Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie do 12 czerwca 2024 r.  Wyniki pierwszego etapu I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na AMUZ zostaną ogłoszone 14 czerwca 2024 r.  Egzaminy wstępne na poszczególne kierunki studiów przeprowadzone zostaną 25-28 czerwca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na amuz.bydgoszcz.pl

 

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 8 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 8 kierunków studiów stacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna w Bydgoszczy kierunki 2024/2025

 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dyrygentura
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Instrumentalistyka
  • Jazz i muzyka estradowa
  • Kompozycja i teoria muzyki
  • Muzyka kościelna
  • Reżyseria dźwięku
  • Wokalistyka

Dowiedz się więcej: amuz.bydgoszcz.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

Studia I i II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja I tura do 12 czerwca 2024

Egazmin wstępny

25-28 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

14 czerwiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

do 12 lipca 2024

Egazmin wstępny - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

9-11 września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

do 17 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na amuz.bydgoszcz.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Bydgoszczy

kierunki studiów w Bydgoszczy

uczelnie i studia w Bydgoszczy

 

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego to uczelnia, w której nowoczesność opiera się na tradycji, a tradycja otwarta jest na nowoczesność. Kształcą się tutaj między innymi kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści, wokaliści, nauczyciele.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy od początku istnienia prowadzi szeroką działalność artystyczną, która obejmuje realizację koncertów i spektakli operowych, organizację oraz współudział w przygotowaniu konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ponadto, realizuje działalność naukową między innymi w zakresie kultury muzycznej regionu, problematyki dźwięku w filmie i dźwięku wirtualnego, czy twórczości kompozytorskiej XX i XXI wieku.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej. Uczelnia realizuje działalność dydaktyczną na czterech wydziałach. Są to: Wydział Kompozycji, Teorii muzyki i Reżyserii dźwięku, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno- Aktorski, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji muzycznej.

Oferta edukacyjna Akademii Muzycznej w Bydgoszczy cechuje się dużą różnorodnością, od Teorii muzyki po Wokalistykę. Niektóre kierunki posiadają specjalności, z czego najliczniejsze występują na kierunku Instrumentalistyka.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite do 12.06.2024
Studia II stopnia do 12.06.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 12.06.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 12.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: znaleziono 8

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział IV: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział IV: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział II: Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział IV: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział I: Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzyka kościelna
Wydział IV: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

I stopnia

stacjonarne

Reżyseria dźwięku
Wydział I: Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział III: Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)