ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

http://www.foodsciences.edu.pl/

 

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

http://www.foodsciences.edu.pl/

 

 • DIETETYKA I PLANOWANIE ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia z zakresu Żywienia Człowieka, utworzone zostały na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 1992 roku. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu żywiena człowieka, pracujących na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz na Uniwesytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

  Studium prowadzi kształcenie specjalistyczne bazujące na wiedzy w zakresie żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej.

   Słuchacze mają możliwość, opanowania umiejętności planowania żywienia różnych grup ludności oraz planowania dietoterapii, a ponadto prowadzenia oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, oceny towaroznawczej żywności i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studium jest przygotowanie Słuchaczy do:

  • samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania
  • jakością i   bezpieczeństwem żywności,
  • pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach    z auditoram
  • jednostek  certyfikujących i przedstawicielami   organów nadzoru żywnościowego,
  • wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP
  • samodzielnego wdrażania systemu HACCP,
  • samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości,
  •  nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowe
  •  prawa  żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  •  treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opinie (0)