Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wydział Malarstwa i Rysunku

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

e-mail: mir@asp.lodz.pl

www.asp.lodz.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wydział Malarstwa i Rysunku

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

e-mail: mir@asp.lodz.pl

www.asp.lodz.pl

 

 • MALARSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Wydział Malarstwa i Rysunku jest najmłodszym wydziałem łódzkiej uczelni. Powstał w roku akademickim 2016/17. Jako pierwszy wydział w kraju prowadzi studia, na kierunku malarstwo o profilu praktycznym. Zajęcia służą zdobywaniu przez studenta umiejętności pragmatycznych i kompetencji społecznych. Kształcenie realizowane jest przy założeniu, że ponad połowę programu studiów obejmują ćwiczenia, kształtujące umiejętności uzyskiwane zarówno podczas warsztatów w uczelni i na plenerach, jak i tych zewnętrznych – prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza Akademią. Profil kształcenia wpływa na wymiar praktyk studenckich, a same studia mogą być realizowane na podstawie odpowiedniej umowy z udziałem zewnętrznych przedsiębiorstw.

  Głównym celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów plastyków m.in.: w teatrach, studiach i wytwórniach filmowych, wydawnictwach książkowych, galeriach, muzeach, agencjach reklamowych i wydawniczych, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz innych instytucjach i przedsiębiorstwach zewnętrznych, wykorzystujących kompetencje malarza, a także zajmujących się działalnością opartą o projekt malarski. Ćwiczenia i warsztaty mają na celu wykształcenie umiejętności funkcjonalnego zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobytej na studiach oraz przygotowanie studenta, do podjęcia pracy w zawodzie zgodnym ze zdobywaną specjalnością. Dodatkowym atutem i celem takich działań jest stwarzanie warunków do współpracy między przedsiębiorcami, a studentami, co skutkuje nawiązywaniem kontaktów zawodowych. Praktyka pozwala na skonfrontowanie wiedzy, uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni, ze stanem rzeczywistym funkcjonowania. Jest jednym z czynników kształtujących osobowość studenta – jego ogólną postawę, stosunek do wybranego zawodu i zaangażowanie.

  Ponadto program studiów obejmuje tradycyjne zajęcia z malarstwa, rysunku i grafiki artystycznej oraz projektowej, jak również prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych (realizacja prac przy pomocy tabletu graficznego i programów komputerowych). Twórczym poszukiwaniom towarzyszy poznawanie szerokiej gamy technik malarskich (m.in. olej, akryl, akwarela, gwasz) oraz rysunkowych (ołówek, węgiel, piórko).

  Studia te, oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie malarstwa lub rysunku na poziomie magisterskim, umożliwiają również zdobycie wiedzy z zakresu dyscyplin pokrewnych – historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła sztuki, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej. Ukończenie studiów na kierunku malarstwo pozwala więc wypracować solidne podstawy dla różnych form aktywności artystycznej i intelektualnej. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Malarstwo podzielony jest na dwa etapy:
  • etap I: przegląd prac kandydata 
  • etap II: egzamin praktyczny z:
   • rysunku
   • malarstwa

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: