Logistics

Logistics

Logistics

10.05.2022

Logistics – Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Logistyka to dyscyplina przypominająca układankę, bowiem złożona jest z wielu elementów. To planowanie, organizowanie, zarządzanie, kontrolowanie. To zagadnienie, w którym spotykają się między innymi: ekonomia, finanse, zarządzanie, czy aspekty prawne. Co ciekawe, logistyka nie posiada jednej, oficjalnie stosowanej definicji. Ale niezależnie od tego, należy do grona najprężniej rozwijających się sektorów. W jaki sposób dokładnie poznać logistykę i dowiedzieć się na jakich zasadach funkcjonuje? Wystarczy wybrać studia na anglojęzycznym kierunku Logistics, który oferuje Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi.

Studia na kierunku logistics w WSB ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistics w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, racjonalizacji i optymalizacji procesów obsługi logistycznej oraz obsługi transportowej przedsiębiorstw międzynarodowych, projektowania komponentów systemów wsparcia logistycznego realizowanych w skali międzynarodowej, zarządzania finansami firmy, zarządzania jakością oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistics w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego,
 • geografia ekonomiczna,
 • logistyka w zarządzaniu dystrybucją,
 • logistyczna obsługa klienta,
 • rachunek decyzyjny w logistyce,
 • prognozowanie w zarządzaniu procesami logistycznymi,
 • ekonomika transportu,
 • organizacja i funkcjonowanie magazynów

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na anglojęzycznym kierunku Logistics w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach organizacji i funkcjonowania centrów logistycznych, systemów zarządzania magazynem, ubezpieczeń w działalności logistycznej, czy decyzji menedżerskich w logistyce. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w centrach logistycznych, firmach transportowych i spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, korporacjach międzynarodowych.

 

Opinie

Studia w Łodzi to obszerne zagadnienie. To różnorodna przestrzeń kształcenia, w której bez problemu odnaleźć można studia w zakresie logistyki, również w języku angielskim. Jedną z uczelni, która proponuje kształcenie w takiej formie jest WSB. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi opinie? Paweł, student kierunku Logistics mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej nastawione są przede wszystkim na rozwijanie praktycznych umiejętności, na naukę realizowania konkretnych zadań i rozwiązywania problemów. Dzięki studiom w WSB można zostać specjalistą. Specjalistą, który bez problemu odnajdzie się na współczesnym rynku.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Logistics w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi:

Absolwent kierunku Logistics w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnych aspektów obsługi celnej w przepływie towarów,
 • ekonomii,
 • logistyki w zarządzaniu dystrybucją,
 • logistycznej obsługi klienta,
 • finansów i rachunkowości,
 • prognozowania w zarządzaniu procesami logistycznymi,
 • organizacji i funkcjonowania magazynów,
 • towaroznawstwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistics:

Absolwent kierunku Logistics w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • centrach logistycznych,
 • firmach transportowych i spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Komentarze (0)