LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

W trakcie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu mechaniki, aerodynamiki, lotnictwa oraz szeroko pojętych nauk technicznych. Ponadto nauczą się eksploatacji wojskowych obiektów lotniczych, dowodzenia oraz pilotażu. Studenci zyskają także wszechstronne przygotowanie wojskowe.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wojsku, jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP oraz w w korpusie osobowym Sił Powietrznych

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Lotnictwo i kosmonautyka to wymagające studia, na które przyjmowani są kandydaci spełniający szereg odpowiednich warunków. Dlatego też, przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z wymaganiami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe to:

  • matematyka
  • fizyka
  • język polski
  • język obcy nowożytny

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Lotnictwo i kosmonautyka to studia skierowane do pasjonatów lotnictwa, wojskowości oraz nauk technicznych. Studenci będą mieli szansę zdobyć kompleksowe wykształcenie techniczne oraz rozwinąć umiejętności praktyczne, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej studentów. Ponadto, wszystkie osoby, które aplikują na powyższe studia zyskają przygotowanie zawodowe, dzięki któremu będą mogli podjąć zawodową służbę wojskową.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi oraz ścisłymi. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu mechaniki, aerodynamiki, materiałów i technologii lotniczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat taktyki wojskowej i lotniczej oraz historii wojskowości. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się zarządzać eksploatacją wojskowych statków powietrznych. Co więcej poznają zasady prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach powietrznych oraz konstruowania i wytwarzania statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Studenci przejdą również kompleksowe przygotowanie wojskowe i tym samym nauczą się dowodzenia oraz eksploatacji specjalistycznego sprzętu wojskowego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Lotnicza Akademia Wojskowa Lotnicza Akademia Wojskowa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Ukończenie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe umożliwia podjęcie zawodowej służby wojskowej. Ponadto studenci są przygotowani do pracy w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają podjąć zatrudnienie w w jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP czy w korpusie osobowym Sił Powietrznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku lotnictwo i kosmonautyka–studia wojskowe:

  • wojsko
  • służby naziemne eksploatujące sprzęt lotniczy.
  • Siły Zbrojne RP
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • infrastruktura transportu lotniczego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)