Kolejny sukces Akademii Kujawsko-Pomorskiej

Kolejny sukces Akademii Kujawsko-Pomorskiej

Studia Bydgoszcz - Akademia Kujawsko-Pomorska

27.06.2023

Kolejny sukces Akademii Kujawsko-Pomorskiej

23 czerwca 2023 r. podczas warszawskiej gali Dziennik Gazeta Prawna ogłosiła wyniki XVII Rankingu Wydziałów Prawa.  Akademia Kujawsko-Pomorska zajęła 2. miejsce w klasyfikacji krajowej wśród uczelni niepublicznych. Triumfował kierunek "prawo" prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych.
Na podium znalazły się również: Uczelnia Łazarskiego i Akademia Leona Koźmińskiego. Ponadto kierunek prawo na AKP został uznany za najlepszym kierunkiem prawa prowadzonym w północnej Polsce! Akademia Kujawsko-Pomorska od dwóch lat nie schodzi z podium. Od 2021 roku do 2022 kierunek jednolity magisterski "prawo" zajmował 3. miejsce w kraju. W tym roku awansował o stopień wyżej — na miejsce 2.
 

Akademia Kujawsko-Pomorskiej zmienia się na lepsze

Jak zaznaczają władze uczelni, od nowego roku akademickiego 2023/2024 w planach jest uruchomienie nowych kierunków związanych z naukami prawnymi. Od października studenci rozpoczną edukację na: prawie w zarządzaniu, psychokryminologii, prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej w biznesie. Dwa kierunki z nowej oferty będą prowadzone również w języku angielskim: international and European Union business law i law in business. 
Akademia Kujawsko-Pomorska od 24 stycznia 2023 r. funkcjonuje pod nowym statusem: uczelni akademickiej, wcześniej pozostawała uczelnią zawodową. Zmiany otwierają przed AKP nowe możliwości. Na Akademii przeprowadzane będą postępowania awansowe w nauce w zakresie nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego. Już 1 października swoją działalność rozpocznie Kolegium Doktorskie. Ponadto, uczelnia w ostatnich wynikach ewaluacji naukowej uzyskała kategorię B+ w dyscyplinach: nauki prawne oraz nauki o kulturze i religii.

Komentarze (0)