Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy została założona w 2000 roku. Od początku istnienia funkcjonuje na zasadach non- profit, co oznacza, że ma charakter niezarobkowy, a cały zyska przeznaczany jest na inwestycje.

Misją uczelni jest przede wszystkim kształcenie studentów w duchu zasad moralnych i odpowiedzialności za wykonywane przez siebie zadania. Zdobywana przez nich wiedza odpowiadać ma europejskim i światowym trendom, a także stanowić odpowiedź na wymagania wynikające z dynamicznie rozwijającego się globalnego społeczeństwa.

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy realizuje kształcenie na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich. W ofercie dydaktycznej znajduje się kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych oraz kursy dla studentów i absolwentów, którzy także mają możliwość pogłębiania wiedzy w ramach zakresów uzupełniających i dodatkowych modułów.

Uczelnia oferuje specjalne warunki nauki najzdolniejszym studentom. Po ukończeniu pierwszego roku mają możliwość kształcenia się według indywidualnych planów i programów nauczania. Zapewnia się im wówczas szczególną opiekę dydaktyczno- naukową oraz umożliwia skrócenie czasu trwania kształcenia.

Oferta edukacyjna Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy jest bogata i różnorodna. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a w gronie kierunków do wyboru widnieją między innymi: Budownictwo, Ekonomia, Praca socjalna, Geodezja i kartografia, czy Prawo.

Studenci mają możliwość skorzystania z wyjątkowej i nowoczesnej oferty kształcenia modułowego.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 20.04.2021 do 20.10.2021 od 20.04.2021 do 20.10.2021
Studia II stopnia od 20.04.2021 do 20.10.2021 od 20.04.2021 do 20.10.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.04.2021 do 20.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.04.2021 do 20.10.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.04.2021 do 20.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.04.2021 do 20.10.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - studia 2021

Studia podyplomowe - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy: znaleziono 56

Grupa kierunku
 • Administracja i usługi elektroniczne

  studia podyplomowe

 • Andragogika - tutoring i coaching w edukacji

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

  studia podyplomowe

 • Biologia

  studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia si małego dziecka do 3 roku życia

  studia podyplomowe

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej

  studia podyplomowe

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli z przygotowaniem pedagodicznym)

  studia podyplomowe

 • Dietetyka z modułem dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi

  studia podyplomowe

 • Dydaktyka języka obcego

  studia podyplomowe

 • Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia

  studia podyplomowe

 • Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

  studia podyplomowe

 • Filozofia dialogu, sztuka życia

  studia podyplomowe

 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

  studia podyplomowe

 • Fizyka

  studia podyplomowe

 • Geografia

  studia podyplomowe

 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy

  studia podyplomowe

 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

  studia podyplomowe

 • Informatyka dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii si

  studia podyplomowe

 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna

  studia podyplomowe

 • Kosmetologia pielęgnacyjna

  studia podyplomowe

 • Kryminalistyka, kryminologia i wykrywanie przestępstw

  studia podyplomowe

 • Logistyka

  studia podyplomowe

 • Logopedia ogólna

  studia podyplomowe

 • Mediacje rodzinne

  studia podyplomowe

 • Metodyka zdalnego nauczania

  studia podyplomowe

 • Neurologopedia z elementami neurogeriatrii

  studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej

  studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej

  studia podyplomowe

 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

  studia podyplomowe

 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

  studia podyplomowe

 • Pedagogika specjalna - edukacja włączająca

  studia podyplomowe

 • Pedagogika tańca z choreografią

  studia podyplomowe

 • Prawo dowodowe-zagadnienia procesowe i kryminalistyczne

  studia podyplomowe

 • Prawo karne, wykonawcze i resocjalizacja skazanych

  studia podyplomowe

 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

  studia podyplomowe

 • Psychopedagogika z neurodydaktyką

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość i finanse

  studia podyplomowe

 • Rehabilitacja oddechowa u pacjentów w trakcie i po covid 19

  studia podyplomowe

 • Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno -pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej

  studia podyplomowe

 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

  studia podyplomowe

 • Studia przedmiotowe

  studia podyplomowe

 • Sztuczna inteligencja w nauczaniu i wychowaniu

  studia podyplomowe

 • Terapia zajęciowa

  studia podyplomowe

 • Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką

  studia podyplomowe

 • Usprawnianie osób po przebytym udarze mózgu

  studia podyplomowe

 • Usprawnianie pacjenta geriatrycznego

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody shantala)

  studia podyplomowe

 • Wsparcie rodziny

  studia podyplomowe

 • Wycena dóbr niematerialnych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Komentarze (0)