Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe

26.07.2022

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe – Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej to propozycja dla tych, którzy pragną zostać specjalistami wyróżniającymi się szerokim zakresem kompetencji oraz nieprzeciętnymi umiejętnościami analitycznymi. Studia stwarzają możliwość pozyskania obszernej wiedzy praktycznej, dzięki której można analizować zjawiska i dane, jak również tłumaczyć skomplikowaną nierzadko współczesność.

Studia na kierunku bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w AEH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z problemami i dylematami współczesnej demokracji, polityką bezpieczeństwa, zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniem na rynkach międzynarodowych, czy polityką zasobów naturalnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie realizowane są w oparciu o program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • współczesne mocarstwa światowe,
 • dyplomacja publiczna,
 • obrót dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych,
 • prognozowanie i symulacje międzynarodowe,
 • unia europejska w stosunkach międzynarodowych,
 • polityka energetyczna i klimatyczna,
 • globalne zagadnienia polityki zdrowotnej

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zarządzania migracjami, funkcjonowania polskiej służby zagranicznej, biznesu międzynarodowego, globalizacji, czy geopolityki bezpieczeństwa cybernetycznego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako urzędnicy państwowi, dyplomaci, analitycy danych, specjaliści do spraw zarządzania strategicznego, dziennikarze, specjaliści do spraw prognozowania.

 

Opinie

Studia w Warszawie to olbrzymie morze edukacyjnych możliwości. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni, które oferują bardzo zróżnicowane profile kształcenia. Jeśli obiektem naszych zainteresowań jest tematyka bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, warto zapoznać się bliżej z tym, co ma do zaproponowania AEH. Jakie ma Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie opinie? Kamila, student Bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych mówi:

„Studiuję w AEH i bardzo sobie chwalę te studia, ponieważ program nauczania rozbudowany jest o zagadnienia, które nie są poruszane gdzie indziej. To daje szerszą wiedzę, którą można wykorzystać na różne sposoby.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w AEH:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • problemów i dylematów współczesnej demokracji,
 • obrotu dyplomatycznego w stosunkach międzynarodowych,
 • historii powszechnej,
 • polityki zasobów naturalnych,
 • polityki bezpieczeństwa Polski,
 • geopolityki bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • polityki energetycznej i klimatycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • dyplomata,
 • urzędnik państwowy,
 • dziennikarz,
 • specjalista do spraw zarządzania strategicznego,
 • analityk danych,
 • analityk ryzyka,
 • specjalista do spraw prognozowania.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Komentarze (0)