• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie zakłada przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, które stanowią fundament zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony to przygotowanie do pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie dzielą się na dwie specjalności: Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo cywilne. W toku nauki studenci realizują takie przedmioty jak: zasady użytkowania broni, postępowanie na miejscu zdarzenia, planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, procedury kontroli i zatrzymywania, ochrona środowiska naturalnego, zagrożenia naturalne i cywilizacyjne. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w WSBiO znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, profesjonalnych firmach ochrony, administracji rządowej i samorządowej.

  Specjalności:

  1. Bezpieczeństwo publiczne: Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich. W lutym 2011 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci WSBiO ubiegający się o pracę w Policji zrealizują niezbędne treści teoretyczne.
  2. Bezpieczeństwo cywilne: Specjalność przeznaczona dla pracowników wydziałów zarządzania kryzysowego i spraw obronnych urzędów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów ochrony ludności i mienia, dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Tomek Ocena odpowiedz

WSBiO to świetna uczelnia, bo kształcenie opiera się na praktyce. Tutaj wszystkiego można dotknąć, spróbować, zadać każde pytanie, na które uzyska się wyczerpującą odpowiedź. Studia tutaj to, po prostu, solidne przygotowanie do zawodu