GUMED. Zakończenie rejestracji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

GUMED. Zakończenie rejestracji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Gdański Uniwersytet Medyczny

19.07.2022

Gdański Uniwersytet Medyczny podsumował rekrutację na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. O przyjęcie ubiegało się ponad osiem i pół tysiąca kandydatów.

Gdański Uniwersytet Medyczny przyciągnął do siebie łącznie 8645 osób zainteresowanych nauką na studiach stacjonarnych: 6600 osób aplikowało o przyjęcie na 6 kierunków realizowanych w ramach jednolitych studiów magisterskich oraz 2045 osób o przyjęcie na 8 kierunków oferowanych w ramach studiów pierwszego stopnia. Warto odnotować, że w gronie kandydatów znalazło się 70 laureatów i finalistów konkursów i olimpiad krajowych oraz międzynarodowych.

 

GUMED - najpopularniejsze kierunki studiów 2022

Najpopularniejszym kierunkiem okazał się Kierunek lekarsko- dentystyczny, który wybrało 1120 kandydatów, co oznacza, że o jedno miejsce starały się niemal 24 osoby. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również:

  • Fizjoterapia – 690 kandydatów i 11,5 osób na miejsce,
  • Kierunek lekarski – 3647 kandydatów i 11,19 osób na miejsce,
  • Psychologia zdrowia – 397 kandydatów i 8,82 osób na miejsce,
  • Analityka medyczna – 312 kandydatów i 5,67 osób na miejsce,
  • Farmacja – 605 kandydatów i 4,26 osób na miejsce.

Do 31 sierpnia znane będą wyniki rekrutacji podstawowej, a już 1 września zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie zostaną wykorzystane limity przyjęć w rekrutacji podstawowej. Rejestracja w ramach rekrutacji uzupełniającej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zakończy się 3 września. Jest to wspólny termin dla kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych w ramach jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 

Studia w języku angielskim

Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje kształcenie w języku angielskim na trzech kierunkach. Są to: Pielęgniarstwo (Bachelor of Nursing)- realizowane na studiach pierwszego stopnia, Farmacja (Master of Pharmacy)- realizowana na jednolitych studiach magisterskich, a także Kierunek lekarski (Medical Doctor) – również realizowany na jednolitych studiach magisterskich.

Jak dotąd na wymienione kierunki aplikowało ponad 1000 kandydatów z 84 krajów. Najwięcej, bo aż 76% kandydatów ubiega się o przyjęcie na Kierunek lekarski, w związku ze zmniejszonym w tym roku limitem przyjęć na ten kierunek – o jedno z 50 miejsc ubiega się ponad 15 osób i jest to najwyższa liczba w historii rekrutacji na ten kierunek.

Komentarze (0)