Lingwistyka stosowana studia - kierunek studiów

Obecnie globalizacja oraz umiędzynarodowienie rynku pracy sprawiają, że zapotrzebowanie na pracowników władających minimum dwoma językami obcymi nieustannie rośnie. Badania pokazują, że obecnie ponad czterdzieści procent Polaków mówi jedynie w języku obcym, a popyt na poliglotów wzrasta. Dlatego też studiowanie Lingwistyki stosowanej może być świetnym pomysłem oraz początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 

Program studiów i przedmioty

Czym właściwie jest lingwistyka stosowana? Jest to dziedzina nauki zajmująca się językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Jej głównym tematem jest dwu- oraz wielojęzyczność, translacja oraz glottodydaktyka. Właśnie na tych aspektach skupią się Twoje studia na kierunku Lingwistyka stosowana. Oprócz wiedzy teoretycznej zdobędziesz także wysokie kompetencje językowe (poziom C1 lub C2) w zakresie dwóch języków obcych oraz poznasz metody ich nauczania w szkołach. Według wszelkich badań znajomość dwóch języków obcych znacznie zwiększa szansę na znalezienie lepiej płatnej pracy.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Lingwistyka stosowana? Pracę będziesz mógł podjąć w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych oraz wiedzy z zakresu kultury krajów danego obszaru. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, jeżeli zatem chciałbyś poznać tajniki lingwistyki to jest to świetny kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku lingwistyka stosowana, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, dwa języki obce.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LINGWISTYKA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku lingwistyka stosowana

Specjalności na kierunku filologia wschodniosłowiańska

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując lingwistykę stosowaną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • posługiwania się językiem obcym w celach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich,
  • umiejętności badawczych w zakresie translatoryki,
  • posługiwania się szerokim zakresem struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, z uwzględnieniem ich stylistycznych ograniczeń,
  • metod oraz technik nauczania języka obcego na I oraz II etapie edukacyjnym,
  • języka obcego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA STOSOWANA STUDIA NIESTACJONARNE

LINGWISTYKA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

LINGWISTYKA STOSOWANA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lingwistyka stosowana

Absolwent kierunku kultury mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w biurach tłumaczeń,
  • pracownik w redakcji,
  • pracownik w wydawnictwach,
  • pracownik w turystyce,
  • pracownik w ośrodkach kultury.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

Komentarze (0)