• PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu - Filia w Rybniku oferuje studia I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA.
  Nasze atuty to:

  • Szereg ciekawych specjalności
  • Niskie czesne

  Wszystkie zajęcia i egzaminy blisko miejsca zamieszkania  - na miejscu w Rybniku!

  Specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zakłada zdobycie umiejętności niezbędnych do zaangażowania się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Studenci uzyskują wiedzę na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej, a także poznają zasady wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych.

  Specjalność Coaching to umiejętności tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla i udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej. Studenci uczą się tajników budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz nabywają wysokich kompetencji interpersonalnych.

  Specjalność Asystent osoby starszej z elementami andragogiki zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu aktywizacji i działań wspomagających osoby starsze do pełniejszego i aktywniejszego udziału w życiu społecznym. Studenci uczą się projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie, a także przeciwdziałania stereotypom.

  Specjalność Resocjalizacja w środowisku otwartym zakłada nabycie umiejętności rozpoznawania i analizowania stanu i rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych, przeciwdziałania zjawiskom patologii i przestępczości oraz planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)