Psychologia

Psychologia

Psychologia

31.03.2022

Psychologia – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Najciekawszym obiektem badań jest człowiek. Bardzo wiele osób zgadza się z tym przekonaniem, bowiem Psychologia od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w notowaniach popularności. Studia psychologiczne umożliwiają pozyskanie wiedzy złożonej z wielu elementów, a co się z tym wiąże umożliwiają wykorzystywanie tej wiedzy na wielu płaszczyznach. Mogą się o tym przekonać kandydaci, którzy wybiorą Psychologię w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.

Studia na kierunku psychologia w WSBW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Studenci poznają terminologię stosowaną w psychologii, współczesne kierunki rozwoju psychologii, metody i narzędzia badawcze stosowane w psychologii, psychologiczne mechanizmy wpływu na rzeczywistość kulturową i społeczną. Zaznajamiają się ze sposobami udzielania pomocy psychologicznej, mechanizmami powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, psychologicznymi aspektami zawodowej działalności człowieka, czy procesami psychicznymi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi realizowane są w oparciu o bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychometria,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • narzędzia diagnozy psychologicznej dziecka,
 • psychologia międzykulturowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologii nabywają umiejętności w zakresie analizowania zjawisk psychospołecznych o różnym podłożu i dynamice, rozpoznawania zdrowego i zaburzonego zachowania i funkcjonowania psychicznego człowieka, prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów, przeprowadzania diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych, interpretowania zjawisk społecznych w psychologicznym kontekście oraz stosowania metod badawczych w celu ich diagnozowania.

 

Praca po studiach

Czym można zająć się po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach psychologii klinicznej, psychoterapii, psychologii małych grup i rozwiązywania konfliktów grupowych, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, interwencji kryzysowej, psychologii wywierania wpływu, psychologii zdrowia i choroby, czy psychologii twórczości. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach służby zdrowia, prywatnych gabinetach psychologicznych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, instytucjach oświatowych.

 

Opinie

Studia w Łodzi to niezwykle obszerny i złożony temat, zważywszy na bardzo duży wybór uczelni oraz ofert dydaktycznych. Gdzie podjąć studia? Poszukując innowacyjnej formy kształcenia warto dowiedzieć się jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego opinie? Martyna, studentka Psychologii mówi:

„Studia psychologiczne w WSBW to bardzo szerokie spektrum zagadnień. Dzięki studiom możemy poznać zasady profesjonalnej pomocy psychologicznej, formy pracy terapeutycznej, czy pracy z trudną młodzieżą. Każdy z nas może wybrać własną drogę rozwoju.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w WSBW Łódź:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod pomocy psychologicznej,
 • diagnozy psychologicznej,
 • psychologicznej pomocy rodzinie,
 • metod i narzędzi badawczych stosowanych w psychologii,
 • zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej,
 • interwencji kryzysowej,
 • promocji zdrowia psychicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach służby zdrowia,
 • prywatnych gabinetach psychologicznych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • instytucjach oświatowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Komentarze (0)