Kolejny rankingowy sukces Akademii Kujawsko-Pomorskiej

Kolejny rankingowy sukces Akademii Kujawsko-Pomorskiej

Studia Bydgoszcz - Akademia Kujawsko-Pomorska

29.06.2023

Kolejny rankingowy sukces Akademii Kujawsko-Pomorskiej

To już kolejny rankingowy sukces Akademii Kujawsko-Pomorskiej. Uczelnia znalazła się na podium w XII Rankingu Wydziałów Prawa 2023 „Rzeczpospolitej” opublikowanego 23 czerwca 2023 r. na łamach Rzeczpospolitej. Ocena wydziałów odbyła się na podstawie trzech kategorii: potencjału naukowego, jakości kształcenia i współpracy z zagranicą.
Dane Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego posłużyły do opracowania XII Rankingu Wydziałów Prawa 2023 „Rzeczpospolitej”. Ów dane bazowały na ostatniej ewaluacji jednostek naukowych za lata 2017–2021. Najbardziej istotnym czynnikiem okazały się wyniki zdawalności na aplikacje prawnicze. Nazywa się je mianem fundamentu, na podstawie którego jesteśmy w stanie określić wysoki poziom nauki na uczelniach. Akademia Kujawsko-Pomorska właśnie w tej kategorii, a także w podkategorii liczba kandydatów na jedno miejsce zajęła drugie miejsce w kraju. Warto podkreślić, że zdawalność zależna jest od jakości kształcenia i tutaj potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia jest uzyskanie przez AKP 3. miejsca wśród uczelni niepublicznych w skali kraju.
 

Kształć się u najlepszych

Rekrutacja 2023/2024 na studia I i II stopnia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej trwa! Zapisz się na studia w uczelni, która jest liderem na rynku: 2. miejsce w kraju w Rankingu Wydziałów Prawa Gazety Prawnej w kategorii szkoły niepublicznej oraz 3. miejsce w kategorii jakość kształcenia XII Rankingu Wydziałów Prawa 2023 „Rzeczpospolitej” wśród uczelni niepublicznych w skali kraju.
Studia na AKP są kompleksowe i interdyscyplinarne. Do oferty edukacyjnej uczelni na rok akademicki 2023/2024 dołączyło sporo nowych kierunków studiów, wśród nich znalazły się m.in. administracja spraw wewnętrznych i kryminologia, e – commerce i marketing internetowy, pracownik w służbach mundurowych oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w żłobku i przedszkolu.

Komentarze (0)