ul. Kościuszki 54, 

44-200 Rybnik

(budynek Politechniki Śląskiej)

Dziekanat i Rekrutacja:

tel..: 504 203 917

tel.: 42 683 44 18

rekrutacja@wsbinoz.pl

ul. Kościuszki 54, 

44-200 Rybnik

(budynek Politechniki Śląskiej)

Dziekanat i Rekrutacja:

tel..: 504 203 917

tel.: 42 683 44 18

rekrutacja@wsbinoz.pl

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przestępczość i patologie społeczne
  • Psychokryminalistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kryminologia sądowo-penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przestępczość i patologie społeczne
  • Psychokryminalistyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia sądowo-penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej

  Studia II stopnia online

  • Kryminologia sądowo-penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister magister

  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu - Filia w Rybniku oferuje studia I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA.
  Nasze atuty to:

  • Szereg ciekawych specjalności
  • Niskie czesne

  Wszystkie zajęcia i egzaminy blisko miejsca zamieszkania  - na miejscu w Rybniku!

  Ścieżka kształcenia Coaching to umiejętności tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla i udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej. Studenci uczą się tajników budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz nabywają wysokich kompetencji interpersonalnych.

  Ścieżka kształcenia Asystent osoby starszej z elementami andragogiki zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu aktywizacji i działań wspomagających osoby starsze do pełniejszego i aktywniejszego udziału w życiu społecznym. Studenci uczą się projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie, a także przeciwdziałania stereotypom.

  Ścieżka kształćenia Resocjalizacja w środowisku otwartym zakłada nabycie umiejętności rozpoznawania i analizowania stanu i rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych, przeciwdziałania zjawiskom patologii i przestępczości oraz planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori
  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opieki i wychowania
  • Psychopedagogika

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori
  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opieki i wychowania
  • Psychopedagogika

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Kornelia Ocena odpowiedz

Jedna z najlepszych uczuleni w regionie. Takie moje zdanie. Polecam.