Dyrygentura studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Dyrygentura jest niewątpliwie kierunkiem elitarnym, będącym spełnieniem marzeń niejednego ucznia szkoły muzycznej. Jeżeli zatem chcesz dołączyć do wybitnego grona dyrygentów, takich jak: Antoni Wit czy Bogusław Madey to ten kierunek może być początkiem Twojej wielkiej muzycznej kariery!

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać studentem kierunku Dyrygentura? Oprócz świadectwa dojrzałości oraz wiadomości ze szkoły muzycznej II stopnia należy otrzymać pozytywną ocenę z konkursowego egzaminu wstępnego. Ma on formę pisemną oraz ustną. Obejmuje on sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmoni oraz dyrygowanie dowolnie wybraną symfonią klasyczną.

 

Program studiów i przedmioty

W ramach tych studiów muzycznych skupisz się na opanowaniu warsztatu wykonawczego oraz podstawowego repertuaru symfonicznego i operowego. Rozwiniesz również umiejętność pracy z zespołem muzycznym. Jedno jest pewno – w ramach tych studiów będziesz mógł w pełni realizować swoją muzyczną pasję i przybliżysz się do wymarzonej posady dyrygenta!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na dyrygenturę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: egzamin wstępny - praktyczny i kierunkowy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DYRYGENTURA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Ścieżki kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności na kierunku dyrygentura

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności na kierunku dyrygentura (wydział dyrygentury symfoniczno-operowej)

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DYRYGENTURA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Muzyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dyrygenturę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dyrygentury oraz umiejtności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalnoinstrumentalnego,
  • zagadnienień dziejów kultury muzycznej ze szczególnym uwzgldnieniem rozwoju form i gatunków muzycznych,
  • analizy utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego,
  • analiza zjawisk dźwiękowych systemu durmoll w ujęciu historycznym,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DYRYGENTURA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DYRYGENTURA STUDIA I STOPNIA

DYRYGENTURA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dyrygentura

Absolwent kierunku dyrygentura znajdzie zatrudnienie jako:
  • dyrygent zespołów wykonawczych o różnych obsadach, w tym zespołów symfonicznych,
  • pracownik doradczy w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
  • pracownik dydaktyczny w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym),
  • animator kultury w społeczeństwie,
  • pracownik w instytucji kultury.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DYRYGENTURA

Komentarze (0)