Analityka bezpieczeństwa

Analityka bezpieczeństwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - kierunki studiów

Analityka bezpieczeństwa – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Szeroko pojmowany rozwój daje nam wiele dobrego. Dzięki niemu posiadamy szerszy dostęp do wiedzy, odkrywamy nowe sposoby leczenia chorób, poznajemy odległe miejsca bez wychodzenia z domu. Ale oprócz tego, nierzadko nie wiedząc o tym, powstają nowe zagrożenia, nowe metody burzenia porządku, nowe formy ataków, kierowane nie tylko na państwa i instytucje, ale również pojedyncze i przypadkowe osoby. Współczesny świat, w którym rośnie zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu, czy grup przestępczych potrzebuje specjalistów, którzy pomogą w walce z nimi. A tymi specjalistami są analitycy bezpieczeństwa. Kształci ich Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Kształcenie na kierunku Analityka bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie stanowi przygotowanie do pracy w profesji analityka w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Studenci uczą się między innymi jak szybko i bezpiecznie pozyskiwać informacje, dokonywać krytycznej analizy zdobytych informacji, przygotowywać produkty analityczne zgodnie z określonym zapotrzebowaniem, czy przeprowadzać szkolenia. Ponadto, duży nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności w zakresie języków obcych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Analityka bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie oparte są na bogatym programie nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych,
 • współczesne konflikty zbrojne,
 • formy i metody działania służb specjalnych,
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym,
 • ochrona informacji niejawnych,
 • podstawy topografii i terenoznawstwa,
 • systemy bezpieczeństwa państwa

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Analityki bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w służbach mundurowych, służbach specjalnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, biznesie.

 

Opinie

Gniezno nie należy do grona największych ośrodków akademickich, ale nie oznacza to, że nie może zaproponować wielu interesujących możliwości kształcenia. Kandydaci planujący rozwijać się w problematyce bezpieczeństwa bez trudu odnajdą stosowne do tego miejsce, a jest nim omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie opinie? Robert, student Analityki bezpieczeństwa mówi:

„PWSZ w Gnieźnie to miejsce, w którym każdy kto ma pomysł na siebie i swoją drogę edukacji, będzie mógł go realizować. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę bezpieczeństwa w PWSZ Gniezno:

Absolwent kierunku Analityka bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • współczesnych konfliktów zbrojnych,
 • zasad bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym,
 • form i metod działania służb specjalnych,
 • terroryzmu międzynarodowego,
 • analizy środowiska bezpieczeństwa,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • przestępczości zorganizowanej,
 • sieci komputerowych,
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • bezpieczeństwa energetycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Analityka bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • służbach mundurowych,
 • służbach specjalnych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • biznesie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Komentarze (0)