Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 6 czerwca 2023 do 7 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UW zostały ogłoszone 20 lipca 2023 r.

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UW ubiegało się ponad 30 000 kandydatów, którzy złożyli 58 000 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Warszawski przygotował miejsca na ponad 135 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 30 osób. Do popularnych kierunków należały także: orientalistyka – koreanistyka (ponad 24 osoby na jedno miejsce), filologia angielska – językoznawstwo (ponad 16 osób na miejsce), filologia angielska – literatura i kultura (ponad 16 osób na miejsce), psychologia (ponad 15 osób na miejsce) oraz orientalistyka – japonistyka (ponad 14 osób na miejsce). 

 

Składanie dokumentów na UW

Kandydaci zakwalifikowani na studia muszą dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do wydziałowych komisji rekrutacyjnych od 21 lipca 2023 r. Informacje o dacie, godzinie i miejscu złożenia dokumentów kandydaci mogą znależć w swoich indywidualnych kontach kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Czytaj dalej Informacje na temat wymaganych dokumentów na UW

 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:  
I termin 21-25 lipca 2023
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze) 26-27 lipca 2023
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II turze) 28-31 lipca 2023

 

Kolejne tury rekrutacji

17 sierpnia 2023 zostanie uruchomiona druga tura rekrutacji dla kierunków studiów, na których pozostały wolne miejsca. Druga tura rekrutacji potrwa do 11 września 2023 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uw.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Warszawskiego powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: International legal communication, Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej, Studia kanadyjskie, African studies, Orientalistyka – hebraistyka

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 czerwca do 7 lipca 2023

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych lipiec 2023
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów lipiec 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

20 lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

od 21 lipca do 25 lipca 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 17 sierpnia do 11 września 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

od 20 września do 22 września 2023

Składanie dokumentów - II tura

od 25 września do 26 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja 

od 5 czerwca do 11 września 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji od 18 lipca do 22 września 2023
Składanie dokumentów od 21 lipca do 26 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 6 czerwca do 11 września 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji od 20 lipca do 22 września 2023
Składanie dokumentów od 20 lipca do 26 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 5 czerwca do 13 września 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji od 20 lipca do 22 września 2023

Składanie dokumentów

od 21 lipca do 26 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji dla studiów II stopnia oraz niestacjonarnych znajdziesz tutaj

Szczegółowe zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Warszawskim znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Uniwersytet Warszawski kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Warszawski w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 120 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (94 kierunki) i drugiego (105 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UW mogą aplikować na 133 kierunki studiów stacjonarnych oraz 41 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Warszawski kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UW
 • African studies - Wydział Orientalistyczny UW
 • Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Archaeology - Wydział Archeologii UW
 • Archeologia - Wydział Archeologii UW
 • Architektura przestrzeni informacyjnych - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Artes liberales - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Astronomia - Wydział Fizyki UW
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Bioetyka - Wydział Filozofii UW
 • Bioinformatyka i biologia systemów - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Biologia - Wydział Biologii UW
 • Biotechnologia - Wydział Biologii UW
 • Chemia - Wydział Chemii UW
 • Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki - Wydział Chemii UW
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UW
 • Chemiczna analiza instrumentalna - Wydział Chemii UW
 • Cognitive science - Wydział Psychologii UW
 • Data science and business analytics - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Ekonomia - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • European politics and economics - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europeistyka - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europeistyka - integracja europejska - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europejskie studia optyki okularowej i optometrii - Wydział Fizyki UW
 • Filologia angielska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia bałtycka - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia białoruska z językiem angielskim - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Filologia iberyjska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia nowogrecka - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Filologia polska - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia polskiego języka migowego - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia romańska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia rosyjska - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Filologia włoska - Wydział Neofilologii UW
 • Filozofia - Wydział Filozofii UW
 • Finance, international investments and accounting - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Fizyka - Wydział Fizyki UW
 • Geografia - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Geologia poszukiwawcza - Wydział Geologii UW
 • Geologia stosowana - Wydział Geologii UW
 • Germanistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Graduate programme in international relations - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Graduate programme in political science - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Graduate programme in teaching english to young learners - Wydział Pedagogiczny UW
 • Helwetologia - studia szwajcarskie - Wydział Neofilologii UW
 • Hispanistyka stosowana - Wydział Neofilologii UW
 • Historia - Wydział Historii UW
 • Historia i kultura żydów - Wydział Historii UW
 • Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Historia sztuki - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Hungarystyka - Wydział Neofilologii UW
 • Iberystyka: hispanistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Iberystyka: portugalistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Informatyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands - Wydział „Artes Liberales” UW
 • International business program - Wydział Zarządzania UW
 • International economics - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • International legal communication - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • International management and intercultural communication - global mba - Wydział Zarządzania UW
 • International studies in philosophy - Wydział Filozofii UW
 • Inżynieria nanostruktur - Wydział Fizyki UW
 • Język i społeczeństwo - Wydział Socjologii UW
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny UW
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii UW
 • Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Kryminologia - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - Wydział Polonistyki UW
 • Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Logistyka i administrowanie w mediach - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Logopedia ogólna i kliniczna - Wydział Polonistyki UW
 • Machine learning - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Muzykologia - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Nanoinżynieria - Wydział Fizyki UW
 • Nauczanie fizyki - Wydział Fizyki UW
 • Ochrona środowiska - Wydział Biologii UW
 • Optometria - Wydział Fizyki UW
 • Organizowanie rynku pracy - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - afrykanistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - arabistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - hebraistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - indologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - iranistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - japonistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - koreanistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - sinologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - turkologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Pedagogika - Wydział Pedagogiczny UW
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Pedagogiczny UW
 • Pedagogika specjalna - Wydział Pedagogiczny UW
 • Physics (studies in english) - Wydział Fizyki UW
 • Politologia - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Polityka społeczna - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Praca socjalna - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Prawo finansowe i skarbowość - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Psychologia - Wydział Psychologii UW
 • Publikowanie współczesne - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Quantitative finance - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Radiogenomika - Wydział Chemii UW
 • Religions of asia and africa: buddhism, islam and others - Wydział Orientalistyczny UW
 • Samorząd terytorialny i polityka regionalna - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Slawistyka - Wydział Polonistyki UW
 • Socjologia - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia cyfrowa - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia interwencji społecznych - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia stosowana i antropologia społeczna - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Stosowana psychologia zwierząt - Wydział Psychologii UW
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Studia euroazjatyckie - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Studia kanadyjskie - Wydział Neofilologii UW
 • Studia miejskie - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Studia wschodnie - Wydział Orientalistyczny UW
 • Sztuka pisania - Wydział Polonistyki UW
 • Sztuki społeczne - Wydział Polonistyki UW
 • Ukrainistyka z językiem angielskim - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Undergraduate programme in international relations - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Undergraduate programme in political science - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania UW
 • Zarządzanie big datą - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość - Wydział Zarządzania UW
 • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - Wydział Fizyki UW

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uw.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim (UW) - 2022

1. interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
2. chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
3. radiogenomika
4. machine learning
5. iberystyka: hispanistyka
6. iberystyka: portugalistyka
7. religions of asia and africa: buddhism, islam and others
8. socjologia interwencji społecznych
9. praca socjalna
10. international management and intercultural communication – global mba
11. oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies
12. orientalistyka - afrykanistyka
13. orientalistyka - arabistyka
14. orientalistyka - indologia
15. orientalistyka - iranistyka
16. orientalistyka - japonistyka
17. orientalistyka - koreanistyka
18. orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
19. orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
20. orientalistyka - sinologia
21. orientalistyka - turkologia

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uw.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Warszawski

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Warszawski aplikowało 41373 osób, co sprawia, że UW jest jedną z najchętniej wybieranych uczelni, a także zalicza się do najpopularniejszych uniwersytetów. W tym roku średnio w przeliczeniu na jedno miejsce przypadało 4,8 kandydatów. Największą popularnością cieszyły się takie kierunki studiów, jak: psychologia, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka, ekonometria, filologia angielska oraz zarządzanie finansami i rachunkowość.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Warszawski był jednym z najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia. Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie w tym roku aplikowało 41373 osób.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się ponad 100 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia można podjąć w języku polskim, a także w angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. psychologia (2800), zarządzanie (2600), ekonomia (2500), finanse i rachunkowość (2500), informatyka (2500), ekonometria (2500), filologia angielska (2100), zarządzanie finansami i rachunkowość (1900).

 

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: inżynieria nanostruktur (23,2), orientalistyka – japonistyka (17), orientalistyka – sinologia (16,4), filologia angielska (14,2) oraz psychologia (13,7).

 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów - Uniwersytet Warszawski

Liczba kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2021/2022 (tura czerwcowo-lipcowa)

Kierunek studiów

Liczba kandydatów na miejsce

Inżynieria nanostruktur

23,2

Orientalistyka - japonistyka

17,0

Orientalistyka - sinologia

16,4

Filologia angielska (English Studies)

14,2

Psychologia (Psychology)* - II tura tylko na studia w jęz. angielskim

13,7

Sztuka pisania

10,8

Iberystyka: hispanistyka

9,2

Bioinformatyka i biologia systemów

8,6

Stosunki międzynarodowe

8,5

Biotechnologia

8,5

Chemia medyczna

8,2

Zarządzanie

8,1

Dziennikarstwo i medioznawstwo

7,7

Nanoinżynieria

7,6

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria

7,4

Filologia włoska

6,7

Informatyka

6,6

Orientalistyka - arabistyka

6,4

European Politics and Economics*

6,4

Logistyka i administrowanie w mediach

6,3

Biologia

6,1

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska

6,1

Zarządzanie finansami i rachunkowość

6,0

Chemiczna analiza instrumentalna*

5,4

Finance, International Investment and Accounting*

5,2

Astronomia

5,0

Logopedia ogólna i kliniczna

5,0

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki

4,8

Historia sztuki

4,7

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

4,7

Gospodarka przestrzenna*

4,6

Bezpieczeństwo wewnętrzne*

4,4

Orientalistyka – hebraistyka

4,2

Antropozoologia

4,1

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

4,0

Iberystyka: portugalistyka

4,0

Orientalistyka - turkologia

3,9

Międzywydziałowe studia ochrony środowiska*

3,8

Prawo

3,8

Politologia*

3,7

Archaeology (Studies in English)

3,6

Socjologia

3,6

Europeistyka

3,6

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja*

3,6

Architektura przestrzeni informacyjnych

3,6

Matematyka

3,5

Etnologia i antropologia kulturowa

3,5

International Studies in Philosophy

3,4

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych

Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

3,4

Ochrona środowiska*

3,4

Filologia romańska

3,3

Orientalistyka - egiptologia

3,3

Kognitywistyka

3,3

Pedagogika*

3,3

Filologia rosyjska

3,2

Lingwistyka stosowana

3,1

Artes Liberales

3,1

Chemia*

3,1

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii*

3,1

Europeistyka - integracja europejska

3,0

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia

2,9

Fizyka

2,9

Historia

2,8

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

2,7

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych

Indywidulanych Studiów Humanistycznych i Społecznych

2,6

Administracja*

2,6

Filozofia

2,6

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*

2,6

Geografia*

2,5

Organizowanie rynku pracy*

2,5

Studia filologiczno-kulturoznawcze

2,4

Undergraduate Programme in International Relations*

2,3

Studia amerykanistyczne (American Studies)

2,3

Orientalistyka - iranistyka

2,2

Archeologia*

2,2

Hungarystyka

2,1

Geologia poszukiwawcza*

2,1

Orientalistyka - afrykanistyka*

2,0

Filologia nowogrecka*

2,0

Orientalistyka - indologia*

2,0

Pedagogika specjalna*

2,0

Muzykologia

2,0

Filologia polska

1,9

Polityka społeczna*

1,9

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

1,8

Germanistyka*

1,7

Samorząd terytorialny i polityka regionalna*

1,7

Undergraduate Programme in Political Science*

1,6

Publikowanie współczesne*

1,5

Geologia stosowana*

1,5

Historia i kultura Żydów*

1,4

Nauczanie fizyki*

1,4

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej*

1,3

Studia wschodnie*

1,1

Slawistyka*

1,1

Filologia bałtycka*

0,8

Nauczanie języków obcych*

0,8

Filologia białoruska z językiem angielskim*

0,7

Ukrainistyka z językiem angielskim*

0,6

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo*

0,4

* kierunki, na których odbyła się więcej niż jedna tura rekrutacji

plik źródłowy znajdziesz tutaj

 

 

Progi punktowe

Progi punktowe przyjęć na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (z uwzględnieniem tur rekrutacji)

Kierunek studiów

Próg I tura

 Próg II tura

Próg III tura

Administracja

50,15

68,64

 

Antropozoologia

57,03

 

 

Archaeology (Studies in English)

60

 

 

Archeologia

50,56

50,72

 

Architektura przestrzeni informacyjnych

66,48

 

 

Artes Liberales

52,46

 

 

Astronomia

64

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

50,17

62,35

 

Bioinformatyka i biologia systemów

78,11

 

 

Biologia

56,61

 

 

Biotechnologia

63,68

 

 

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki

50,36

 

 

Chemia medyczna

60,1

 

 

Chemia

50,88

51,4

 

Chemiczna analiza instrumentalna

50,16

54,32

 

Dziennikarstwo i medioznawstwo

64,44

 

 

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria

74,21

 

 

Etnologia i antropologia kulturowa

56,78

 

 

European Politics and Economics

73,25

52

 

Europeistyka - integracja europejska

50,04

 

 

Europeistyka

56,41

 

 

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

50,86

53,93

 

Filologia angielska (English Studies)

84,61

 

 

Filologia bałtycka

50,77

50,4

 

Filologia białoruska z językiem angielskim

56,82

50,81

 

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

50,92

 

 

Filologia nowogrecka

50,42

63,41

 

Filologia polska

51,03

 

 

Filologia romańska

64,74

 

 

Filologia rosyjska

56,4

 

 

Filologia włoska

73,07

 

 

Filozofia

61,12

 

 

Finance, International Investment and Accounting

50

61

 

Fizyka

61,32

 

 

Geografia

50,18

50,88

 

Geologia poszukiwawcza

55,94

52,73

 

Geologia stosowana

50,12

53,51

 

Germanistyka

50,13

50,19

 

Gospodarka przestrzenna

50,14

51,83

 

Historia i kultura Żydów

50,13

65,13

 

Historia sztuki

68,83

 

 

Historia

53,28

 

 

Hungarystyka

52,65

 

 

Iberystyka: hispanistyka

75,98

 

 

Iberystyka: portugalistyka

65,88

 

 

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium

Międzydziedzinowych Indywidulanych Studiów Humanistycznych i Społecznych

 

78,95

 

 

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium

Międzywydziałowych Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

 

71,58

 

 

Informatyka

88,51

 

 

International Studies in Philosophy

56

 

 

Inżynieria nanostruktur

67,01

 

 

Kognitywistyka

65,47

 

 

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska

64,41

 

 

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

54,97

 

 

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

50,18

57,42

 

Lingwistyka stosowana

73,33

 

 

Logistyka i administrowanie w mediach

56,28

 

 

Logopedia ogólna i kliniczna

67,2

 

 

Matematyka

77

 

 

Międzywydziałowe studia ochrony środowiska

50,98

74,16

 

Muzykologia

51,01

 

 

Nanoinżynieria

72,62

 

 

Nauczanie fizyki

56,4

56,37

 

Nauczanie języków obcych

50,79

50,21

 

Ochrona środowiska

51,09

51,41

 

Organizowanie rynku pracy

50,2

59,73

 

Orientalistyka - afrykanistyka

59,79

84,48

 

Orientalistyka - arabistyka

77,18

 

 

Orientalistyka - egiptologia

65,38

 

 

Orientalistyka – hebraistyka

79,66

 

 

Orientalistyka - indologia

54,7

78,86

 

Orientalistyka - iranistyka

53,14

 

 

Orientalistyka - japonistyka

87,61

 

 

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia

50,38

 

 

Orientalistyka - sinologia

85,13

 

 

Orientalistyka - turkologia

70,82

 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

50,4

54,02

 

Pedagogika specjalna

50,08

50,2

 

Pedagogika

50,05

62,14

 

Politologia

50,49

80,05

 

Polityka społeczna

50,27

50,78

 

Prawo

73,26

 

 

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

50,05

50

 

Psychologia (Psychology)*

77,25

67,67

 

Publikowanie współczesne

58,4

56,8

 

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

50,03

50,71

 

Slawistyka

51,2

51,02

 

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

55,94

 

 

Socjologia

67

 

 

Stosunki międzynarodowe

69,35

 

 

Studia amerykanistyczne (American Studies)

69,68

 

 

Studia filologiczno-kulturoznawcze

64,37

 

 

Studia wschodnie

55,02

52,88

 

Sztuka pisania

83,42

 

 

Ukrainistyka z językiem angielskim

50,51

52,1

 

Undergraduate Programme in International Relations

50

50

 

Undergraduate Programme in Political Science

 

50

55,05

Zarządzanie finansami i rachunkowość

71,96

 

 

Zarządzanie

71,4

 

 

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

63,01

 

 

* studia prowadzone w jęz. polskim i angielskim; wynik ostatniej przyjętej osoby w I turze dotyczy studiów w jęz. polskim (ostatnia osoba przyjęta w I turze na studia w jęz. angielskim osiągnęła wynik 55,25); II tura zapisów odbyła się tylko na studia w jęz. angielskim

plik źródłowy znajdziesz tutaj

 

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to jedna z najstarszych uczelni w kraju, której historia sięga 1816 roku, kiedy to rozpoczęła działalność pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. Dzisiaj jest największą polską uczelnią, kształcącą ponad 40 tysięcy studentów.

Uniwersytet Warszawski to istotne miejsce dla nauki i kultury. To placówka, która może pochwalić się znamienitym gronem absolwentów, do których należą między innymi: Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, czy Olga Tokarczuk. Może się poszczycić także ogromną liczbą partnerów krajowych i zagranicznych, w tym również spoza Unii Europejskiej.

Uniwersytet Warszawski oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej. Studenci otrzymują możliwość wyboru spośród dwudziestu czterech wydziałów, a także czterech szkół doktorskich, do których należą: Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Szkoła Doktorska Nauk Społecznych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w kołach naukowych, a tych na Uniwersytecie Warszawskim jest całe mnóstwo. Między innymi: Koło Naukowe Informacji i Książki, Koło Naukowe Biologów Terenowych, Koło Naukowe Prawa Europejskiego, Koło Fotografii Przyrodniczej, czy Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii.

Uniwersytet Warszawski oferuje około 200 programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Od Astronomii, Matematyki przez Prawo, Ekonomię, po Lingwistykę stosowaną i Archeologię. Część kierunków prowadzona jest także w języku angielskim.

UW jest ponadto pierwszą uczelnią w kraju, która wprowadziła studia międzyobszarowe i międzywydziałowe. Studenci w konsultacji z opiekunem naukowym sami układają sobie pogram zajęć, a absolwenci mogą uzyskać tytuł licencjata lub magistra w zakresie kilku kierunków.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2023 do 07.07.2023 od 06.06.2023 do 11.09.2023
Studia II stopnia od 05.06.2023 do 11.09.2023 od 05.06.2023 do 13.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2023 do 07.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.06.2023 do 11.09.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2023 do 11.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.06.2023 do 13.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Warszawski: znaleziono 135

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

African studies
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia

stacjonarne

Archaeology
Wydział Archeologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Archeologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura przestrzeni informacyjnych
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artes liberales
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioetyka
Wydział Filozofii UW

II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka i biologia systemów
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Chemiczna analiza instrumentalna
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Cognitive science
Wydział Psychologii UW

II stopnia

stacjonarne

Data science and business analytics
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i medioznawstwo
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European politics and economics
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Europeistyka - integracja europejska
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia bałtycka
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia białoruska z językiem angielskim
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia iberyjska
Wydział Neofilologii UW

II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia nowogrecka
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polskiego języka migowego
Wydział Polonistyki UW

II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finance, international investments and accounting
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia poszukiwawcza
Wydział Geologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geologii UW

I stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Graduate programme in international relations
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in political science
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in teaching english to young learners
Wydział Pedagogiczny UW

II stopnia

stacjonarne

Helwetologia - studia szwajcarskie
Wydział Neofilologii UW

II stopnia

stacjonarne

Hispanistyka stosowana
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

niestacjonarne

Historia
Wydział Historii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia i kultura żydów
Wydział Historii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hungarystyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Iberystyka: hispanistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

stacjonarne

Iberystyka: portugalistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
Wydział „Artes Liberales” UW

II stopnia

stacjonarne

International business program
Wydział Zarządzania UW

II stopnia

stacjonarne

International economics
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International legal communication
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

II stopnia

stacjonarne

International management & intercultural communication - global mba
Wydział Zarządzania UW

II stopnia

stacjonarne

International studies in philosophy
Wydział Filozofii UW

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria nanostruktur
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Język i społeczeństwo
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Medyczny UW

jednolite

stacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozofii UW

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka i administrowanie w mediach
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia ogólna i kliniczna
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Machine learning
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Nauczanie fizyki
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Organizowanie rynku pracy
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - afrykanistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - arabistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - hebraistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - indologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - iranistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - japonistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - koreanistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - sinologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - turkologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Pedagogiczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Pedagogiczny UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Pedagogiczny UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Physics (studies in english)
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polityka społeczna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo finansowe i skarbowość
Wydział Prawa i Administracji UW

II stopnia

niestacjonarne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Psychologii UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Publikowanie współczesne
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Quantitative finance
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Radiogenomika
Wydział Chemii UW

II stopnia

stacjonarne

Religions of asia and africa: buddhism, islam and others
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Wydział Prawa i Administracji UW

I stopnia

stacjonarne

Slawistyka
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Socjologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia cyfrowa
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Socjologia interwencji społecznych
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosowana psychologia zwierząt
Wydział Psychologii UW

I stopnia

niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia euroazjatyckie
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Studia kanadyjskie
Wydział Neofilologii UW

II stopnia

stacjonarne

Studia miejskie
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

II stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka pisania
Wydział Polonistyki UW

I stopnia

stacjonarne

Sztuki społeczne
Wydział Polonistyki UW

II stopnia

stacjonarne

Ukrainistyka z językiem angielskim
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Undergraduate programme in international relations
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Undergraduate programme in political science
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie big datą
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie finansami i rachunkowość
Wydział Zarządzania UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)