LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu mechaniki, aerodynamiki, lotnictwa oraz szeroko pojętych nauk technicznych. Ponadto nauczą się eksploatacji wojskowych obiektów lotniczych, dowodzenia oraz pilotażu. Studenci zyskają także wszechstronne przygotowanie wojskowe.

 

Specjalności

Współczesne studia z lotnictwa i kosmonautyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe: awionika, bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów, pilotaż statku powietrznego, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie lotnicze.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku  lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wojsku, jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP oraz w w korpusie osobowym Sił Powietrznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Lotnictwo i kosmonautyka to wymagające studia, na które przyjmowani są kandydaci spełniający szereg odpowiednich warunków. Dlatego też, przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z wymaganiami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe to:

 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • język obcy nowożytny

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

W programie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Podstawy dowodzenia
 • Topografia wojskowa
 • Środki dowodzenia
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Obrona przed bronią masowego rażenia
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Nauka o materiałach
 • Podstawy automatyki
 • Elektronika i sygnały
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych
 • funkcjonowania systemu dowodzenia i realizacji procesu dowodzenia na szczeblu pododdziału
 • połączonego wsparcia ogniowego i targetingu
 • organizacji i funkcjonowania systemu wykorzystania doświadczeń w SZ RP
 • znajomości prawnych uwarunkowań związanych z zawodową służbą wojskową oraz międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych
 • eksploatacji podstawowych środków wsparcia dowodzenia będących na wyposażeniu pododdziału
 • kierowania procesem osiągania gotowości do podjęcia działań w dowodzonym pododdziale

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Lotnictwo i kosmonautyka to studia skierowane do pasjonatów lotnictwa, wojskowości oraz nauk technicznych. Studenci będą mieli szansę zdobyć kompleksowe wykształcenie techniczne oraz rozwinąć umiejętności praktyczne, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej studentów. Ponadto, wszystkie osoby, które aplikują na powyższe studia zyskają przygotowanie zawodowe, dzięki któremu będą mogli podjąć zawodową służbę wojskową.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi oraz ścisłymi. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu mechaniki, aerodynamiki, materiałów i technologii lotniczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat taktyki wojskowej i lotniczej oraz historii wojskowości. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się zarządzać eksploatacją wojskowych statków powietrznych. Co więcej poznają zasady prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach powietrznych oraz konstruowania i wytwarzania statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Studenci przejdą również kompleksowe przygotowanie wojskowe i tym samym nauczą się dowodzenia oraz eksploatacji specjalistycznego sprzętu wojskowego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Ukończenie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe umożliwia podjęcie zawodowej służby wojskowej. Ponadto studenci są przygotowani do pracy w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają podjąć zatrudnienie w w jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP czy w korpusie osobowym Sił Powietrznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe:

 • wojsko
 • służby naziemne eksploatujące sprzęt lotniczy.
 • Siły Zbrojne RP
 • obsługa naziemna portów lotniczych
 • infrastruktura transportu lotniczego

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)