Gdański Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2024/2025

Gdański Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2024/2025

Gdański Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 maja 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na GUMed ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.gumed.edu.pl

 

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w GUMED ubiegało się ponad 7500 kandydatów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 29 osób. Do popularnych kierunków należały także: kierunek lekarski (ponad 12 osób na jedno miejsce), psychologia zdrowia (ponad 10 osób na miejsce), fizjoterapia (ponad 9 osób na miejsce) oraz analityka medyczna (ponad 6 osób na miejsce).  

 

Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki - rekrutacja 2024/2025

Gdański Uniwersytet Medyczny w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (6 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na GUMED mogą aplikować na 18 kierunków studiów stacjonarnych oraz 6 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki 2024/2025

 

Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny
 • Biotechnologia - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Elektroradiologia - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - Wydział Lekarski
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny - Wydział Farmaceutyczny
 • Psychologia zdrowia - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Techniki dentystyczne - Wydział Lekarski
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Zdrowie środowiskowe - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Zdrowie środowiskowe i bhp - Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Dowiedz się więcej: rekrutacja.gumed.edu.pl
 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 13 maja do 23 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

26 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 13 maja do 12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

18 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

b.d.

Ogłoszenie wyników - II tura

b.d.

Składanie dokumentów - II tura

b.d.

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 13 maja do 17 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

30 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

sierpień 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

sierpień 2024

Składanie dokumentów - I tura

sierpień 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.gumed.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

GUMED - wyniki rekrutacji 2022/2023

W 2022 roku o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie w GUMED ubiegało się 8645 kandydatów (6600 na 4 kierunki studiów jednolitych magisterskich oraz 2045 na 8 kierunków studiów I stopnia).

W rekrutacji 2022/2023 na Gdański Uniwersytet Medyczny najpopularniejszy okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce ubiegały się prawie 24 osoby. Do popularnych kierunków należały także: fizjoterapia (11,5 osób na miejsce), kierunek lekarski (11,19), techniki dentystyczne (9,8), psychologia zdrowia (8,82), ratownictwo medyczne (6,23), analityka medyczna (5,67) jak również elektroradiologia i dietetyka (ponad 5 os. na miejsce).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę zgłoszeń to najbardziej obleganymi kierunkami były: kierunek lekarski (3647), kierunek lekarsko-dentystyczny (1120), fizjoterapia (690), farmacja (605), psychologia zdrowia (397) oraz analityka medyczna (312).

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Gdański Uniwersytet Medyczny

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 uniwersytety cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, bowiem na jedno miejsce średnio przypadały 3,8 zgłoszenia. Jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie był Gdański Uniwersytet Medyczny. Najchętniej wybieranymi kierunkami były: kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja, fizjoterapia, psychologia zdrowia oraz analityka medyczna.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 na Gdański Uniwersytet Medyczny na studia stacjonarne jednolite magisterskie o miejsce ubiegało się aż 6206 kandydatów. Z kolei na studia I stopnia 1906 osób.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znajduje się 6 kierunków w ramach studiów jednolitych magisterskich oraz 8 kierunków w ramach studiów I stopnia. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. kierunek lekarski (3352), kierunek lekarsko-dentystyczny (1088), farmacja (545), fizjoterapia (519), psychologia zdrowia (407), analityka medyczna (295).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: lekarsko-dentystyczny (23,2), kierunek lekarski (10,3), psychologia zdrowia (9), fizjoterapia (8,7), analityka medyczna (5,4),farmacja (3,8).

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny to nowoczesna i wiodąca uczelnia, której historia nawiązuje do wielowiekowych tradycji uprawiania w tym mieście medycyny przez chirurgów zrzeszonych w działającym od 1454 roku Cechu Chirurgów oraz nauczania i badań medyczno- przyrodniczych, zwłaszcza w założonym w 1558 roku Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Najistotniejszym zadaniem Uniwersytetu jest oczywiście prowadzenie kształcenia, ale uczelnia stawia sobie za cel również prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki.

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 900 studentów zagranicznych co stanowi około 15 procent wszystkich studentów uczelni. Poza tym, każdego roku studia w GUM podejmuje około 180 młodych ludzi z zagranicy, co sprawia że jest to najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia Pomorza.

Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe i naukę w ramach szkoły doktorskiej.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko odbywane zajęcia, lecz także uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach studenckich, a także uczestnictwo w programach mobilności i wymiany studenckiej – Erasmus+ oraz MOSTUM.

Gdański Uniwersytet Medyczny składa się z czterech wydziałów. Są to: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Oferta edukacyjna jest szeroka i różnorodna i składa się między innymi z takich kierunków jak: Analityka medyczna, Psychologia zdrowia, Kierunek lekarski, Farmacja, Kierunek lekarsko- dentystyczny, czy Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Niektóre kierunki prowadzone są także w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 13.05.2024 od 13.05.2024 do 26.07.2024
Studia II stopnia od 13.05.2024 do 17.07.2024 od 13.05.2024 do 17.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 13.05.2024 do 17.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 13.05.2024 do 26.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 13.05.2024 do 17.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny - studia 2024

Kierunki studiów - Gdański Uniwersytet Medyczny: znaleziono 18

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka medyczna
Wydział Farmaceutyczny

jednolite

stacjonarne

Biotechnologia
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektroradiologia
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia

stacjonarne

Farmacja
Wydział Farmaceutyczny

jednolite

stacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

jednolite

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
Wydział Lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
Wydział Farmaceutyczny

II stopnia

stacjonarne

Psychologia zdrowia
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia

stacjonarne

Techniki dentystyczne
Wydział Lekarski

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

II stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia

stacjonarne

Zdrowie środowiskowe
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia

stacjonarne

Zdrowie środowiskowe i bhp
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)