Mechanika i budowa maszyn ATH

Mechanika i budowa maszyn – Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to 18 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w ATH w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Celem kształcenia jest opanowanie zagadnień związanych z mechaniką i wytrzymałością materiałów, modelowaniem konstrukcji mechanicznych, projektowaniem, wytwarzaniem maszyn, w tym samochodów, silników, dronów, robotów i innych urządzeń. Mechanika i budowa maszyn w Akademii Techniczno- Humanistycznej to także zgłębienie nowoczesnych technik komputerowego projektowania, konstruowania i wytwarzania maszyn i narzędzi oraz zapoznanie się z metodami szybkiego prototypowania 3D.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w ATH w Bielsku- Białej dzielą się na następujące specjalności: Budowa, badania pojazdów i silników, Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie, Automatyka przemysłowa. Jakie zagadnienia stanowią istotę tych specjalności? Między innymi: projektowanie i eksploatacja pojazdów i ich napędów, konstrukcja, diagnostyka i badania pojazdów i silników, komputerowe systemy do projektowania i analiz oraz technologii wytwarzania części maszyn dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i lotniczego, teoria sterowania analogowego i cyfrowego, teoria sterowania układami napędowymi oraz programowania nowoczesnych układów sterowania PACSystems.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Mechaniki i budowy maszyn może wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, czy w jednostkach odbioru technicznego.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna opinie? Karol, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Mechanika i budowa maszyn to studia dla tych, którzy od najmłodszych lat byli ciekawi tego, jak coś działa i w jaki sposób jest zrobione. To zdecydowanie studia dla ciekawskich oraz wierzących w to, że można coś zrobić lepiej, inaczej… „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn,
 • metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiaru,
 • projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej  znajdzie zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw dokumentacji technicznej,
 • konstruktor,
 • konstruktor CAD,
 • rzeczoznawca samochodowy,
 • technolog CAM,
 • inżynier serwisu,
 • programista obrabiarek CNC.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej jest matematyka, fizyka oraz informatyka. Do tych przedmiotów, należy jeszcze dołożyć dowolny język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)