ul. św. Anny 12

31-008 Kraków

tel. 12 422 54 44

fax. 12 422 40 06

e-mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl

www.wl.uj.edu.pl

ul. św. Anny 12

31-008 Kraków

tel. 12 422 54 44

fax. 12 422 40 06

e-mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl

www.wl.uj.edu.pl

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Dietetyka
  Studia drugiego stopnia oferują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Studenci nabywają umiejętności w prowadzeniu badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw.
  Ponadto nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków do życia grup ludności. Kształci się specjalistów profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą żywienia pacjentów i rozpowszechniać oświatę zdrowotną.
  Absolwent kończący studia drugiego stopnia kierunek dietetyka, będzie ukierunkowany na działalność w zakresie dietetyki klinicznej. Będzie miał wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii oraz biochemii klinicznej na poziomie, który pozwoli współpracować z lekarzem w zakresie leczenia żywieniowego. Będzie mógł podjąć pracę w lecznictwie otwartym, jak i klinicznym na oddziałach chirurgicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych oraz pediatrycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów i ocena z dyplomu.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Lekarski
  Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, przekazanie umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentami, współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych, oraz przygotowanie do kierowanie zespołami ludzkimi. Studia powinny wyposażyć absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności jak i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę lekarską.
  Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza medycyny.
  Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
  • planowania i realizacji postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
  • krytycznej oceny wyników badań naukowych,
  • prowadzenia badań naukowych oraz upowszechnienie ich wyników;
  • współpracy z innymi realizatorami opieki zdrowotnej,
  • kierowania zespołami ludzkimi,
  • kontynuacji edukacji zawodowej,
  • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w : publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Lekarsko-dentystyczny
  Celem studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest nauczanie podstawowych, fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, oraz przekazanie umiejętności komunikacji z pacjentem i współpracy z pacjentami, oraz współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych. Studia powinny wyposażyć w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę dentystyczną.
  Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.
  Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
  • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej;
  • planowania, wdrożenia i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
  • postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
  • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności, oraz upowszechnienie ich wyników;
  • nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu;
  • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, a po uzyskaniu odpowiednich uprawnień mogą prowadzić praktykę lekarza dentysty.
  W trakcie studiów studenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarsko-dentystycznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

   

Opinie (6)

NoToFajniexD Ocena

tak

Igor Ocena

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to czas spędzony aktywnie. Tutaj się, po prostu, czuje, że się studiuje. To świetna uczelnia

Dorota Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim dlatego, że nauka na tej uczelni daje praktyczne umiejętności i konkretne kwalifikacje zawodowe

Martyna Ocena

Tej uczelni chyba nie trzeba nikomu reklamować. Każdy dobrze wie, że to najlepsza i najpopularniejsza szkoła wyższa w naszym kraju, a dyplom jej ukończenia otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.

Maciek Ocena

Kierunek, który studiuję najlepiej świadczy o tym, że Uniwersytet Jagielloński to nowoczesna uczelnia. Jeśli chcecie zdobyć innowacyjny wykształcenie, dostosowane do potrzeb współczesności ? wybierzcie właśnie tę uczelnię.

Weronika Ocena

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to marzenie chyba każdego. Gdy rozpoczynałam naukę w liceum wiedziałam, że moim celem są studia na tej i tylko na tej uczelni. Jagiellonka to prestiż, duży prestiż, a dyplom ukończenia studiów otwiera wiele drzwi.