ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

http://www.foodsciences.edu.pl/

 

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

http://www.foodsciences.edu.pl/

 

 • ANALITYKA ŻYWNOŚCI Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku umożliwia zdobycie wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych. Absolwenci kierunku zdobywają gruntowną wiedzę z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych, a także wiadomości z technologii, mikrobiologii i analizy żywności.

  Ze względu na złożoność surowców, produktów żywnościowych i technologii ich wytwarzania, interdyscyplinarność kierunku pozwala na zapewnienie studentom wiedzy z zakresu nauk rolniczych i ścisłych. Zdobyte na dwóch uczelniach wykształcenie czyni absolwentów specjalistami w dziedzinie analityki, z  uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i różnorodności badań żywności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka żywności jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dietetyka
  Wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów są bardzo szerokie, od technologii produkcji żywności do fizjologii żywienia człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz catering dietetyczny.

  Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu.

  Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z żywnością, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności i stosowaniem terapii dietetycznych. Praktyczny profil kształcenia dietetycznego w ramach studiów pierwszego stopnia jest unikatowym w skali kraju.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności.

  Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

  Studia na kierunku posiadają cechy unikatowości ze względu na integrację wiedzy ogólnoakademickiej z dziedziny szczegółowej znajomości czynników kształtujących jakość żywności – począwszy od jej wytwarzania, przez zasady i sposoby jej utrwalania, przetwarzania oraz ekologicznego pozyskiwania i pakowania, sposób nadzoru systemowego dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa – kończąc na nowoczesnych metodach logistyki, przechowywania i obrotu krajowego i międzynarodowego z uwzględnieniem metod laboratoryjnej kontroli jakości, bezpieczeństwa i spełnienia obowiązujących przepisów prawa.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologia żywności i żywienia człowieka
  Studia I stopnia
  Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: technologiczny i żywieniowy.

  Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy specjalistycznej, przydatnej w zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z szeroko rozumianą gospodarką żywnościową oraz żywieniem człowieka. Rzetelna wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku pozwalają sprostać konkurencji na rynku pracy.

  Studia II stopnia

  Studenci podejmujący naukę na drugim stopniu pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i żywienia oraz nowoczesnych technik analitycznych. Studenci mają do wyboru pięć specjalizacji: diagnostykę mikrobiologiczną i biotechnologię żywności, systemowe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności, technologię i jakość żywności pochodzenia zwierzęcego, technologie przetwórstwa surowców roślinnych oraz żywienie człowieka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożyytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)