Absolwent kierunku Zarządzanie to osoba przygotowana do wejścia na rynek pracy oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Absolwent w zależności od wybranej specjalności otrzymuje wszechstronną i nowoczesną wiedzę w zakresie:  zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi.

W trakcie  praktycznych zajęć,  prowadzonych metodami aktywizującymi słuchaczy student uczy się jak efektywnie i skutecznie zarządzać projektami, projektować własny biznes, budować relacje z klientami, opracowywać i realizować strategie marketingowe,  negocjować i rozwiązywać konflikty,  a także rozwija swoje zdolności kreatywne.

W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców w trakcie nauki każdy student realizuje  swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego. Dzięki takiemu podejściu nasz absolwent  posiada nie tylko kompetencje zawodowe, ale również  kompetencje w zakresie samoorganizacji (umiejętność organizowania pracy, motywacja, przejawianie inicjatywy) oraz  interpersonalne (umiejętność inicjowania i podtrzymywania dobrych relacji  z ludźmi i pracy zespołowej).