Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

https://wnoziz.up.poznan.pl/pl

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

https://wnoziz.up.poznan.pl/pl

 

O Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP

Atuty studiowania na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP:

  • realizacja własnych projektów produktów żywnościowych, w tym innowacyjnych czy alternatywnych
  • możliwość uczestnictwa w badaniach/projektach naukowych
  • realizacja zainteresowań i pasji w kołach naukowych
  • bezpłatny dostęp do uczelnianej poradni dietetycznej
  • możliwość udziału w wymianie studenckiej – krajowej i międzynarodowej
  • realizacja staży i praktyk w przedsiębiorstwach i zakładach współpracującymi z Wydziałem
  • innowacyjna infrastruktura badawcza
  • nowoczesne wyposażenie laboratoryjne i technologiczne
  • wykwalifikowana kadra
  • program studiów dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu to jednostka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiadająca bogatą bazę naukowo-dydaktyczną i wieloletnie doświadczenie w kształceniu technologów żywności i dietetyków.

Głównymi celami działalności Wydziału są: przekazywanie najnowszej wiedzy o żywności, żywieniu i ich wpływie na zdrowie, kształcenie profesjonalnej kadry dla gospodarki, przeprowadzanie badań naukowych we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym, teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z najnowszymi trendami z zakresu dietetyki, technologii, jakości i bezpieczeństwa żywności, przygotowanie ich do wdrażania innowacji w produkcji żywności, a także popularyzacja postępu z zakresu technologii i biotechnologii. Wysoki poziom kształcenia oraz przeprowadzanych przez Wydział badań jest zasługą doskonałego zaplecza materialnego. Przy realizacji badań studenckich wykorzystywana jest specjalistyczna infrastruktura badawcza w nowoczesnych laboratoriach.

Istotnym elementem wpływającym na jakość kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP jest współpraca z zewnętrznymi interesariuszami, zarówno w ramach realizacji wspólnych projektów badawczych, jak i stażowych. Studenci Wydziału realizują praktyki i staże w nowoczesnych i prestiżowych przedsiębiorstwach. Ponadto, mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych programach wymiany studenckiej.

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

ul. Wojska Polskiego 31

60-637 Poznań

Dziekanat

Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
T: 61-848-7095, 7096, 7097
E: wtz_dz@up.poznan.pl
wnoziz.up.poznan.pl

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

projektowanie żywności, technologia żywności i żywienie człowieka

T: 507 927 256

E: rekwnz_1@up.poznan.pl

dietetyka, jakość i bezpieczeństwo żywności

T: 514 901 104

E: rekwnz_2@up.poznan.pl

 

Strona Wydziału:

https://wnoziz.up.poznan.pl/pl

 

Strona rekrutacji:

https://rekrutacja.up.poznan.pl/kandydat/

 

Social Media Wydziału:

https://www.facebook.com/wnozizupp

https://www.instagram.com/wnozizupp

 

 

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)