Al. Gen. J. Hallera 107,

80-416 Gdańsk

Tel.: (58) 349 1283, 349 1201

Tel./fax: (58) 349 1297

E-mail: dfarma@gumed.edu.pl

Al. Gen. J. Hallera 107,

80-416 Gdańsk

Tel.: (58) 349 1283, 349 1201

Tel./fax: (58) 349 1297

E-mail: dfarma@gumed.edu.pl

 • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Analityka medyczna
  Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym, trwają 5 lat. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty. Studia obejmują przedmioty ogólne w zakresie nauk humanistycznych, organizacyjnych oraz języków obcych; przedmioty podstawowe w zakresie nauk chemicznych, biologicznych i medycznych oraz przedmioty kierunkowe w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immunologicznej, genetycznej i molekularnej.
  Absolwent może wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia na poziomie rozszerzonym
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Farmacja
  Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym, trwają 5,5 roku (obejmują obowiązkową 6 miesięczną praktykę w aptece). Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc.
  Absolwent uzyskuje prawo do:
  • wykonywania zawodu farmaceuty,
  • kształcenia specjalizacyjnego,
  • prowadzenia badań naukowych nad lekiem,
  • oraz do udzielania informacji o leku.
  Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym jak również do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia na poziomie rozszerzonym
  • Chemia na poziomie rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   

 • PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY Stopień: II REKRUTACJA

  Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny jest kierunkiem studiów II stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Studia trwają 2 lata. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne), wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Profil praktyczny realizowany będzie nie tylko dzięki 3-miesięcznemu stażowi odbywanemu w czasie studiów we współpracujących firmach i instytucjach z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, ale także ze względu na duży udział w procesie dydaktycznym profesjonalistów zatrudnionych w przemyśle. W czasie kształcenia zostanie rozwinięta wiedza chemiczno-biologiczna zdobyta wcześniej przez studentów na kierunkach licencjackich lub magisterskich, z silnym ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, w tym kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu (m. in.: Technologia formulacyjna, Analiza leków i kosmetyków, Surowce naturalne, Prawodawstwo, Badania przedrejestracyjne i transfer technologii, Dobra Praktyka Wytwarzania i Dystrybucji, Inżynieria procesowa).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny jest wynik z egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

kr13 Ocena

Farmacja. Bardzo dobra kard dydaktyczna. Budynek i wszystkie pracownie są wyremontowane i wyposażony w sprzęt tej samej klasy a czasem lepszy niż w polskich firmach farmaceutycznych! Gorąco polecam! PS. radzę wziąć poprawkę na sfrustrowanych niedoszłych absolwentów lub repetantów studiujących od 10 lat xD

ak47 Ocena

beznadziejny wydział, nie polecam