WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2024/2025

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2024/2025

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2024/2025

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 5 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (4 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSPIA mogą aplikować na 5 kierunków studiów stacjonarnych oraz 5 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa kierunki 2024/2025

 

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Kryminologia
  • Prawo
  • Zarządzanie
 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Rzeszowie

kierunki studiów w Rzeszowie

uczelnie i studia w Rzeszowie

 

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest uczelnią proponującą studentom nowoczesne rozwiązania w zakresie kształcenia. Przykładem jest system nauczania i sprawdzania wiedzy „EDR- SBS”, którego głównym założeniem jest zbieranie przez studenta punktów za systematyczną naukę, co pozwala uniknąć mierzenia się z ogromem materiału w czasie sesji.

Ponadto, uczelnia realizuje system nazwany Drogą Kształcenia Praktycznego. To pięć ścieżek umożliwiających studentom zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Cztery z nich to: praktyki zawodowe i pracownie praktyczne, elementy praktyczne zajęć dydaktycznych, seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału praktycznego oraz staże zawodowe. Piąta ścieżka może być autorskim pomysłem studenta.

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach seminariów doktoranckich.

Oprócz innowacyjnych systemów zdobywania i sprawdzania wiedzy uczelnia oferuje zajęcia dodatkowe, czy liczne kursy i warsztaty pozwalające na zdobycie specjalistycznych kwalifikacji.

Oferta edukacyjna WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej obejmuje cztery kierunki: Administrację, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo, Zarządzanie. Uzupełnieniem wszechstronnego wykształcenia na wybranym kierunku są specjalności, które również realizowane są w nowatorski sposób. Istnieje także studiowanie kilku specjalności jednocześnie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - studia 2024

Specjalności - WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa: znaleziono 26

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja celna i skarbowa
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja publiczna
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administrowanie firmą
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo ekonomiczne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-administracja
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kadry i płace
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminalistyka i kryminologia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Menadżer bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona informacji
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zamówienia publiczne
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie finansami
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie transportem - spedycją - logistyką
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)