Lubelska Akademia WSEI - rekrutacja na studia 2024/2025

Lubelska Akademia WSEI - rekrutacja na studia 2024/2025

Lubelska Akademia WSEI - rekrutacja na studia 2024/2025

Lubelska Akademia WSEI w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (16 kierunków) i drugiego (10 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na Lubelskiej Akademii WSEI mogą aplikować na 19 kierunków studiów stacjonarnych oraz 16 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Lubelska Akademia WSEI kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Computer science
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Fizjoterapia
 • Informatyka
 • Logistyka
 • Management
 • Mechatronika
 • Nursing
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Physiotherapy
 • Pielęgniarstwo
 • Psychologia
 • Psychologia dla magistrów
 • Terapia zajęciowa z rehabilitacją
 • Transport
 • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: rekrutacja.wsei.lublin.pl

 

Lubelska Akademia WSEI 

Lubelska Akademia WSEI jest największą niepubliczną uczelnią we wschodniej Polsce, która kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu, jak również aktywną współpracę z przedsiębiorstwami.

Uczelnię charakteryzuje jedność procesu kształcenia, aby jak najlepiej przygotowywać studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy. Inną cechą jest innowacyjność i przedsiębiorczość, która pozwala absolwentom nie tylko znaleźć zatrudnienie, ale także zakładać własne firmy lub rozwijać już istniejące.

Lubelska Akademia WSEI prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych w tym MBA.

Poszerzaniu horyzontów, pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w kołach naukowych. W WSEiI prężnie działają między innymi: Koło Naukowe „Młodzi Ekonomiści”, Koło Naukowe „Bezpieczne państwo- bezpieczny obywatel”, czy Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Wytwarzania.

Oferta dydaktyczna Lubelskiej Akademii WSEI to szeroki wachlarz kierunków. Nauka na pierwszym stopniu trwa 3 lub 3,5 roku, natomiast na drugim stopniu 2 lata. Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat.

Katalog dydaktyczny charakteryzuje się różnorodnością. Można w nim odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Mechatronika, Logistyka, czy Bezpieczeństwo wewnętrzne.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI - studia 2024

Kierunki studiów - Lubelska Akademia WSEI: znaleziono 20

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Computer science
STUDY IN ENGLISH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Człowieku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Transportu i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Transportu i Informatyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management
STUDY IN ENGLISH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Transportu i Informatyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nursing
STUDY IN ENGLISH

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk o Człowieku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk o Człowieku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Physiotherapy
STUDY IN ENGLISH

jednolite

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Człowieku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk o Człowieku

I stopnia, II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia dla magistrów
Wydział Nauk o Człowieku

jednolite

niestacjonarne

Terapia zajęciowa z rehabilitacją
Wydział Nauk o Człowieku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport
Wydział Transportu i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lubelska Akademia WSEI

Komentarze (0)