Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

https://wnoziz.up.poznan.pl/pl

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

https://wnoziz.up.poznan.pl/pl

 

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów dietetyka
  Naucz się wprowadzać rozwiązania żywieniowe, które zoptymalizują stan odżywienia dzieci, dorosłych i osób starszych. Planuj żywienie kobiet ciężarnych, sportowców i osób chorych. Kreuj żywność funkcjonalną, nowoczesny catering i żywienie personalizowane.

  Studia I stopnia

  Ludzkie ciało jest wspaniałą maszyną, która do prawidłowego działania potrzebuje dostarczenia odpowiednich składników odżywczych. Dietetyka to kierunek studiów dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi, ale nie tylko takimi, którzy chcąc zrzucić zbędne kilogramy. To przede wszystkim projektowanie takich rozwiązań żywieniowych, które pomogą zoptymalizować stan odżywienia dzieci, dorosłych i starszych. To planowanie żywienia kobiet ciężarnych, sportowców, ale też osób chorych.

  Przed studentami stoi otworem ogromny sektor żywienia w celu profilaktyki i dietoterapii chorób, zastosowania żywności funkcjonalnej, nowoczesnego cateringu i żywienia personalizowanego. Wciąż rozwijają się też obszary związane z usprawnieniem życia człowieka przy pomocy technologii, m.in. nowoczesnego przetwarzania surowców i produktów spożywczych.

  Szczegóły https://rekrutacja.up.poznan.pl/kandydat/stopien-1/dietetyka/

  Studia II stopnia

  Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i żywienia oraz poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu. Kierunek dietetyka jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu.

  Program studiów obejmuje następujące bloki kształcenia:

  • żywienie w różnych etapach ontogenezy,
  • dietetyka w specyficznych potrzebach żywieniowych.

  Sylwetka absolwenta

  Program kształcenia na kierunku dietetyka spełnia standardy kompetencji dietetyka przyjęte przez Europejską Federację Stowarzyszenia Dietetyków.

  Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do:

  • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
  • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
  • oceny stanu odżywienia;
  • oceny sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
  • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw;
  • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;
  • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego.

  Perspektywy po studiach

  • placówki ochrony zdrowia
  • jednostki żywienia zbiorowego
  • domy opieki społecznej
  • poradnie dietetyczne i firmy cateringowe
  • jednostki zajmujące się edukacją żywieniową i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
  • instytucje zdrowia publicznego
  • instytucje naukowo-badawcze

  Szczegóły https://rekrutacja.up.poznan.pl/kandydat/stopien-2/dietetyka/

  Rekrutacja: https://wu.up.poznan.pl/rekrutacja/

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów jakość i bezpieczeństwo żywności

  Poznaj międzynarodowe systemy, standardy i narzędzia zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w zrównoważonej produkcji. Analizuj i projektuj czynniki kształtujące jakość i bezpieczeństwo żywności. Poznaj metody oceny produktu i procesu, kontroluj ich jakość i bezpieczeństwo spełniając oczekiwania współczesnych konsumentów. Studia I stopnia

  Jakość i bezpieczeństwo żywności to perspektywiczny, przyszłościowy kierunek menadżerski, dający pewność zatrudnienia. Polska znajduje się w czołówce nowoczesnych europejskich producentów żywności. Jest znaczącym nie tylko w Europie, ale również w świecie producentem i eksporterem żywności, a problematyka bezpieczeństwa żywności jest aktualna i ponadczasowa. Jakość i bezpieczeństwo żywności ma kluczowe znaczenie, ze względu na skalę rynku żywnościowego, wzrastającą świadomość i oczekiwania konsumentów. Systemowe podejście w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności jest ważne dla producentów, którzy muszą zapewnić, że żywność jest bezpieczna, zdrowa i zrównoważona dla konsumentów.

  Studenci kierunku zdobywają wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych oraz projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności i środowiskiem. Potrafią identyfikować potrzeby i oczekiwania współczesnego konsumenta. Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwenci kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności posiadają oczekiwane na rynku kompetencje i są chętnie zatrudniani przez firmy branży spożywczej. Dysponują wiedzą z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów. Potrafią łączyć wiedzę z zarządzania z wiedzą nauk przyrodniczych, a jednocześnie mają kompetencje inżynierskie. Poznają czynniki kształtujące jakość i bezpieczeństwo żywności w procesach produkcyjnych i nabywają umiejętność stosowania metod analitycznych przydatnych w kształtowaniu i nadzorowaniu jakości i bezpieczeństwa żywności. Znają podstawy ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwami branży spożywczej oraz nowoczesne metody logistyki, przechowywania oraz obrotu krajowego i międzynarodowego. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia tego samego kierunku, kierunku pokrewnego lub studiach podyplomowych.

  Absolwent przygotowany jest do:

  • udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów i standardów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności i środowiskiem;
  • opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej;
  • oceny ryzyka zagrożeń żywności;
  • oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych;
  • przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu;
  • projektowania jakości i bezpieczeństwa wyrobów w procesach produkcyjnych;
  • opracowywania nowych produktów żywnościowych, stosowania technik pakowania i przechowywania żywności w aspekcie jej jakości i bezpieczeństwa;
  • oceny wpływu produktu i procesu technologicznego na środowisko.

  Perspektywy po studiach

  • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i dystrybucją żywnością
  • laboratoria analityczne oraz kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
  • firmy doradcze, ośrodki badawczo-rozwojowe
  • jednostki certyfikujące i akredytujące
  • Państwowe Inspekcje Sanitarne, Weterynaryjne, Jakości Handlowej
  • krajowe i międzynarodowe instytucje ds. bezpieczeństwa i jakości żywności
  • urzędy celne
  • menadżer jakości i bezpieczeństwa, specjalista ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem, żywności, inżynier jakości, pełnomocnik ds. jakości, kierownik laboratorium, auditor systemów jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności

  Szczegóły https://rekrutacja.up.poznan.pl/kandydat/stopien-1/jakosc-i-bezpieczenstwo-zywnosci/

  Rekrutacja: https://wu.up.poznan.pl/rekrutacja/

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka

  Twórz nowe rozwiązania technologiczne, zarządzaj procesami pozwalającymi zdrowo i bezpiecznie żywić społeczeństwa. Poznaj zasady projektowania żywności i twórz innowacyjne, pełnowartościowe produkty żywnościowe, dostosowane do różnych potrzeb żywieniowych i oczekiwań konsumentów.

  Studia I stopnia

  Branżę żywieniową czeka prawdziwa rewolucja. Dieta ludzi staje się bardziej roślinna. Społeczeństwa, chcąc chronić środowisko, będą sięgać po produkty, których wytworzenie jest bardziej ekologiczne. Konsumenci coraz uważniej analizują skład produktów i doceniają te lokalne, produkowane w sposób zrównoważony. Ponadto do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a dodatkowo na świecie będzie żyło aż 9,7 miliarda ludzi, dlatego ważne jest, aby żywność była zbilansowana i dostarczała niezbędnych składników odżywczych, a także pokrywała zapotrzebowanie żywieniowe rosnącej liczby populacji ludności. Dlatego specjaliści z innowacyjnym spojrzeniem na produkcję żywności nie zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję.

  Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka umożliwiają zdobycie wiedzy na temat zrównoważonych metod produkcji, przechowywania żywności, innowacyjnych opakowań oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Studenci poznają zasady tworzenia nowych receptur i rozwiązań technologicznych, dbając o wysoką jakość stosowanych surowców i konstruowanych produktów, zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym.

  Program studiów obejmuje następujące bloki kształcenia:

  • technologiczny,
  • żywieniowy.

  Szczegóły https://rekrutacja.up.poznan.pl/kandydat/stopien-1/technologia-zywnosci-i-zywienia-czlowieka/

   

  Studia II stopnia

  Osoby podejmujące naukę na drugim stopniu pogłębiają swoją wiedzę na temat kierunków rozwoju przetwórstwa i metod analityki żywności i żywienia jak również systemów bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych. Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych do zajmowania wyższych stanowisk (w tym stanowisk kierowniczych) w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka – od mikrofirm do przedsiębiorstw międzynarodowych, w firmach opracowujących i dostarczających nowe rozwiązania technologiczne do zakładów przemysłu spożywczego, laboratoriach oraz w wielu innych instytucjach łańcucha żywnościowego.

  Program studiów obejmuje następujące zakresy kształcenia:

  • diagnostyka mikrobiologiczna i biotechnologia żywności,
  • systemowe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności,
  • technologia i jakość żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • technologie przetwórstwa surowców roślinnych,
  • żywienie człowieka.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk technicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Posiada umiejętności kreatywne, które pozwalają na projektowanie produktów żywnościowych z wykorzystaniem nowych technologii i procesu produkcyjnego - “od pola do stołu”. Dysponuje wiedzą z zakresu:

  • produkcji, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności;
  • identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z żywnością i żywieniem;
  • projektowanie linii produkcyjnej;
  • kalkulacji ekonomicznej;
  • funkcjonowania rynku oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością jak i żywieniem człowieka;
  • technik komputerowych w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  Perspektywy po studiach

  • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i dystrybucją żywności
  • jednostki zajmujące się doradztwem z zakresu produkcji żywności i dodatków do żywności
  • laboratoria analityczne, mikrobiologiczne i kontroli jakości produktów spożywczych
  • firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem nowych produktów
  • zakłady żywienia zbiorowego
  • ośrodki badawczo-rozwojowe krajowe i zagraniczne
  • Instytucje naukowo-badawcze
  • własna działalność gospodarcza

  Szczegóły https://rekrutacja.up.poznan.pl/kandydat/stopien-2/technologia-zywnosci-i-zywienia-czlowieka/

  Kursy uzupełniające

  Nie masz tytułu inżyniera, a chcesz kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka? Zrealizuj kurs uzupełniający kompetencje inżynierskie.

  Forma kursu: niestacjonarna (zajęcia w piątki, soboty i niedziele)

  Warunek uruchomienia: min. 5 uczestników

  Start: semestr zimowy (rekrutacja prowadzona latem)

  Czas trwania studiów: 1 semestr

  Wymagania rekrutacyjne: https://www1.up.poznan.pl/cku/kursy-uzupelniajace

  Kurs przeznaczony dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.

  Po uzupełnieniu kompetencji inżynierskich kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

  Rekrutacja: https://wu.up.poznan.pl/rekrutacja/

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)