ul. Hutnicza 9 - 9A,

44-100 Gliwice

tel. 32 400 39 52

fax. 32 400 39 53 

ul. Hutnicza 9 - 9A,

44-100 Gliwice

tel. 32 400 39 52

fax. 32 400 39 53 

 • FILOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Po ukończeniu I semestru studenci wszystkich specjalności wybierają jedną z dwóch specjalizacji: nauczycielską lub tłumaczeniowo-biznesową (uruchomiona zostaje jedna ze specjalizacji w zależności od preferencji studentów). Po ich ukoń- czeniu absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych w swojej specjalności językowej. Są zapoznani z historią literatury, historią, geografią i kulturą krajów studiowanego obszaru językowego. W czasie trzyletniej nauki w kolegium studenci osiągają wysoką praktyczną znajomość języka i teoretyczną wiedzę o jego strukturze. W zależności od wybranej specjalizacji posiadają oni także wiedzę przygotowują- cą do pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego lub tłumacza w zakresie języka biznesu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru w zależności od specjalności: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski
   

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Nabywają uprawnienia do pracy pedagogicznej i terapeutycznej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, placówkach edukacji specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lub uczniów z wadą słuchu i niesłyszących, w ośrodkach wczesnego wspomagania, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci są przygotowani merytorycznie i metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na wysoki wskaź- nik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx

   

   

   

Opinie (0)