Lubelska Akademia WSEI

Wydział Nauk o Człowieku

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

Wydział Nauk o Człowieku

Lubelska Akademia WSEI

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Fizjoterapia w sporcie
  • Fizjoterapia w różnych dziedzinach medycyny, w tym w opiece geriatrycznej

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Fizjoterapia w sporcie
  • Fizjoterapia w różnych dziedzinach medycyny, w tym w opiece geriatrycznej

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie na kierunku pedagogika

  Absolwent studiów licencjackich ma wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do realizacji procesów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Absolwent posiada umiejętności specjalistyczne dotyczące interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętności specjalistyczne dotyczące interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz tworzeniem własnego warsztatu metodycznego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
  • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika małego dziecka
  • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
  • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
  • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika małego dziecka
  • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
  • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” to kolejna nowość w ofercie edukacyjnej Lubelskiej Akademii WSEI.

  Lubelska Akademia WSEI kładzie nacisk zarówno na kształcenie osób zainteresowanych kierunkami ścisłymi jak i humanistów pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej są bezpłatne jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Zapisy na studia ruszają już od 4maja.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Studia w Lublinie na kierunku pielęgniarstwo

  Założenia programowe określają pełny zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której zostanie przygotowany student, tj.:

  • planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
  • udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
  • sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym
  • wykonywanie świadczeń, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; zapobiegawczych, diagnostycznych
  • współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej
  • inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej
  • współpraca z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie
  • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi profesjonalistami
  • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki

  Absolwent studiów I stopnia będzie w praktyce realizował zadania zawodu zaufania publicznego, toteż powinien identyfikować się z profesją, cechować się wrażliwością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, życzliwością oraz zrozumieniem problemów osób, które obejmuje opieką. Liczy się odpowiedzialność, wrażliwość na ludzkie cierpienie, odporność na stres, zdolność do podejmowania właściwych decyzji, często w trudnych sytuacjach.

  ZAJĘCIA W MONOPROFILOWYM CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

  Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, poprzez zajęcia w warunkach symulujących rzeczywiste zadania w pracy pielęgniarek w szpitalu. Fantomy przypominające człowieka są programowane do prezentacji określonych objawów chorobowych, wobec których student musi zastosować poznane w trakcie studiów techniki lub procedury medyczne. Centrum Symulacji Medycznej poszerza możliwość kształcenia praktycznego o efekty związane z pielęgnowaniem pacjenta zwłaszcza wobec skomplikowanych problemów medycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia jednolite magisterskie I stopnia II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 3 lata 2 lata 5 lat 3 lata 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister licencjat magister magister

  Studia w Lublinie na kierunku psychologia

  Absolwent kierunku psychologia licencjat jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach o zasięgu międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie podstawowej pracy pomocowej w obszarach ściśle związanych z psychologią:

  • obszar pomagania i wsparcia
  • obszar podstawowej diagnozy
  • obszar zarządzania zasobami ludzkimi
  • obszar treningów i wspomagania w rozwoju

  a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (organizacje biznesowe, agencje reklamowe, massmedia, firmy PR).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Psychologia w promocji zdrowia
  • Psychologia w reklamie i marketingu
  • Psychologia w resocjalizacji
  • Psychologia w biznesie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  • Psychologia biznesu

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia organizacji i zarządzania

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Psychologia w promocji zdrowia
  • Psychologia w reklamie i marketingu
  • Psychologia w resocjalizacji
  • Psychologia w biznesie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  • Psychologia biznesu

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia organizacji i zarządzania

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 3 lub 4 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 3 lub 4 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Psychologia jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką oraz pozwala lepiej poznać naturę człowieka- jego emocje, motywacje, ale również różnice i zachowania w relacjach międzyludzkich.

  Psychologia to najlepszy kierunek do studiowania dla ludzi otwartych, zainteresowanych drugim człowiekiem, gotowych nie tylko do słyszenia o problemach, ale przede wszystkim słuchania i niesienia wsparcia drugiej osobie. Empatia, umiejętność słuchania, otwartość i ciekawość to cechy, które powinna mieć osoba chcąca studiować psychologię.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia organizacji i zarządzania

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Z REHABILITACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Lublinie na kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
  • Terapia zajęciowa dorosłych i osób starszych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
  • Terapia zajęciowa dorosłych i osób starszych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lubelska Akademia WSEI.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Ela Ocena odpowiedz

Szału nie ma