Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

23.03.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Najważniejszym zadaniem pedagogiki specjalnej jest niesienie pomocy i wsparcia osobom z różnymi ograniczeniami, które wpływają na proces kształcenia, wychowania, czy socjalizacji. Istotą jest nauczanie, wspomaganie wychowywania oraz korygowanie pewnych deficytów, obniżonych funkcji, jak również zastępowanie słabych stron mocnymi. Pedagogika specjalna skupia się na osobach o różnych rodzajach i stopniach upośledzenia, dlatego łączy się z fizjologią, neurologią, psychiatrią, czy psychologią, jak również zwraca uwagę na osoby szczególnie uzdolnione, podpowiadając w jaki sposób dostosować program edukacyjny do potrzeb ucznia, aby jak najlepiej rozwijać jego talent. Pedagogika specjalna to interesujący kierunek studiów, kształcący nauczycieli na wysokim poziomie z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i współczesnej edukacji. Można go odnaleźć w katalogu dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warszawskim umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie biomedycznych i psychologicznych teorii rozwoju człowieka, psychologicznych, psychiatrycznych i biomedycznych uwarunkowań pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, środków i form organizowania procesu edukacji i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji i rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci uczą się jak projektować zajęcia, wspierać osobę ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozować podstawowe trudności, dostosowywać programy dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne do  aktualnych potrzeb uczniów w grupach zróżnicowanych, w tym z niepełnosprawnością na różnych etapach ich życia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warszawskim oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne i psychologiczne podstawy pedagogiki,
 • nurty współczesnej pedagogiki specjalnej,
 • praktyka obserwacyjna,
 • społeczno- kulturowe aspekty pracy z osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • metodologia badań społecznych i humanistycznych,
 • dydaktyka specjalna,
 • teorie edukacji integracyjnej i włączającej,
 • metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych,
 • organizacja edukacji włączającej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki specjalnej nabywają umiejętności między innymi w zakresie projektowania zajęć, aktywizowania, doradzania i wspierania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowywania metod pracy oraz programów dydaktycznych do potrzeb uczniów w grupach zróżnicowanych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Ponadto, studenci nabywają umiejętności w zakresie rozpoznawania rodzajów niepełnosprawności, podejmowania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, jak również wyszukiwania i zarządzania informacją oraz analizowania własnych działań.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach specjalnych, placówkach opiekuńczych, domach dziecka, warsztatach terapii zajęciowej.

 

Opinie

Pedagogika specjalna jest kierunkiem popularnym i łatwo dostępnym w ofertach dydaktycznych. Ilość propozycji kształcenia może jednak sprawiać pewne problemy, bowiem na którą z nich się zdecydować? Zastanawiając się nad podjęciem studiów w Warszawie warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karolina, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Uniwersytet Warszawski to uczelnia dla osób ambitnych, które chcą dużo wiedzieć i dużo potrafić. Zajęć jest sporo, program wypełniony jest po brzegi, ale jest to program, który przygotowuje do pracy, do wykonywania obowiązków zawodowych. Warto więc tutaj studiować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prowadzenia badań diagnostycznych i ewaluacyjnych,
 • psychologicznych podstaw uczenia się i nauczania,
 • społecznych i kulturowych uwarunkowań pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
 • metod, środków i form organizowania procesu edukacji i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zasad współpracy środowisk wychowawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • szkołach specjalnych,
 • placówkach opiekuńczych,
 • domach dziecka,
 • warsztatach terapii zajęciowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)