Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

23.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2022

Pedagogika przedszkolna to subdyscyplina pedagogiki, która zajmuje się procesami wychowawczymi dzieci w wieku przedszkolnym. Pedagogika wczesnoszkolna natomiast dotyczy dzieci uczęszczających do najniższych klas szkoły podstawowej, czyli klas 1- 3. W połączeniu tych elementów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w wychowaniu najmłodszych oraz przygotowywaniu ich do kolejnych etapów życia i nauki.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSB WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie przygotowuje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Studenci poznają zasady działalności pedagogicznej, zasady interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, zaznajamiają się z teorią i praktyką pedagogiki, jak również z prowadzeniem placówki lub przedsiębiorstwa edukacyjnego.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nastawiony jest na przygotowanie studentów do pracy zawodowej w przedszkolu i klasach I- III szkoły podstawowej. W harmonogramie nie brakuje zajęć poświęconych między innymi psychologii, pedagogice, jak również metodyce edukacji muzycznej, metodyce edukacji polonistycznej, metodyce edukacji matematycznej, czy metodyce edukacji społeczno- przyrodniczej. Ponadto, studenci nabywają umiejętności interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadają wykształcenie stanowiące przepustkę do pracy w roli nauczyciela przedszkolnego, nauczyciela klas I- III szkoły podstawowej, a także pracownika placówek oświatowo- wychowawczych oraz pracownika poradni specjalistycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia,
 • metodyka edukacji polonistycznej,
 • metodyka edukacji matematycznej,
 • metodyka edukacji społeczno- przyrodniczej,
 • metodyka edukacji plastycznej i technicznej,
 • metodyka edukacji muzycznej,
 • metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo- wychowawczych, poradniach pedagogicznych.

 

Opinie

Niejeden kandydat zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić swoje kształcenie? Edukacyjna mapa kraju jest bardzo duża, stąd wybór odpowiedniej uczelni wcale nie musi być łatwy. Planując studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warto skierować uwagę na Warszawę, bo tam kształcenie w tym zakresie prowadzi omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie? Dominika, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Warszawska WSB to uczelnia przyjazna, z dobrą atmosferą, fantastycznymi wykładowcami. Nauki na studiach jest dużo, ale dzięki tej atmosferze nauka daje satysfakcję, sprawia przyjemność. Wystarczy tutaj być, aby się o tym przekonać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • edukacji polonistycznej
 • edukacji matematycznej
 • edukacji społeczno- przyrodniczej
 • edukacji plastycznej i technicznej
 • edukacji muzycznej
 • edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • poradniach pedagogicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Komentarze (0)