Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel.: (+48) (081) 537-27-60

fax: (+48) (081) 537-27-63

e-mail: babel@mail.umcs.pl

https://www.umcs.pl/pl/filologiczny.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel.: (+48) (081) 537-27-60

fax: (+48) (081) 537-27-63

e-mail: babel@mail.umcs.pl

https://www.umcs.pl/pl/filologiczny.htm

 • ANGLISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów anglistyka

  Lublin to nie Londyn, jednak tu także możesz świetnie poznać język, którym ludzie posługują się nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale praktycznie na całym świecie. Na anglistyce nauczysz się nie tylko swobodnie posługiwać angielskim (na poziomie C1), ale też drugim, wybranym przez siebie europejskim językiem obcym (na poziomie B2).

  Poznasz bogatą historię, literaturę i kulturę krajów obszarów anglojęzycznych oraz zachodzące w nich procesy społeczne, a także brytyjską i amerykańską odmianę języka. Już od drugiego roku studiów możesz rozwijać swoją wiedzę w najbardziej interesujących Cię kierunkach na zajęciach specjalizacyjnych z: literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa lub traduktologii.

  Po ukończeniu tego kierunku nie tylko będziesz lepiej rozumieć sam język, ale też wszelkie procesy, zjawiska oraz niuanse i różnorodność kultury krajów anglojęzycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język angielski, język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się o absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHITEKTURA INFORMACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów architektura informacji

  Urodziłeś się i wychowałeś już w cyfrowym świecie i nie znasz innej rzeczywistości. Multum informacji wokół wcale Cię nie przeraża – dobrze wiesz, jak je wybierać, wykorzystywać i które z nich naprawdę warto „podać dalej”. Zdajesz sobie sprawę z tego, że we współczesnym świecie problemem nie jest samo zdobycie informacji, ale wobec ich nadmiaru odpowiednia selekcja i sprawdzenie oraz oczywiście zabezpieczenie.

  Wiesz też, że „w cenie” jest budowanie skutecznej komunikacji na podstawie posiadanych informacji i danych. A do tego samo słowo to już za mało – aby trafić do odbiorcy i zostać w jego głowie na dłużej, sama forma przekazu musi być odpowiednio atrakcyjna także wizualnie. Wiedzę potrzebną do budowania nowoczesnej, multimedialnej i wielokanałowej komunikacji zdobędziesz właśnie na architekturze informacji.

  Kładziemy tu nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi) i pokazujemy, jak skutecznie wykorzystać wiedzę humanistyczną w świecie nowoczesnych, cyfrowych technologii. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów e-edytorstwo i techniki redakcyjne

  Kochasz książki – zarówno te papierowe, jak i w formie e-booków czy audiobooków. Marzysz o tym, aby je w przyszłości wydawać. Masz też lekkie pióro, dużo radości sprawia Ci pisanie i lubisz kreatywne wyzwania. Do tego jesteś osobą wrażliwą na piękno literatury i języka polskiego.

  Wiesz, jak ważna jest poprawność językowa i skrupulatnie tropisz wszystkie błędy w tekstach. Szukasz kierunku studiów, który wyposaży Cię nie tylko we wszechstronną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności i tym samym zapewni wiele możliwości zawodowego rozwoju.

  Studia e-edytorskie będą więc dla Ciebie bardzo dobrym pomysłem. Zdobędziesz nie tylko w specjalistyczną wiedzę z zakresu edytorstwa, ale też literaturoznawstwa i językoznawstwa. Z kolei w ramach oferowanych na tym kierunku specjalnościach zyskasz dodatkowe umiejętności.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wydawnictwo
  • E-edytorstwo w nowych mediach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wydawnictwo
  • E-edytorstwo w nowych mediach

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz innych kierunków o profilu edytorskim. Następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych (filologii, kulturoznawstwa, politologii, dziennikarstwa), w dalszej kolejności – absolwenci pozostałych kierunków – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0. Spis zagadnień będzie umieszczony w SOR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów filologia polska

  Jeśli lubisz czytać, fascynuje Cię język, literatura, kultura i marzysz o pracy, która pozwoli spożytkować te pasje – studia polonistyczne będą najlepszym wyborem. Filologia polska to kierunek dla osób chcących poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym, łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii). 
  Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcie różnorodnych aktywności zawodowych, wszędzie tam, gdzie doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.
  W ich trakcie możesz rozwijać swe pasje w kołach naukowych, uczestniczyć, w studenckich i doktoranckich konferencjach naukowych, a także, w ramach programu Erasmus, zrealizować część zajęć poza granicami Polski.
  Studiowanie pogłębi Twoją wiedzę o języku, m.in. poznasz jego historię i stan współczesny, dowiesz się, w jaki sposób może być wykorzystywany w komunikacji różnego typu oraz jak właściwie (tj. pięknie, poprawnie i etycznie) go używać. Pogłębisz też swoją wiedzę o literaturze i kulturze, m.in. poznasz największe dzieła literatury polskiej i światowej, jakie istnieją narzędzia analizy i interpretacji dzieł literackich oraz zdobędziesz umiejętności ich stosowania.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Redaktorsko-medialna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Media i copywriting

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz innych kierunków o profilu edytorskim. Następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych (filologii, kulturoznawstwa, politologii, dziennikarstwa), w dalszej kolejności – absolwenci pozostałych kierunków – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0. Spis zagadnień będzie umieszczony w SOR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GERMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów germanistyka

  Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest wyjątkowym kierunkiem studiów językowych o profilu praktycznym. Konkurencyjność germanistyki wynika z wprowadzenia programu studiów, który łączy zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę wszystkich studiów neofilologicznych z umiejętnościami praktycznymi ukierunkowanymi na wykształcenie kompetencji twardych (znajomość niemieckiego języka standardowego i języka specjalistycznego) oraz kompetencji miękkich (kreatywność, zdolność logicznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu, zdolności perswazyjne i in.).
  Program studiów i praktyk zawodowych został przygotowany we współpracy z lubelskimi pracodawcami. Atrakcyjność germanistyki wynika z faktu zapewnienia zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez instytucje zajmujące się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami. Innowacyjność germanistyki polega na interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co kształtuje kulturowe wzorce zachowań i jest podstawą komunikacji interkulturowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Specjalistyczny język niemiecki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Specjalistyczny język niemiecki

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  drugi język obcy nowożytny lub język niemiecki, język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawę kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISPANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów hispanistyka

  Cervantes, Ortega y Gasset, Alemán, Fuentes czy Márquez  – dobrze wiesz, że to nie nazwiska piłkarzy. Fascynuje Cię wszystko, co wiąże się zarówno z kulturą iberyjską, jak i latynoską: od języka i kultury po sport, muzykę i kuchnię oraz oczywiście ciepły klimat. Chcesz świetnie poznać język hiszpański, aby zajmować się tłumaczeniami, pracować w firmach mających kontakty w krajach hiszpańskojęzycznych lub zarażać innych swoją pasją do tego języka i kultury jako lektor. Właśnie w tym pomogą Ci studia na kierunku hispanistyka. 

  Możesz poszerzać dalej swoją wiedzę i zagłębiać się w iberyjską kulturę na studiach II stopnia. Jeśli zechcesz od razu podjąć pracę, znajdziesz ją, m.in. w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi z krajów hiszpańskojęzycznych, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach, instytucjach związanych z kulturą czy biurach i firmach świadczących usługi turystyczne. Możesz też uczyć języka hiszpańskiego, zarówno w szkołach językowych, jak i publicznych (po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język w przekładzie i komunikacji zawodowej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  drugi język obcy nowożytny lub język hiszpański, język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych z zakresu hispanistyki, iberystyki lub dyplomu ukończenia innych studiów wyższych neofilologicznych pod warunkiem posiadania certyfikatu ze znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERCULTURAL COMMUNICATION IN EDUCATION AND THE WORKPLACE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów interculutral communication in education and the workplace

  The Programme is designed to provide students with knowledge, skills and competences in the field of intercultural communication. These qualifications are very important and desirable not only in today’s labour market, but also essential for success in educational institutions.

  The Programme is addressed to Polish students who wish to study in English in an international environment and to foreign students who are interested in MA studies in Poland with English as the language of instruction. 

  By participating in the courses, students will acquire knowledge about the cultural diversity of the world, an understanding of multicultural problems in the era of global economic and educational migration, as well as necessary intercultural competences and skills.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  The programme is addressed to candidates holding a Bachelor degree or any other equivalent degree which grants a direct access to Master’s degree program in the country where the document was issued and offered on a fee-paying basis.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ITALIANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów italianistyka

  Jesteś miłośnikiem słonecznej Italii? Zachwyca Cię język włoski i chcesz nim biegle władać ? Pomogą Ci w tym studia na kierunku italianistyka. Nauczysz się na nich nie tylko języka włoskiego (C1 ESOKJ), ale i języka francuskiego (B2 ESOKJ) oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładu, historii, kultury włoskiej oraz francuskiej, jak również współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Włoch i Francji.

  Posiądziesz podstawowe kompetencje w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych, specjalistycznych i literackich oraz umiejętności komunikacji w sytuacjach zawodowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  drugi język obcy nowożytny lub język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów kulturoznawstwo

  Kulturoznawstwo jest najstarszym kierunkiem funkcjonującym w obrębie Instytutu Nauk o Kulturze. Realizowane w trakcje studiów zajęcia obejmują zagadnienia m.in. dziedzictwa kulturowego, komunikacji niewerbalnej, muzykologii, historii sztuki i kultury, teatrologii, filmoznawstwa, historii literatury, nowych mediów i wielokulturowości.

  Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści z wymienionych obszarów nauki, a prowadzone przez nich zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz przygotowują do pracy zawodowej.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kultura i sztuki wizualne
  • Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Media i kultura popularna
  • Zarządzanie w kulturze

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów lingiwstyka stosowana

  Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

  Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdana matura na poziomie rozszerzonym z pierwszego języka oraz (przynajmniej) na poziomie podstawowym - z drugiego języka. Języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nauczane są na poziomie kontynuacyjnym, język portugalski nauczany będzie od podstaw.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Translatoryczna
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Tłumaczenia audiowizualne i artystyczne
  • Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne
  • Nauczycielska (kontynuowana)

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  drugi język obcy nowożytny lub język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów logopedia z audiologią

  Niektórzy mają świetny „słuch muzyczny”, Twoim darem jest „słuch językowy” i piękna mowa. Tak jak doświadczony muzyk jest w stanie wychwycić każdą fałszywą nutę, Ty jesteś wyczulony na wszelkie błędy, nieodpowiednie akcenty czy zaciągnięcia pojawiające się w mowie.

  Dobrze wiesz, że sposób mówienia wpływa nie tylko na jakość komunikacji, ale też na wizerunek i postrzeganie danej osoby. Chcesz się więc profesjonalnie zająć ich naprawą i „strojeniem” aparatu mowy u tych, którzy mają z tym problemy. Narzędzia i niezbędną wiedzę do tego zdobędziesz właśnie na logopedii z audiologią.

  Kierunek ten prowadzony jest przez Katedrę Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, najstarszą w kraju placówkę naukową zajmującą się zaburzeniami mowy oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, który cieszy się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logopedia kliniczna
  • Surdologopedia

  STUDIA I STOPNIA

  Podczas rekrutacji pod uwagę brane są: - język polski; - jeden z przedmiotów spośród: matematyka, biologia, fizyka lub fizyka i astronomią; - sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów, jego zainteresowań oraz próby oceniające wymowę.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów licencjackich na kierunkach: logopedia z audiologią, logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia z fonoaudiologią. W przypadku identycznych ocen decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLSKO - NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów polsko - niemieckie studia kulturowa i translatorskie

  Wyjątkowy kierunek w ofercie UMCS. Jest to program o charakterze międzynarodowym i międzyuczelnianym w ramach partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Kierunek przeznaczony dla studentów obu tych uczelni, którzy chcą odbyć studia kulturoznawcze i tłumaczeniowe w zakresie języka polskiego i niemieckiego oraz szeroko pojętej interkulturowości.

  Studia te pozwolą Ci udoskonalić umiejętności językowe i nabyć kompetencje tłumacza w zakresie języka polskiego i niemieckiego. W ramach programu kształcenia możesz realizować specjalności kulturoznawczą i translatologiczną w takich dziedzinach, jak: współczesne media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym czy tłumaczenie literatury. 

  Studia są realizowane w formule podwójnego dyplomowania (double-diploma). Oznacza to, że program jest realizowany w obu ośrodkach akademickich: semestr I i VI osobno dla obu grup w swoich uczelniach macierzystych, semestr II i III wspólnie w Poczdamie, semestr IV i V wspólnie w Lublinie. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • PORTUGALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Kierunek Portugalistyka (studia II stopnia) o specjalności tłumaczeniowej pozwala studentom na rozwinięcie kompetencji językowych i tłumaczeniowych, a także na pogłębienie wiedzy na temat języka i kultury Portugalii, Brazylii i pozostałych krajów portugalskiego obszaru językowego. 

  W ramach wymiany międzynarodowej studenci mają możliwość studiowania na dziewięciu uniwersytetach w Portugalii i czterech w Brazylii. Szeroki wachlarz zajęć tłumaczeniowych oraz znajomość języka na poziomie C2 predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego. Dzięki współpracy z jedynym w Polsce Centrum Języka Portugalskiego/Camões studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i spotkaniach z gośćmi z uniwersytetów w Polsce, Portugalii, Brazylii oraz innych krajach portugalskojęzycznych.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • tłumaczeniowa

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PORTUGALISTYKA: STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie

  Kierunek Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie oferuje zajęcia z zakresu języka portugalskiego, kultury i literatury krajów portugalskojęzycznych oraz teorii i praktyki przekładu. W ramach wymiany międzynarodowej studenci mają możliwość studiowania na dziewięciu uniwersytetach w Portugalii i czterech w Brazylii. Portugalski jest najczęściej używanym językiem na półkuli południowej i trzecim językiem europejskim pod względem liczby użytkowników, dlatego jego znajomość na poziomie C1 predysponuje absolwenta do pracy w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń i biurach podróży.

  Dzięki współpracy z jedynym w Polsce Centrum Języka Portugalskiego/Camões studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i spotkaniach z gośćmi z uniwersytetów w Polsce, Portugalii, Brazylii oraz innych krajach portugalskojęzycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  drugi język obcy nowożytny lub język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • ROMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów romanistyka

  Jesteś miłośnikiem Francji. Zachwyca Cię brzmienie języka francuskiego i chcesz nim biegle władać. Pomogą Ci w tym studia na kierunku romanistyka. Zajmiesz się na nich nie tylko poznawaniem języka francuskiego, ale też zyskasz wiedzę w zakresie przekładu, teorii języka, literaturoznawstwa, historii, cywilizacji i kultury francuskiej oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji. Nabędziesz podstawowe kompetencje w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych, specjalistycznych i literackich oraz umiejętności specjalistycznej komunikacji w sytuacjach zawodowych.

  Po ukończeniu romanistyki możesz pracować np. w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach, wydawnictwach oraz wszelkich sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej i włoskiej. Mogą to być np. firmy współpracujące z francuskimi lub włoskimi partnerami zagranicznymi, ale też firmy zagraniczne, które mają przedstawicielstwo w Polsce.

  Swoją wiedzę możesz z powodzeniem wykorzystać w różnych instytucjach świadczących usługi turystyczne, ale też w mediach czy instytucjach kultury. Możesz też kontynuować naukę na studiach II stopnia lub zdobywać nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Język francuski biznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  drugi język obcy nowożytny lub język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem rekrutacji jest: posiadanie dyplomu licencjata w zakresie filologii romańskiej lub romanistyki lub języka francuskiego, lingwistyki stosowanej O przyjęcie mogą ubiegać się również absolwenci innych kierunków posiadających znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RUSYCYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów rusycystyka

  Lubelska rusycystyka wkrótce będzie obchodzić swoje 60-lecie. Ponad pół wieku kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko biegle posługują się językiem rosyjskim i drugim językiem słowiańskim (bułgarskim, ukraińskim lub białoruskim), lecz także posiadają wiedzę o współczesnej Rosji, kulturze i mentalności słowiańskiej. Komunikacja międzynarodowa nigdy nie była ważniejsza.

  Rynek pracy potrzebuje specjalistów ze znajomością języków wschodniosłowiańskich w takich zawodach, jak funkcjonariusz Straży Granicznej, agent celny, pracownik administracji czy dziennikarz. Rusycystykę na UMCS-ie tworzy międzynarodowa kadra dydaktyczna. Wśród nauczycieli akademickich są Polacy oraz rodzimi użytkownicy języka rosyjskiego, białoruskiego i bułgarskiego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego
  • Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce
  • Język rosyjski w biznesie
  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny lub język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów technologie cyfrowe w animacji kultury

  Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej).
  Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury cyfrowej.Kadra dydaktyczna składa się praktyków: specjalistów od gier komputerowych, profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, a także badaczy specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, komunikacji wizualnej, nowych mediów i kultury cyfrowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie na potrzeby rynku gier wideo
  • Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowych
  • Gry wideo w przemysłach kreatywnych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • UKRAINISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów ukrainistyka

  Fascynuje Cię kultura wschodu – tego bliższego, tuż „za miedzą”. Chcesz lepiej poznać kulturę i tradycję kraju, który z Polską jest dość mocno związany i jest jej bliskim sąsiadem. Widzisz wiele szans i możliwości w międzykulturowej i gospodarczej wymianie pomiędzy naszymi państwami.

  Wiesz, że lepsze poznanie kultury, historii i polityki gospodarczej Ukrainy pomoże Ci w prowadzeniu interesów lub projektów kulturalnych związanych z tym państwem. Ze względu na coraz liczniejszą migrację mieszkańców Ukrainy do Polski naukę języka ukraińskiego i zagłębienie się w ich kulturę uważasz po prostu za praktyczną – wiedza ta będzie przydatna w nawiązaniu lepszych kontaktów i wzajemnej współpracy.

  Wiesz, że wschód Europy ma duży potencjał, ale żeby go wykorzystać, trzeba najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę – ukrainistyka daje Ci właśnie taką możliwość. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
  • Język ukraiński w biznesie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny lub język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE STUDIA TRANSLATORYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów wschodniosłowiańskie studia translatoryczne

  Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne II stopnia kształcą wysoko wykwalifikowanych specjalistów swobodnie komunikujących się w języku rosyjskim/ukraińskim, posiadających niezbędne kompetencje do sprawnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy oraz do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo. Studia przygotowują również znawców języka i kultury wschodniosłowiańskiej, orientujących się w głównych problemach współczesnej cywilizacji, co pozwoli im pełnić rolę pośrednika w procesie asymilacji i wchodzenia na rynek pracy osób pochodzących zza wschodniej granicy Polski.

  Wrażliwość interkulturowa, znajomość języka i kultury rosyjskiej/ukraińskiej, wiedza na temat Rosji/Ukrainy, a także mentalności słowiańskiej są w obecnej sytuacji geopolitycznej niezwykle istotne i potwierdzają potrzebę kształcenia w tym obszarze językowym i realioznawczym. Tłumacze to poszukiwani specjaliści w instytucjach związanych z obsługą imigrantów i uchodźców, jak również w służbach państwowych oraz mundurowych, w handlu, branży turystycznej, medycznej i w mediach.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatoryczna polsko-rosyjska
  • Translatoryczna polsko-ukraińska

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (13)

marlena Ocena odpowiedz

Studiuję Ukrainistykę na UMCS między innymi dlatego, że tylko na tej uczelni odnalazłam kierunek, który chciałam studiować. To daje mi pewność, że wiedza którą zdobywam jest wartościowa i będę mogła ją wykorzystać w życiu zawodowym

kuba Ocena odpowiedz

UMCS to uczelnia oferująca nowoczesne kształcenie, a świadczy o tym, na przykład, kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury, którego nie ma na żadnej innej uczelni w kraju. Zajęcia prowadzą producenci gier komputerowych, informatycy, graficy komputerowi, czyli szerokie grono praktyków, od których można się bardzo dużo nauczyć i które potrafi zainspirować do prowadzenia własnych działań.

weronika Ocena odpowiedz

Rosja zawsze mnie fascynowała. Począwszy od literatury, muzyki, kończąc na współczesnych problemach polityczno- gospodarczych. Marzy mi się wyjazd do Petersburga, albo do Moskwy. Dzięki studiom na UMCS jestem bliżej realizacji swoich planów

sylwia Ocena odpowiedz

UMCS to jedna z najlepszych uczelni w kraju i nauka tutaj to solidny powód do dumy, a także nadzieje na ciekawą pracę.

monika Ocena odpowiedz

Studiowanie tutaj to ogromny prestiż i przyjemność obcowania z doświadczonymi praktykami. Kierunek prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwo Stosowanego, czyli najstarszą w kraju placówkę naukową zajmującą się zaburzeniami mowy. To świadczy o tym, że od wykładowców można przejąć bardzo duże pokłady wiedzy.

dominika Ocena odpowiedz

Każdy studiujący Lingwistykę stosowaną na UMCS otrzymuje możliwość wzbogacania swoich umiejętności poprzez ciekawe praktyki. Są one organizowane we współpracy z urzędami, mediami, wydawnictwami, ośrodkami kultury, zatem każdy staje przed szansą organizowania swojego przyszłego zawodowego życia

marta Ocena odpowiedz

Studiowanie Kulturoznawstwa na UMCS to ciekawa przygoda i możliwość pogłębiania wiedzy na różne sposoby, między innymi, przez uczestnictwo w kołach naukowych, których na uczelni jest bardzo wiele

marcelina Ocena odpowiedz

Iberystyka na UMCS to kierunek, po prostu, oczywisty dla każdego, kto jest zakochany w Hiszpanii, lub Portugalii. Tak, jak ja.

krzysiek Ocena odpowiedz

Studia na UMCS dają możliwość udziału w pracach kilku kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, oraz uczestnictwa, na przykład, w grupach rekonstrukcyjnych. Studia to możliwość zagłębiania się w całości wybranej dziedziny

agnieszka Ocena odpowiedz

UMCS to uczelnia idealna do studiowania Filologii polskiej. Ciekawe zajęcia, wspaniałe grono wykładowców, liczne koła naukowe sprawiają, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem i stanowi bardzo mocny fundament pod przyszłą karierę zawodową

basia Ocena odpowiedz

Studiuję na UMCS z dwóch powodów. Po pierwsze, to świetnia uczelnia, jedna z najlepszych w Polsce. Po drugie, uwielbiam Lublin; to wspaniałe miasto.

matylda Ocena odpowiedz

UMCS to jedna z najlepszych uczelni i nauka jest prawdziwym prestiżem. A dlaczego studiuję Architekturę informacji? Bo w czasach tzw. społeczeństwa informacji i wiedzy, pewien porządek w tej materii to nie lada sztuka

robert Ocena odpowiedz

Każdy, kto chciałby studiować Archeologię polecam ten kierunek na UMCS. Oprócz ciekawych zajęć, studenci mogą rozwijać się poprzez uczestnictwo w kole naukowym i brać aktywny udział w pracach terenowych i badawczych, które prowadzone są przez współpracujące z uczelnią firmy archeologiczne i ośrodki naukowe.