International Master of Horticultural Science

International Master of Horticultural Science

International Master of Horticultural Science

27.01.2022

International Master of Horticultural Science – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

International Master of Horticultural Science to anglojęzyczny kierunek studiów, którego fundamentalnymi obszarami tematycznymi są ogrodnictwo i produkcja rolnicza. Jak sama nazwa podpowiada, jest to kierunek o charakterze międzynarodowym, bowiem prowadzony jest we współpracy z Wydziałem Ogrodniczym w Lednicach, Uniwersytetem Mendla w Brnie oraz Wydziałem Ogrodnictwa i Inżynierii Krajobrazu Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.

Studia na kierunku international master of horticultural science w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na anglojęzycznym kierunku International Master of Horticultural Science na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie umożliwia pozyskanie szerokie wiedzy, na którą składają się zagadnienia dotyczące między innymi organizacji i technologii produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych i doskonalenia roślin ogrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie projektowania i modyfikowania warunków prowadzenia produkcji ogrodniczej, oceniania efektywności stosowanych technologii i systemów produkcji, a także obsługi specjalistycznej aparatury używanej w produkcji ogrodniczej. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami doradztwa rolniczego, zasadami wymiany produktów rolniczych obowiązującymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także przepisami ustawy o ochronie roślin obowiązującymi w naszym kraju.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku International Master of Horticultural Science na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • Rural Cultural Tourism,
 • Integrated Protection of Hortuculture Crops,
 • Plant Molecular Genetics and Genomics,
 • Biostatistics,
 • Humanistic cource in culture, art and tradition of the region,
 • Applied Plant Biotechnology,
 • Fruit Storage,
 • Stone Fruit Production,
 • Special Fruit Growing,
 • Post Harvest Technology of Horticulture Crops,
 • Integrated System of Fruit Production,
 • Pruning and Training of Fruit Trees

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku International Master of Horticultural Science na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako ogrodnicy, hodowcy roślin, projektanci terenów zieleni. Będą mogli pracować w gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ogrodniczych, przetwórstwie owocowo- warzywnym, administracji, doradztwie ogrodniczym, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Opinie

Studia w Krakowie to bardzo szerokie zagadnienie, bowiem złożone z niezliczonej ilości ofert edukacyjnych. W stolicy Małopolski można studiować kierunki prowadzone zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. Przykładem jest kierunek International Master of Horticultural Science, oferowany przez omawianą uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Daria, studentka kierunku International Master of Horticultural Science mówi:

„Studia rolnicze to studia perspektywiczne i przyszłościowe, a studia rolnicze w języku angielsku to szansa na ciekawą pracę w niemal dowolnym miejscu na świecie. Takie studia oferuje Uniwersytet Rolniczy, jedna z najlepszych uczelni o takim profilu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując International Master of Horticultural Science na UR:

Absolwent kierunku International Master of Horticultural Science na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów ekologicznych zachodzących w biosferze,
 • sadownictwa i warzywnictwa,
 • biotechnologicznych metod doskonalenia roślin,
 • trendów rozwojowych w produkcji ogrodniczej,
 • zasad doradztwa rolniczego,
 • obsługi specjalistycznej aparatury stosowanej w produkcji ogrodniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku International Master of Horticultural Science:

Absolwent kierunku International Master of Horticultural Science na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ogrodniczych,
 • przetwórstwie owocowo- warzywnym,
 • administracji,
 • doradztwie ogrodniczym,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)