Akademia Ateneum w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Ateneum w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Ateneum w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Ateneum w Gdańsku w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (6 kierunków) i drugiego (3 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ATENEUM mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych oraz 8 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Ateneum w Gdańsku kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Business and languages
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • English philology
  • Filologia
  • logopedia
  • Pedagogika
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Psychologia
  • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: e-rekrutacja.ateneum.edu.pl

 

Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku to miejsce, w którym nowoczesność łączy się z tradycją i bogatą historią. Uczelnia powstała w 2004 roku i kontynuuje idee pierwszego gdańskiego gimnazjum akademickiego o nazwie Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre, które znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. Misją uczelni jest przede wszystkim racjonalne dążenie do prawdy poprzez innowacyjne badania naukowe, podążanie za najlepszymi wzorcami nauki światowej oraz nowoczesne kształcenie służące rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu.

Akademia Ateneum w Gdańsku realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych i różnego rodzajów kursów.

Studenci Ateneum otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań na wielu płaszczyznach. W uczelni funkcjonują koła naukowe oraz inne organizacje, jak również chór i rozgłośnia radiowa. Ponadto, uczelnia oferuje uczestnictwo w najpopularniejszym programie wymiany studenckiej, czyli programie Erasmus+.

W ofercie edukacyjnej Akademii Ateneum w Gdańsku odnaleźć można najpopularniejsze dyscypliny z wielu obszarów. Są to między innymi: Pedagogika, Zarządzanie, Psychologia, czy Filologia. Atutem prowadzonych kierunków są liczne specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań, a także zdobywania wiedzy i umiejętności stanowiących przygotowanie do wykonywania konkretnych zawodów.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 do 30.09.2024 od 06.05.2024 do 30.09.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 do 30.09.2024 od 06.05.2024 do 30.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Ateneum w Gdańsku: znaleziono 9

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Business and languages

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

English philology

I stopnia

stacjonarne

Filologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia

II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ateneum w Gdańsku

Komentarze (0)