Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Studia na kierunku lingwistyka stosowana możesz podjąć na 14 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lingwistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku lingwistyka stosowana

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Lingwistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Lingwistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Lingwistyka stosowana stopień: (II)
forma: stacjonarne

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Lingwistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Gdański

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet w Białymstoku

Lingwistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Lingwistyka stosowana studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku lingwistyka stosowana
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku lingwistyka stosowana rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 24 września 2024 r. | lingwistyka stosowana - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lingwistyka stosowana możesz podjąć na 14 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | lingwistyka stosowana - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z lingwistyki stosowanej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku lingwistyka stosowana: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem czeskim, język francuski z językiem hiszpańskim, język niemiecki z językiem angielskim, lingwistyka komputerowa, nauczycielska.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Lingwistyka stosowana najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lingwistyka dla biznesu:

 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Lingwistyka stosowana - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując lingwistykę stosowaną

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku lingwistyka stosowana: glottodydaktyka szczegółowa, kultura języka polskiego, kształcenie kompetencji komunikacyjnych, podstawy przekładu pisemnego, tłumaczenie tekstów kultury.

Czym właściwie jest lingwistyka stosowana? Jest to dziedzina nauki zajmująca się językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych.

Jej głównym tematem jest dwu- oraz wielojęzyczność, translacja oraz glottodydaktyka. Właśnie na tych aspektach skupią się Twoje studia na kierunku Lingwistyka stosowana.

Oprócz wiedzy teoretycznej zdobędziesz także wysokie kompetencje językowe (poziom C1 lub C2) w zakresie dwóch języków obcych oraz poznasz metody ich nauczania w szkołach.

Według wszelkich badań znajomość dwóch języków obcych znacznie zwiększa szansę na znalezienie lepiej płatnej pracy.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • posługiwania się językiem obcym w celach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich,
 • umiejętności badawczych w zakresie translatoryki,
 • posługiwania się szerokim zakresem struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, z uwzględnieniem ich stylistycznych ograniczeń,
 • metod oraz technik nauczania języka obcego na I oraz II etapie edukacyjnym,
 • języka obcego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku lingwistyka stosowana?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek lingwistyka stosowana można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

 

Studia na kierunku lingwistyka stosowana możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku lingwistyka stosowana będziesz miał możliwość ugruntowania i rozwinięcia swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu nauk społecznych, filologicznych, kulturowych czy językoznawczych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • tłumaczenie a vista
 • przekład tekstów ogólnych
 • analiza i przekład tekstu specjalistycznego

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów, oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczysz się dwóch wybranych języków obcych i ich wykorzystania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych w obrębie wybranych języków obcych. Dodatkowo, poznasz zasap dokonywania analizy oraz interpretacji tekstów literackich.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Obecnie globalizacja oraz umiędzynarodowienie rynku pracy sprawiają, że zapotrzebowanie na pracowników władających minimum dwoma językami obcymi nieustannie rośnie.

Badania pokazują, że obecnie ponad czterdzieści procent Polaków mówi jedynie w języku obcym, a popyt na poliglotów wzrasta. Dlatego też studiowanie Lingwistyki stosowanej może być świetnym pomysłem oraz początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 

5. Gdzie studiować Lingwistykę stosowaną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Lngwistyka stosowana:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku lingwistyka stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lingwistyka stosowana

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Lingwistyka stosowana? Pracę będziesz mógł podjąć w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych oraz wiedzy z zakresu kultury krajów danego obszaru.

Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, jeżeli zatem chciałbyś poznać tajniki lingwistyki to jest to świetny kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kultury mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w biurach tłumaczeń,
 • pracownik w redakcji,
 • pracownik w wydawnictwach,
 • pracownik w turystyce,
 • pracownik w ośrodkach kultury.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Lingwistyka stosowana studia niestacjonarne

Lingwistyka stosowana studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Lingwistyka stosowana studia I stopnia

Lingwistyka stosowana studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku lingwistyka stosowana

Miasta, które oferują studia na kierunku Lingwistyka stosowana

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)