• EKSPLOATACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia, pogłębienia i uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i eksploatacji systemów wodociągowo kanalizacyjnych.

  Nieustanny rozwój miast przekłada się na intensywną rozbudowę systemów wodociągowo-kanalizacyjnych w granicach miast, jak również na terenach gmin sąsiadujących, co w dobie postępu technicznego, automatyzacji oraz przy coraz bardziej zaawansowanym zastosowaniu technik komputerowych przekłada się na dynamiczny rozwój branży wod.-kan.

  Zmieniające się uwarunkowania prawne wymuszają stosowanie coraz bardziej skomplikowanych technologii oraz rozwiniętego systemu monitoringu jako elementu zarządzania ryzkiem, ciągłością działania oraz bezpieczeństwem infrastruktury. Natomiast systematyczny wzrost kosztów wymusza stosowanie rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

  Postępujące zmiany klimatu i wynikające z tego sytuacje ekstremalne wymagają nowoczesnego podejścia do zarządzania oraz utrzymania obiektów i urządzeń wodociągowych. Przekłada się to na konieczność systematycznej rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych, jak również stosowania nowoczesnych technik wspomagających. Jednocześnie rosnące wymagania odbiorców stawiają nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami wodociągowymi.

  Powyższym zagadnieniom, jak również tematom dotyczącym m.in. zastosowania nowoczesnych technologii jako narzędzia wspomagającego eksploatację i zarządzanie systemami wodociągowo kanalizacyjnymi, poświęcone są planowane studia podyplomowe.

  Myślą przewodnią przy opracowaniu programu studiów podyplomowych było uwzględnienie w nich kwestii, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się zarządzaniem, eksploatacją, projektowaniem i budową systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Założono również, że program studiów zapewni podstawową wiedzę i przygotowanie dla specjalistów z innych branż, pracujących w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, co nieodzownie przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz zależności i wpływu na decyzje zarządcze.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

GR Ocena odpowiedz

brak wyszczególnienia drugiej tury

milena Ocena odpowiedz

Zawsze chciałam działać na rzecz swojego miasta, a dzięki wykształceniu, które zdobędę na Politechnice Krakowskiej będzie to na pewno możliwe

hej Ocena odpowiedz

Inżynieria środowiska nie jest łatwym kierunkiem, ale w ogóle na Politechnice Krakowskiej nie ma łatwych kierunków. Za to wszystkie są satysfakcjonujące i ciekawe, a co równie istotne, absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy