lingwistyka stosowana studia

Lingwistyka stosowana studia - kierunek studiów

Obecnie globalizacja oraz umiędzynarodowienie rynku pracy sprawiają, że zapotrzebowanie na pracowników władających minimum dwoma językami obcymi nieustannie rośnie. Badania pokazują, że obecnie ponad czterdzieści procent Polaków mówi jedynie w języku obcym, a popyt na poliglotów wzrasta. Dlatego też studiowanie Lingwistyki stosowanej może być świetnym pomysłem oraz początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

Czym właściwie jest lingwistyka stosowana? Jest to dziedzina nauki zajmująca się językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Jej głównym tematem jest dwu- oraz wielojęzyczność, translacja oraz glottodydaktyka. Właśnie na tych aspektach skupią się Twoje studia na kierunku Lingwistyka stosowana. Oprócz wiedzy teoretycznej zdobędziesz także wysokie kompetencje językowe (poziom C1 lub C2) w zakresie dwóch języków obcych oraz poznasz metody ich nauczania w szkołach. Według wszelkich badań znajomość dwóch języków obcych znacznie zwiększa szansę na znalezienie lepiej płatnej pracy.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Lingwistyka stosowana? Pracę będziesz mógł podjąć w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych oraz wiedzy z zakresu kultury krajów danego obszaru. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, jeżeli zatem chciałbyś poznać tajniki lingwistyki to jest to świetny kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując lingwistykę stosowaną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • posługiwania się językiem obcym w celach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich,
  • umiejętności badawczych w zakresie translatoryki,
  • posługiwania się szerokim zakresem struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, z uwzględnieniem ich stylistycznych ograniczeń,
  • metod oraz technik nauczania języka obcego na I oraz II etapie edukacyjnym,
  • języka obcego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lingwistyka stosowana

Absolwent kierunku kultury mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w biurach tłumaczeń,
  • pracownik w redakcji,
  • pracownik w wydawnictwach,
  • pracownik w turystyce,
  • pracownik w ośrodkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku lingwistyka stosowana, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, dwa języki obce.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku LINGWISTYKA STOSOWANA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Lingwistyka stosowana

LINGWISTYKA STOSOWANA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Kierunek lingwistyka stosowana prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek lingwistyka stosowana prowadzony jest przez:

Wydział Neofilologii UAM

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunek lingwistyka stosowana prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny UJK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek lingwistyka stosowana prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny UMCS

Uniwersytet Warszawski

Kierunek lingwistyka stosowana prowadzony jest przez:

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunek lingwistyka stosowana prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek lingwistyka stosowana prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny UR

Popularne artykuły dla kierunku LINGWISTYKA STOSOWANA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)