Studia Lublin - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

13.07.2022

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów”. To kolejna nagroda lubelskiej uczelni, przyznana między innymi za działania zorientowane na kształcenie liderów społecznych oraz praktyczny wymiar edukacji.

Pod koniec czerwca, w warszawskim Centrum Bankowo- Finansowym „Nowy Świat”, odbyła się finałowa gala 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Podczas wydarzenia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie otrzymała prestiżowe wyróżnienia, potwierdzające nowoczesne kształcenie studentów otwartych na zmiany oraz przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy.

 

Uczelnia została nagrodzona w następujących kategoriach:

  • Znak jakości „Uczelnia Liderów 2022”,
  • „Certyfikat Złoty” - przyznawany tym uczelniom, które po raz szósty uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”,
  • Wyróżnienie nadzwyczajne „Obywatelska Uczelnia” – nagroda otrzymywana przez uczelnie, wykazujące się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni oraz kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i demokratycznych.

 

„Nagrody te są dla nas kolejnym dowodem na to, że skutecznie i konsekwentnie realizujemy misję uczelni rozwijając u naszych absolwentów zarówno postawy prospołeczne, jak i kluczowe dziś na rynku pracy kompetencje.

Cieszy nas fakt, że szczególnie wysoko ocenione zostały w konkursie nasze działania mające na celu kreowanie u studentów postaw liderskich oraz nasze wysiłki w zakresie rozwijania aktywności obywatelskiej i kształtowania podejścia sprzyjającego budowaniu zaangażowania obywatelskiego i demokracji.

Świat potrzebuje dziś liderów otwartych na zmianę, kreatywnych i przedsiębiorczych, ale jednocześnie wrażliwych na kwestie społeczne. I właśnie takich absolwentów kształcimy”. – mówi dr Iwona Zakrzewska, prorektor ds. ogólnych WSPA w Lublinie.

Certyfikaty przyznane podczas gali odebrały Kanclerz WSPA dr Agnieszka Łukasiewicz oraz Dziekan kierunku Informatyka dr Michalina Gryniewicz – Jaworska.

Komentarze (0)