Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

31.03.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest elementem szerszego pojęcia, jakim jest bezpieczeństwo narodowe. Co zrozumiałe, odnosi się do działań i procesów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danego kraju, ale nie oznacza to, że nie jest zagadnieniem złożonym. Z racji swojej złożoności bezpieczeństwo wewnętrzne nie posiada jednej, oficjalnej definicji. Można jednak powiedzieć, iż związane jest ze stanem niezakłóconego funkcjonowania państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne to również sztandarowy kierunek studiów, który odnaleźć można w katalogu dydaktycznym Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSBW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, które tworzą podstawę problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania państwa, zasadami wywierania wpływu na ludzi, przewodzeniem w zmiennym otoczeniu, zarządzaniem informacją w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem socjalnym, czy zwalczaniem terroryzmu.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka o państwie i prawie,
 • współczesne stosunki międzynarodowe,
 • zwalczanie przestępczości,
 • polityka obronna państwa,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • podstawy prawa karnego

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego nabywają umiejętności w zakresie identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej, identyfikowania determinantów bezpieczeństwa społecznego, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych, podejmowania zadań z zakresu ochrony ludności, wykorzystywania nowoczesnych systemów zarządzania, określania zadań podmiotów bezpieczeństwa w działaniach antyterrorystycznych, inicjowania działań ratowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca po studiach

Jakie możliwości zawodowe czekają na absolwentów? Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSBW posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach bezpieczeństwa kulturowego, bezpieczeństwa imprez masowych, mediacji i negocjacji, logistyki w zarządzaniu kryzysowym, bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego, zwalczania terroryzmu. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach administracji państwowej, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne, służbach mundurowych, instytucjach społecznych.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, którego popularność stale rośnie. Odnalezienie tego kierunku w katalogach edukacyjnych nie stanowi problemu, ale należy zadać sobie pytanie dotyczące wyboru uczelni. Która będzie najlepsza? Która najskuteczniej przygotuje do wejścia na rynek pracy? Czy warto poznać bliżej tę, którą właśnie omawiany? Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi opinie? Kamil, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„WSBW to uczelnia, która praktycznie podchodzi do tematu kształcenia. Daje to gwarancję, że zdobyte wykształcenie jest wysokiej jakości i bez problemu odnajdziemy się na rynku. „

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSBW Łódź:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych,
 • zwalczania przestępczości,
 • polityki obronnej państwa,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zarządzania kryzysowego,
 • bezpieczeństwa informatycznego,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach administracji państwowej,
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne,
 • służbach mundurowych,
 • instytucjach społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Komentarze (0)