Psychologia

Psychologia

Psychologia

30.03.2022

Psychologia - Wyższa Szkoła Biznesu National- Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

Psychologia jest kierunkiem, który od wielu lat znajduje się w czołówkach rankingów popularności. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zajmuje się człowiekiem, a zatem najciekawszym obiektem badań. Studia w zakresie psychologii umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia, bowiem z wiedzą i umiejętnościami można pracować z różnymi ludźmi i w różnych miejscach. A gdzie można studiować Psychologię? W Wyższej Szkole Biznesu National- Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.

Studia na kierunku psychologia w WSB NLU
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu National- Louis University w Nowym Sączu umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie metodologicznym, etycznym,   teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z biologicznymi podstawami zachowania, dylematami etycznymi związanymi z praktyką psychologiczną, procesami powstawania emocji, metodami badania osobowości dzieci i młodzieży, zasadami formułowania problemów i pytań diagnostycznych, psychologią społeczną, zasadami projektowania i przeprowadzania badań empirycznych, czy zasadami pomocy psychologicznej. Ponadto, studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz pozyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie trzech specjalności. Są nimi: Psychologia kliniczna i osobowości, Psychologia biznesu, Neuropsychologia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu realizowane są w oparciu o bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • myślenie krytyczne i kreatywne,
 • psychologia kliniczna,
 • psychiatria,
 • psychologia wychowawcza,
 • psychoprofilaktyka i patologia społeczna,
 • interwencje kryzysowe,
 • psychometria

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu uczą się jak przeprowadzać badania diagnostyczne, formułować opinie niezbędne do celów leczniczych pacjentów, pracować w kryzysach oraz sytuacjach trudnych społecznie, posługiwać się narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi, analizować mechanizmy zachodzące wewnątrz organizacji, diagnozować problemy organizacyjne oraz wdrażać skuteczne programy naprawcze w sytuacjach trudnych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu National- Louis University w Nowym Sączu posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach biochemii ośrodkowego układu nerwowego, procesów poznawczych, funkcjonowania umysłu, psychicznego rozwoju człowieka, emocji i motywacji, mechanizmów emocjonalnych w zaburzeniach psychosomatycznych. Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: poradniach pomocy psychologicznej, poradniach wsparcia kryzysowego, fundacjach i stowarzyszeniach, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, placówkach edukacyjnych, firmach szkoleniowych, firmach doradczych i konsultingowych, agencjach pracy.

 

Opinie

Psychologia należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia, a zatem można ją odnaleźć w bardzo wielu katalogach dydaktycznych. Planując studia w Nowym Sączu warto zwrócić uwagę na ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Biznesu. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu National- Louis University opinie? Daria, studentka Psychologii mówi:

„Największym atutem Wyższej Szkoły Biznesu jest to, że zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach, którzy chętnie dzielą się swoją olbrzymią wiedzą. „

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Wyższej Szkole Biznesu:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu National- Louis University w Nowym Sączu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • biologicznych mechanizmów wzbudzania emocji,
 • poznawczych mechanizmów motywacyjnych,
 • psychologii wychowawczej,
 • teorii psychoanalitycznych,
 • psychologii klinicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu National- Louis University w Nowym Sączu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach pomocy psychologicznej,
 • szpitalach i klinikach zajmujących się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń psychicznych,
 • poradniach wsparcia kryzysowego,
 • poradniach małżeńskich,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • poradniach pedagogiczno- psychologicznych,
 • placówkach edukacyjnych,
 • centrach badania opinii społecznej,
 • firmach szkoleniowych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • agencjach pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Psychologia

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Filia w Kielcach

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Filia w Krakowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Filia w Raciborzu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Filia w Radomiu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Filia w Tarnowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Filia w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Filia we Wrocławiu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Komentarze (0)