NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Studia na kierunku nawigacja - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Nawigacja - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku nawigacja - studia wojskowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Nawigacja - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku nawigacja - studia wojskowe
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku nawigacja - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | nawigacja - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek nawigacja – studia wojskowe dowiedzą się więcej na temat lotnictwa. Ponadto rozwiną umiejętności praktyczne i tym samym nauczą się procesu nawigacji, zarządzania ruchem powietrznym oraz organizacji przepływu ruchu lotniczego. Co więcej, poznają zasady obsługi specjalistycznych narzędzi stosowanych w nawigacji.

 

Specjalności

Współczesne studia nawigacyjne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku nawigacja – studia wojskowe: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych, kontroler ruchu lotniczego, nawigator naprowadzania, nawigator statku powietrznego.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku nawigacja – studia wojskowe najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższych studiów znajdą zatrudnienie w Siłach Zbrojnych RP, Centrach Operacji Powietrznych, Służbach Ruchu Lotniczego oraz w zawodzie nawigatora statków powietrznych i kontrolera ruchu lotniczego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia wojskowe wymagają posiadania odpowiednich warunków oraz spełnienia wymagań określonych przez władze danej uczelni wyższej. Kandydaci na kierunek nawigacja – studia wojskowe, przed złożeniem aplikacji powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi.

Kandydaci muszą także zdać egzamin oraz sprawdzian sprawności fizycznej, a także dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

W programie studiów na kierunku nawigacja – studia wojskowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej
 • Fizyka
 • Wiedza okrętowa
 • Ochrona środowiska morskiego
 • Przewozy morskie
 • Podstawy automatyki
 • Budowa i stateczność jednostki pływającej
 • Podstawy logiki
 • Astronawigacja
 • Ratownictwo morskie

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk technicznych
 • właściwości fizykochemicznych transportowanych ładunków i ich charakterystyki
 • o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania gospodarki krajowej i międzynarodowej
 • konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów oraz grafiki inżynierskiej
 • elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki
 • budowy i konstrukcji statku oraz systemów i urządzeń
 • zasad, przepisów i procedur związanych z przewozami dowolnych ładunków
 • planowania trasy, wyznaczania bezpiecznej drogi i jej monitorowania stosownie do przepisów międzynarodowych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Nawigacja – studia wojskowe skierowane są do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z wojskiem. Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania studenci zyskają wszechstronną wiedzę i przygotowanie praktyczne z obszaru nauk wojskowych, humanistycznych, zarządzania oraz szeroko pojętego transportu.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku nawigacja – studia wojskowe przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich pracy zawodowej. W ramach licznych zajęć przewidzianych na powyższym kierunku, poznają zasady nawigacji statków oraz ruchu lotniczego. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru metodyki naprowadzania, taktyki lotnictwa oraz łączności lotniczej.

Ważnym elementem kształcenia będzie nauka zarządzania przestrzenią powietrzną i morską, a także rozwijanie umiejętności zastosowania systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych. Studenci nauczą się również specjalistycznego języka angielskiego, niezbędnego w pracy nawigatora lub kontrolera.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku nawigacja-studia wojskowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów wojskowych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w Siłach Zbrojnych RP. Ponadto mogą podjąć pracę w Centrach Operacji Powietrznych, czy Służbach Ruchu Lotniczego. Mogą także pracować w zawodzie kontrolera ruchu lotniczego oraz nawigatora statków powietrznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nawigacja-studia wojskowe:

 • Siły Zbrojne RP

 • Służby Ruchu Lotniczego

 • Centrum Operacji Powietrznych

 • nawigator

 • kontroler ruchu lotniczego.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nawigacja - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nawigacja - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nawigacja - studia wojskowe

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)