Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

22.08.2022

Zarządzanie – Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Szczecinie

Zarządzanie to dyscyplina wyjątkowa, bowiem charakteryzuje się nieustannym rozwojem oraz umiejętnością dostosowywania do aktualnych trendów rynkowych. Jest to dyscyplina wyjątkowa również dlatego, że łączy w sobie wiele zagadnień- od ekonomii po psychologię. O tym, jak szeroka, bogata i złożona to dyscyplina mogą przekonać się ci, którzy wybiorą studia w Collegium Humanum w Szczecinie.

Studia na kierunku zarządzanie w
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Szczecinie umożliwia pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącej istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania różnego typu organizacji. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zarządzaniem projektami, zarządzaniem kadrami, pozyskiwaniem pracowników, wprowadzaniem marki na rynek, zasadami zarządzania w biznesie międzynarodowym, czy zasadami opracowywania strategii produktów i usług.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Szczecinie realizowane są w oparciu o program, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy ekonomii,
 • metody ilościowe w zarządzaniu,
 • elementy prawa w gospodarce,
 • metody projektowania organizacji,
 • rachunkowość finansowa,
 • prognozowanie gospodarcze,
 • systemy informatyczne w zarządzaniu,
 • zintegrowana komunikacja marketingowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania w Collegium Humanum nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: kreowania marki, planowania marketingowego, zarządzania relacjami z klientami, wykorzystywania narzędzi coachingowych, zarządzania stresem zawodowym, zarządzania łańcuchem dostaw i planowania logistycznego.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Szczecinie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach logistyki produkcji i dystrybucji, marketingu międzynarodowego, metod i technik sprzedaży, strategii kreatywnej w reklamie, zarządzania danymi, czy zarządzania w administracji publicznej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: korporacjach międzynarodowych, firmach konsultingowych, agencjach marketingowych, firmach produkcyjnych, firmach usługowych, agencjach reklamowych, centrach logistycznych, firmach doradczych, instytucjach samorządowych, jednostkach administracyjnych państwa.

 

Opinie

Zarządzanie należy do grona najchętniej wybieranych kierunków, a zatem odnalezienie go w katalogach edukacyjnych nie jest żadnym problemem. Kłopot może stanowić jedynie wybór odpowiedniej uczelni. Na którą się zdecydować? Jak podjąć ostateczną decyzję? Zastanawiając się nad studiami w Szczecinie warto zapoznać się z ofertą omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Collegium Humanum w Szczecinie opinie? Krzysiek, student Zarządzania mówi:

„Każdy, kto studiuje Zarządzanie w Collegium Humanum otrzymuje szeroki wachlarz specjalności. Może z nich wybrać taką, która najlepiej odpowiada jego zainteresowaniom i planom na przyszłość. „

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w Collegium Humanum w Szczecinie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania relacjami z klientami,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • planowania marketingowego,
 • kreowania marki,
 • informatycznych narzędzi analizy danych,
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Szczecinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • korporacjach międzynarodowych,
 • firmach konsultingowych,
 • agencjach marketingowych,
 • firmach produkcyjnych,
 • firmach usługowych,
 • agencjach reklamowych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach doradczych,
 • instytucjach samorządowych,
 • jednostkach administracyjnych państwa

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

Komentarze (0)