NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

 

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe to studia, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek nawigacja – studia wojskowe dowiedzą się więcej na temat lotnictwa. Ponadto rozwiną umiejętności praktyczne i tym samym nauczą się procesu nawigacji, zarządzania ruchem powietrznym oraz organizacji przepływu ruchu lotniczego. Co więcej, poznają zasady obsługi specjalistycznych narzędzi stosowanych w nawigacji.

Absolwenci powyższych studiów znajdą zatrudnienie w Siłach Zbrojnych RP, Centrach Operacji Powietrznych, Służbach Ruchu Lotniczego oraz w zawodzie nawigatora statków powietrznych i kontrolera ruchu lotniczego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia wojskowe wymagają posiadania odpowiednich warunków oraz spełnienia wymagań określonych przez władze danej uczelni wyższej. Kandydaci na kierunek nawigacja – studia wojskowe, przed złożeniem aplikacji powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi.

Kandydaci muszą także zdać egzamin oraz sprawdzian sprawności fizycznej, a także dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Nawigacja - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nawigacja - studia wojskowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Nawigacja - studia wojskowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nawigacja - studia wojskowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 30.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 30.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 30.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 30.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nawigacja - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Nawigacja – studia wojskowe skierowane są do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z wojskiem. Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania studenci zyskają wszechstronną wiedzę i przygotowanie praktyczne z obszaru nauk wojskowych, humanistycznych, zarządzania oraz szeroko pojętego transportu.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

• Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku nawigacja – studia wojskowe przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich pracy zawodowej. W ramach licznych zajęć przewidzianych na powyższym kierunku, poznają zasady nawigacji statków oraz ruchu lotniczego. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru metodyki naprowadzania, taktyki lotnictwa oraz łączności lotniczej.

Ważnym elementem kształcenia będzie nauka zarządzania przestrzenią powietrzną i morską, a także rozwijanie umiejętności zastosowania systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych. Studenci nauczą się również specjalistycznego języka angielskiego, niezbędnego w pracy nawigatora lub kontrolera.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku nawigacja-studia wojskowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku nawigacja - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek nawigacja - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest: test znajomości języka angielskiego- dotyczy osób, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego; sprawdzian sprawności fizycznej; rozmowa kwalifikacyjna.

Dowiedz się więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku nawigacja - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek nawigacja - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów wojskowych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w Siłach Zbrojnych RP. Ponadto mogą podjąć pracę w Centrach Operacji Powietrznych, czy Służbach Ruchu Lotniczego. Mogą także pracować w zawodzie kontrolera ruchu lotniczego oraz nawigatora statków powietrznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nawigacja-studia wojskowe:

  • Siły Zbrojne RP

  • Służby Ruchu Lotniczego

  • Centrum Operacji Powietrznych

  • kontroler ruchu lotniczego

  • nawigator.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)