Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

EXECUTIVE EDUCATION, STUDIA PODYPLOMOWE I SEMINARIUM DOKTORSKIE

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

EXECUTIVE EDUCATION, STUDIA PODYPLOMOWE I SEMINARIUM DOKTORSKIE

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

 • ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Obejmują też informacje na temat propozycji dotyczących perspektyw budżetowych na lata 2021-2027.

  Program studiów dedykowany jest wyłącznie tematyce funduszy unijnych. Do udziału w studiach podyplomowych szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu profesjonalnych studiów. Zgromadzone doświadczenie wykładowców ma ogromny wpływ na jakość przekazywanych Słuchaczom kwalifikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA WIEDZY PRAKTYCZNEJ – AKADEMIA KADR I PŁAC - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia w Podyplomowej Akademii Kadr i Płac z certyfikatem kodu zawodu są skierowane do:   

  • osób, które zamierzają podjąć pracę w obszarze kadr i płac;
  • osób już pracujących zawodowo w kadrach i płacach, które chcą pogłębić swoją wiedzę, a zdobyte umiejętności potwierdzić dodatkowo dyplomem studiów podyplomowych;
  • osób, które w swojej pracy zawodowej potrzebują wymaganych uprawnień – certyfikatów z kodem zawodu (specjalista ds. kadr, specjalista ds. wynagrodzeń);
  • osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które samodzielnie chcą prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
  • osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą mieć należytą wiedzę, pozwalającą im sprawować nadzór nad kadrami i płacami powierzonymi do prowadzenia w firmie zewnętrznej.  

  Studia podyplomowe prowadzone są w formie ćwiczeń i warsztatów poprzedzonych wykładami, podczas których przedstawione są liczne przykłady i interpretacje przepisów pozwalające nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie kadr i rozliczania wynagrodzeń. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce” jest przekazanie aktualnej oraz praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli w zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych, które pozwolą absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego i kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO W ZARZĄDZANIU FIRM I INSTYTUCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji” skierowany  jest do osób zamierzających podjąć pracę lub już pracujących w instytucjach administracji państwowej, samorządach lub przedsiębiorstwach sektora prywatnego, w obszarze bezpieczeństwa tych podmiotów.

  Współczesny świat stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania, które  wymagają uporządkowania i poszerzenia wiedzy z zakresu takiej problematyki, jak zagrożenia hybrydowe, cyberprzestrzeń, ochrona ludności cywilnej, zagrożenia terrorystyczne oraz wywiad gospodarczy, by móc tworzyć skuteczne mechanizmy zarządzania kryzysowego.

  Studia podyplomowe z tematyki bezpieczeństwa to nie tylko teoretyczna wiedza o tym, co nas otacza w obszarze bezpieczeństwa, ale także o tym, co przed nami. To także możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji podczas praktycznych zajęć z obsługi i posługiwania się bronią palną oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach kryzysowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO DLA INFORMATYKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program przeznaczony jest dla studentów posiadających solidne podstawy w IT z dyplomem na poziomie co najmniej licencjatu. Celem programu jest zapoznanie studenta z praktycznymi aspektami cyberbezpieczeństwa postrzeganego z punktu widzenia twórcy złożonych aplikacji i systemów informatycznych w środowiskach, gdzie poufność i prywatność danych, rzetelność i niezawodność serwisów, zaufanie w jakość, dostępność i nienaruszalność funkcji systemu w obliczu możliwych ataków stanowią niezbywalną przesłankę sukcesu.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent naszego programu wykaże się praktycznym zrozumieniem problemów cyberbezpieczeństwa w zakresie:

  • Identyfikacji zagrożeń wynikających z niewłaściwych technik programowania, niewłaściwych specyfikacji, niewłaściwych schematów interakcji programów i systemów, a także z zamierzonego lub przypadkowego otwarcia systemu na konfiguracje zdarzeń, do obsługi których nie jest przeznaczony.
  • Oceny programów, systemów, sprzętu pod względem minimalizacji zagrożeń i maksymalizacji rzetelności oraz wydajności w kontekście specyficznych wymagań użytkowych.
  • Opanowania procedur cyberbezpieczeństwa w celu minimalizacji zagrożeń przy tworzeniu i wdrażaniu aplikacji, systemów, serwisów.
  • Przeciwdziałania atakom, wykrywania ataków, usuwania ich skutków.
  • Opanowania i praktycznego zrozumienia zaawansowanych technik kryptograficznych wykorzystywanych dla cyberbezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MBA DEKARBONIZACJA I ZRÓWNOWAŻONY BIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Executive MBA Dekarbonizacja i Zównoważony Biznes to program rozwoju kariery skierowany do profesjonalistów z ponad 7-letnim doświadczeniem biznesowym. Odzwierciedla on złożoność procesu podejmowania decyzji strategicznych i zanurza liderów w możliwościach i zagrożeniach zrównoważonego rozwoju.

  Zrównoważony rozwój to jedno z największych wyzwań współczesnego biznesu. Zarówno zmiany klimatyczne, jak i ogromne nierówności społeczne generują liczne zagrożenia, ale także szanse. Przyszły sukces biznesowy będzie zależał od tego, jak firmy poradzą sobie z tymi wyzwaniami i dostosują się do potrzeb społeczeństwa i środowiska. Celem programu Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes jest przygotowanie liderów biznesu do wyzwań społecznych i środowiskowych oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do prowadzenia transformacji biznesowej i budowania przewagi na odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju.

  Aby osiągnąć zerową emisję netto, musimy być mądrzejsi, bardziej wizjonerscy, bardziej zdecydowani i bardziej skłonni do współpracy niż kiedykolwiek wcześniej. Potrzebujemy nowej metodologii i nowych spostrzeżeń. Potrzebujemy myślenia o zrównoważonym rozwoju. Studia Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes pomogą przyszłym i obecnym liderom biznesowym w zdobyciu innowacyjnej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, co skutkuje przewagą konkurencyjną i odpornością ich firm, a także pozytywnym wpływem na społeczeństwo.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - Z AKREDYTACJĄ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasza Uczelnia jako jedna z niewielu uczelni w Polsce ma pełen zakres akredytacji ACCA. Dzięki posiadaniu akredytacji ACCA absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals.

  Dzięki temu mogą szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. Nasi studenci dzięki tej akredytacji łatwiej zdobywają pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Akredytacja ACCA jest przyznawana tylko tym uczelniom, których programy i egzaminy spełniają wysokie wymagania stawiane przez tę organizację.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOMUNIKACJA TECHNICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Komunikacja techniczna jest to dziedzina zajmująca się przekładaniem trudnej, technicznej wiedzy na język zrozumiały dla zwykłego użytkownika. Na co dzień jest to profesja ludzi, którzy zajmują się tworzeniem instrukcji, plików pomocy, procedur czy raportów, czyli specjalistów pracujących na stanowiskach takich jak „Technical Writer”, „Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej”, „Dokumentalista”, „Technical Editor”, “User Assistance Specialist” itp.

  Każdy system informatyczny, aplikacja mobilna czy urządzenie jest dostarczane z towarzyszącą dokumentacją, instrukcjami lub plikami pomocy. Zapotrzebowanie na dokumentację dobrej jakości stale rośnie, dlatego pojawia się coraz więcej ofert pracy dla Technical Writerów.

  Studia podyplomowe na naszej uczelni są pierwszymi w Polsce, które praktycznie przygotowują do wykonywania tego typu pracy. Jest to doskonała okazja dla absolwentów filologii do wykorzystania umiejętności językowych w zastosowaniach technicznych oraz rozpoczęcia pracy w sektorze technologii IT czy przemysłu. Studia kończą się międzynarodowym certyfikatem ITCQF (International Technical Communication Qualifications Foundation).

  Kierunek ten powstał w efekcie ścisłej współpracy z grupą doświadczonych praktyków zajmujących się zarządzaniem dokumentacją techniczną w projektach technologicznych oraz rekrutacją i edukacją Technical Writerów oraz trenerów technicznych. Stworzyliśmy go w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie ze strony biznesu (niedobór wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy) oraz słuchaczy (brak uczelni i kierunków przygotowujących praktycznie do podjęcia pracy w branży komunikacji technicznej).

  Partnerami kierunku są firmy MadCap, Atlassian, Syncro Soft, DREDAR, organizacja certyfikująca ITCQF oraz portal Techwriter.pl

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA - DYPLOMACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesny świat nie ogranicza już kontaktów międzynarodowych do polityki zagranicznej prowadzonej przez państwa. Powiększa się ilość uczestników współpracy międzynarodowej, w której rosnącą rolę odgrywają: samorządy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby sportowe, podmioty sektora szkolnictwa wyższego oraz podmioty medyczne. Ich celowe i skoordynowane działania w ramach współpracy międzynarodowej nazywa się paradyplomacją.

  Jesteśmy przekonani, że działania te są niezbędnym elementem rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego, infrastrukturalnego oraz naukowego miast, regionów oraz całego państwa. Aktywność w budowaniu i rozwijaniu wszechstronnej współpracy międzynarodowej przekłada się na przyciąganie inwestycji zagranicznych, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, organizację międzynarodowych wystaw oraz targów, tworzenie wydarzeń artystycznych oraz imprez sportowych i młodzieżowych.

  Naszym celem jest wykształcenie grupy profesjonalnych menadżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacjach pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową. Osiągniemy ten cel poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz inspirujące studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA WOMEN IN LEADERSHIP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naszą misją jest wykształcenie liderek nowej generacji, kobiet samoświadomych, które mają odwagę realizować się zawodowo i chcą przewodzić swoim zespołom. Wierzymy, że większa liczebność kompetentnych, charyzmatycznych i zmotywowanych kobiet na najwyższych szczeblach zarządczych to bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju i świata. Grupa Vistula patrzy dalekowzrocznie i z odwagą realizuje nowatorskie programy. Przyszłość jest kobietą!

  Cele kształcenia

  • więcej kobiet na średnich i wysokich stanowiskach zarządczych
  • wyzwalanie potencjału liderskiego kobiet w oparciu o ich mocne strony i indywidualne predyspozycje
  • wspieranie organizacji w zakresie rozwijania różnorodności i inkluzywności
  • budowanie liderek efektywnie zarządzających zespołami i swoimi firmami
  • rozwijanie networku kobiet, które będą ambasadorkami zmiany
  • budowanie silnej pozycji społecznej kobiet i wspieranie rozwoju kolejnych generacji liderek

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER TRANSPORTU DROGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są dla osób, które chcą zarządzać przedsiębiorstwem lub prowadzić własną firmę w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy. Studia podyplomowe Menedżer transportu drogowego pomogą zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Po jego uzyskaniu można świadczyć usługi w skali nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej.

  Studia prowadzone są pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i zapewniają każdemu słuchaczowi specjalistyczną wiedzę potrzebną do legalnego oraz świadomego funkcjonowania w branży transportu drogowego. Podczas dwóch semestrów studiów przekazujemy wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, prawa podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

  Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego dysponują wysokim poziomem wiedzy, wystarczającej do uzyskania kompetencji zawodowych. Uzyskują Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/Rzeczy. Jest on istotny, gdyż otwiera większe szanse na zatrudnienie i świadczenie usług także poza granicami Polski – we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego są zwolnieni z całości egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób/Rzeczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODOLOGIA I METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Metodologia i Metody Badawcze w Naukach Społecznych to studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów magisterskich (niezależnie o ukończonego kierunku studiów), którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin: Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Ekonomii i Finansów, Nauk o Polityce i Administracji. Oferowane przez nas studia mogą być traktowane jako pierwszy etap tej drogi.

  Uczestnicy poznają metody pracy naukowej, przygotują własny projekt badawczy i będą mieli możliwość przedyskutowania swoich koncepcji w przyjaznym środowisku. Absolwent studiów może też dalej kontynuować własne prace badawcze, a po ich zakończeniu podjąć próbę uzyskania stopnia naukowego doktora z wolnej stopy.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I JAKO DRUGIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczną i ekonomiczną jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania nauką języka polskiego jako obcego lub drugiego. Rośnie liczba obcokrajowców przybywających do Polski w związku z pracą, zamieszkujących Polskę na stałe oraz Polaków powracających z zagranicy z urodzonymi tam lub przebywającymi wiele lat dziećmi. To wszystko stwarza osobom zainteresowanym nauczaniem języka polskiego nowe i interesujące możliwości, ale również stawia przed nimi nowe, niełatwe wyzwania.

  Decydując się na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego, nauczysz się, jak efektywnie przekazywać tajniki języka polskiego pragnącym się go nauczyć obcokrajowcom, jakich metod i technik pracy używać, jak zorganizować pracę w klasie wielojęzycznej oraz czym różni się nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego i obcego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczanie języków obcych to jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania współczesnej edukacji. Znajomość języków to bowiem konkretna umiejętność przekładająca się na sukces człowieka. W jego osiągnieciu pomaga nauczyciel, od którego oczekuje się solidnego przygotowania merytorycznego w zakresie językoznawstwa, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki językowej. Jego misja zawodowa to ustawiczna praca nad przełamywaniem barier u uczących się oraz wskazywanie im możliwie najlepszych dróg do osiągania wyższych poziomów kompetencji językowej i kulturowej.

  Nowoczesne kształcenie nauczyciela to rozwijanie jego talentu w zakresie pracy z innym człowiekiem. To rozbudzanie jego kreatywności i zachęcanie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych w zakresie współpracy z innymi.

  Tak sformułowana filozofia przyświeca naszym kwalifikacyjnym studiom podyplomowym z Metodyki nauczania języków obcych. Nasza oferta adresowana jest do Wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze nauczyciela , którzy nie posiadają jeszcze pełnych kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu stosownych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu studiów otrzymają Państwo kwalifikacje formalne, pozwalające na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkolnictwie zinstytucjonalizowanym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się naprawami pojazdów, maszyn i urządzeń, likwidacją szkód w pojazdach,  maszynach i urządzeniach, rzeczoznawców, firm leasingowych, kancelarii prawnych specjalizujących się głownie w prawie rodzinnym i spadkowym, kancelarii odszkodowawczych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem nowych kompetencji dotyczących rzeczoznawstwa a także dla wszystkich reprezentantów wolnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego, którzy chcą rozszerzać swoją wiedzę.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula w odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowania wykwalifikowanych testerów otworzyła kierunek Testowanie Oprogramowania w ramach studiów podyplomowych. Jest on idealną propozycją zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową w świecie IT, jak i tych, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie wytwarzania i kontroli jakości systemów software’owych.

  Celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności, które umożliwią znalezienie pracy w charakterze osoby kontrolującej jakość oprogramowania, a także pozwolą na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB. Decydując się na ten kierunek, zostaniesz specjalistą w zakresie:

  • weryfikacji i walidacji oprogramowania,
  • wykrywania nieprawidłowości funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (np. w zakresie wydajności, niezawodności i użyteczności),
  • zapobiegania awariom oprogramowania i identyfikacji przyczyn ich występowania,
  • zapewnienia jakości (Quality Assurance),
  • mierzenia i kontroli jakości (Quality Control).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE, JĘZYK ANGIELSKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na studia podyplomowe Tłumaczenia Specjalistyczne zapraszamy wszystkich, którzy spełniają poniższe warunki:

  • Posiadają znajomość jednego z następujących języków co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski.
  • Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, a do tego pragną zgłębiać warsztat translatologiczny.

  Podczas dwóch semestrów otrzymasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w charakterze tłumacza tekstów medycznych, prawniczych, ekonomicznych czy technicznych. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy, co oznacza, że poznasz terminologię prawniczą, ekonomiczną, unijną bądź techniczną języka, który Cię interesuje. Dowiesz się także, czym są strategie tłumaczeniowe, jak wyglądają metodologia pracy tłumacza i podstawy prawne zawodu, a także zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami z kultury języka polskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I NIEZAWODNOŚCIĄ W BIZNESIE I W ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji to unikalne i innowacyjne studia podyplomowe, które łączą nowoczesne podejście do edukacji z interdyscyplinarnym programem opartym na najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, prawa i psychologii, oraz na doświadczeniu wiodących specjalistów.

  Celem studiów jest zdobycie umiejętności niezbędnych do codziennej pracy na szczeblu kierowniczym. Program studiów uwzględnia wyzwania, wobec których staje dziś gospodarka, w tym sektor paliwowo-energetyczny i chemiczny, a także infrastruktura krytyczna oraz organy administracji rządowej oraz samorządowej. W trakcie kształcenia słuchacze zdobędą nowoczesne kompetencje i wiedzę z zakresu:
  – bezpieczeństwa;
  – utrzymania niezawodności i ciągłości działania;
  – zarządzania w konfrontacji z atakiem pochodzącym z cyberprzestrzeni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)