2 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na amuz.edu.pl/dla-kandydata

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

uczelnie i studia w Poznaniu

 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Misją Akademii Muzycznej jest nie tylko kształcenie studentów, lecz również realizowanie atrakcyjnych przedsięwzięć muzycznych, promocja potencjału artystycznego, jakim dysponuje uczelnia, a także inspirowanie innych instytucji do kreatywnych działań. Na tym polu Akademia współpracuje między innymi z Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego, Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego, Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki, Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim, Centrum Kultury „Zamek” oraz Estradą Poznańską.

Studenci i pracownicy Akademii rozpowszechniają jej imię na całym świecie, zdobywając nagrody i wyróżnienia na prestiżowych konkursach muzycznych, między innymi w Darmstadt, Haarlem, Kolonii, Mediolanie, Moskwie, Paryżu, Sankt- Petersburgu, Tokio, czy Wiedniu.

Akademia Muzyczna w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, bądź cztery lata- w zależności od wybranej specjalności, natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata.

W uczelni działalność dydaktyczną, naukową i artystyczną prowadzą również jednostki ogólnouczelniane, takie jak: orkiestra symfoniczna, kameralna orkiestra smyczkowa, orkiestra barokowa, chór, czy big band.

Kandydaci na studia mogą uczestniczyć w specjalnych kursach przygotowawczych i konsultacjach. Obejmują one takie przedmioty jak: śpiew solowy, dykcja i recytacja, aktorstwo, kształcenie słuchu, praca z akompaniatorem.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego oferuje kierunki studiów prowadzone przez dwa wydziały: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej oraz Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej.

Uczelnia jako jedyna w Polsce prowadzi kształcenie z zakresu lutnictwa. Ponadto, oferuje kierunek dla osób bez przygotowania muzycznego, a jest nim Publicystyka muzyczna i kompozycja elektroakustyczna.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2024 do 02.06.2024
Studia II stopnia od 04.05.2024 do 02.06.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2024 do 02.06.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2024 do 02.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historyczne praktyki wykonawcze
Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Komentarze (1)

wojciech zielezinski wuzet1948@o2.pl odpowiedz

dzien dobry ,mam zapytanie odnosnie studiow doktoranckich.jak to wyglada? ograniczenie wieku ?