• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie zakłada nabycie umiejętności analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studenci poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, a także zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Bezpieczeństwo państwa, Zarządzanie kryzysowe (na pierwszym stopniu), Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo narodowe (na drugim stopniu). Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: zagrożenia militarne i niemilitarne bezpieczeństwa państwa, planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności, prawne podstawy zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwo państwa i obrona narodowa, globalne zagrożenia bezpieczeństwa, zwalczanie przestępczości, pozarządowe formy bezpieczeństwa, system reagowania kryzysowego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w WSBiO będą mogli wykorzystać w wojsku, żandarmerii wojskowej, straży granicznej, straży pożarnej, policji, oraz innych jednostkach administracji bezpieczeństwa.

  Specjalności I stopnia:

  1. Bezpieczeństwo Państwa: Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.
  2. Zarządzanie kryzysowe: Program specjalności zakłada wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego stosowanego przez wszystkie jednostki administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, a także instytucji bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci specjalności przygotowywani są do podjęcia zatrudnienia w strukturach Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Zdrowia, Biurze Ochrony Rządu oraz innych jednostkach administracji bezpieczeństwa.

  Specjalności II stopnia:

  1. Bezpieczeństwo Państwa: Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.
  2. Bezpieczeństwo Publiczne: Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Opinie (5)

Karolina przyszła studentka Ocena odpowiedz

Dużo dobrego słyszałam o tej szkole. W tym roku sprawdzę na własnej skórze! ;)

Marek Ocena odpowiedz

Bezpieczeństwo narodowe na tej uczelni to najlepszy wybór dla osób, które chcą pracować w bezpieczeństwie, zarówno w służbach mundurowych jak i w biznesie! A do tego mają świetną ofertę kursów i szkoleń.

studentka Ocena odpowiedz

super uczelnia :)

Asia Ocena odpowiedz

Polecam ten kierunek na WSBiO wszystkim, którzy nie wiedzą co chcą robić w życiu. Wykładowcy we wszystkim pomagają i jak na mentorów przystało kierunkują w odpowiednią profesję

karol Ocena odpowiedz

Poważnych profesji należy uczyć się od doświadczonych praktyków. Właśnie tacy prowadzą zajęcia w WSBiO. Dzięki temu wiem, że wiedza, którą zdobywam jest ogromną wartością, której nikt mi nigdy nie odbierze