Terminy egzaminów wstępnych na AMUZ w Bydgoszczy

Terminy egzaminów wstępnych na AMUZ w Bydgoszczy

Studia Bydgoszcz - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

21.06.2023

Terminy egzaminów wstępnych na AMUZ w Bydgoszczy

Rekrutacja 2023/2024 na studia I stopnia na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy rozpoczęła się 1 kwietnia 2023 r. I etap rekrutacji zakończył się 31 maja 2023 r. Kandydaci na studia I stopnia na AMUZ mieli do wyboru 8 kierunków studiów stacjonarnych. Egzaminy wstępne odbędą się w terminie 27-30 czerwca 2023 r. 
 

Kierunki studiów oferowane na AMUZ w Bydgoszczy

Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2023/20324 na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zawiera 8 kierunków studiów realizowanych tylko i wyłącznie w formie stacjonarnej. Poniżej prezentujemy listę wszystkich dostępnych kierunków studiów:
  • Dyrygentura - I i II stopnia, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej,
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I i II stopnia, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej,
  • Instrumentalistyka - I i II stopnia, Wydział Instrumentalny,
  • Jazz i muzyka estradowa - I i II stopnia, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej,
  • Kompozycja i teoria muzyki - I i II stopnia, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku,
  • Muzyka kościelna -  I stopnia, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej,
  • Reżyseria dźwięku - I i II stopnia, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku,
  • Wokalistyka - I i II stopnia, Wydział Wokalno-Aktorski.
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na AMUZ w Bydgoszczy 

Rekrutacja 2023/2024 na studia I stopnia na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wystartowała 1 kwietnia 2023 r. Kandydaci mieli czas do 31 maja na rejestrację elektronicznej w systemie IRK oraz na dokonanie opłaty rekrutacyjnej. 12 czerwca 2023 r. ogłoszono listę osób zakwalifikowanych kolejnego etapu rekrutacji. 
W terminie do 19 czerwca 2023 r. kandydaci powinni wgrać do systemu dokumenty określone dla wybranych specjalności. Egzaminy wstępne odbędą się 27-30 czerwca 2023 r., w zależności od wybranego kierunku. Wynik egzaminu kandydaci poznają zaraz po jego zakończeniu. Z kolei do 14 lipca 2023 r. osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą zobowiązane do wypełnienia deklaracji podjęcia studiów w systemie IRK
W razie niewypełnienia miejsc w turze podstawowej, w terminie 11-13 września 2023 r. odbędzie się druga tura egzaminów wstępnych.
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Przedwojenny Bydgoszcz był uważany za ośrodek przemysłowy, handlowy i usługowy. Krótko po wyzwoleniu miasta po wojnie, w lutym 1945 roku Miejskie Konserwatorium Muzyczne reaktywowało swoją działalność. Warto wspomnieć, że Bydgoszcz nie uległo wielkiemu zniszczeniu podczas wojny, zachowały się m.in. instrumenty muzyczne, a znaczna część pedagogów przetrwała okupację hitlerowską. Ośrodek stał się pierwszym fundamentem dzisiejszej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 
Obecnie Akademia Muzyczna w Bydgoszczy prowadzi różnorodną działalność artystyczną, obejmującą realizacji zarówno koncertów kameralnych, symfonicznych jazzowych, spektakli operowych, recitali solowych, jak i Poranków Muzycznych dla dzieci. Piecze nad działalnością naukową AMUZ sprawują katedry, zakłady i pracownie naukowe, realizujące projekty w ramach programów badawczych w zakresie m.in.: kultury muzycznej regionuchóralistyki w aspekcie historycznym i wykonawczym oraz zagadnień interpretacyjnych muzyki dawnej.

 

Komentarze (0)