Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została powołana do życia w 1998 roku. Od początku stawia na nowoczesne formy kształcenia i rozwijanie kreatywności oraz cech przedsiębiorczych.

Istotnym elementem działalności uczelni jest Technologia Kreatywności, czyli specjalny program, etapami którego są: poszerzanie wyobraźni, realizacja projektów oraz wdrożenie pomysłów. Program skierowany jest do tych studentów, którym zależy na rozwoju potencjału osobistego.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych. Istotne miejsce w ofercie dydaktycznej zajmuje kształcenie specjalistyczne, którego celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w konkretnych zawodach.

Innowacyjność kształcenia w WSPiA polega między innymi na maksymalnym wykorzystaniu czasu studiów na zgłębianie treści szczególnie interesujących studenta, uzupełnieniu obowiązkowych treści kierunkowych o zagadnienia nieujęte w klasycznym programie studiów danego kierunku, pozyskiwaniu kompetencji społecznych, czy możliwości realizacji więcej niż jednej specjalności na danym kierunku.

Oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie składa się z kierunków reprezentujących różne dziedziny. W katalogu odnajdziemy między innymi: Informatykę, Zarządzanie, Socjologię, Architekturę, czy Projektowanie wnętrz. Kierunki podzielone są na studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie.

Atutem kształcenia w lubelskiej WSPiA jest przygotowywanie studentów do funkcjonowania w międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy i środowisku społecznym. Służą temu różnego rodzaju programy, w tym program mobilności czy szansa na podwójne dyplomowanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2021 do 30.09.2021 od 01.05.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 01.05.2021 do 30.09.2021 od 01.05.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia 2021

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: znaleziono 35

Grupa kierunku
 • Administrowanie sieciami komputerowymi

  studia podyplomowe

 • Arteterapia

  studia podyplomowe

 • Behawiorystyka zwierząt

  studia podyplomowe

 • Certyfikowany kierownik zarządzania projektami

  studia podyplomowe

 • Coaching edukacyjny-coach i superwizor w edukacji

  studia podyplomowe

 • Coaching z elementami psychologii

  studia podyplomowe

 • Dietetyka

  studia podyplomowe

 • Informatyka śledcza

  studia podyplomowe

 • Kadry i płace w prawie i praktyce

  studia podyplomowe

 • Kształcenie zdalne w edukacji

  studia podyplomowe

 • Logopedia

  studia podyplomowe

 • Menedżer administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Ochrona praw konsumenta

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie centrum usług społecznych

  studia podyplomowe

 • Podatki

  studia podyplomowe

 • Projektowanie ogrodów

  studia podyplomowe

 • Projektowanie wnętrz

  studia podyplomowe

 • Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne

  studia podyplomowe

 • Public relations & marketing

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość budżetowa

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość i finanse

  studia podyplomowe

 • Systemy baz danych

  studia podyplomowe

 • Transport - spedycja - logistyka

  studia podyplomowe

 • Trener i coach zdrowego stylu życia w biznesie

  studia podyplomowe

 • Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie funduszami unijnymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie i marketing

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie i marketing w rolnictwie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie ochroną zdrowia

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

 • Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)