Uczelnia Vistula w Warszawie

EXECUTIVE EDUCATION, STUDIA PODYPLOMOWE I SEMINARIUM DOKTORSKIE

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

EXECUTIVE EDUCATION, STUDIA PODYPLOMOWE I SEMINARIUM DOKTORSKIE

Uczelnia Vistula w Warszawie

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

 • AGENT DS. CYBERPRZESTĘPCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W dobie postępującej cyfryzacji coraz więcej zadań wykonujemy przez Internet. Korzystając chociażby z usług bankowych, aplikacji codziennego użytku i serwisów społecznościowych, zostawiamy w sieci wiele ważnych danych. Dlatego bezpieczeństwo informacji jest niezwykle istotne. Studentami na kierunku Agent ds. Cyberprzestępczości mogą zostać pracownicy sektora przedsiębiorstw, funkcjonariusze służb porządku publicznego, a także osoby zatrudnione w organach administracji rządowej oraz samorządowej, którzy wykonują czynności związane z administrowaniem sieciami IT. To właśnie te osoby mają odpowiednie zaplecze, by zostać agentem ds. cyberprzestępczości, czyli zawodowo zajmować się bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze przedsiębiorstw i sektorze publicznym. Celem tych studiów jest jak najlepsze przygotowanie Cię do pracy w działach IT i/lub w komórkach bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ciągu dwóch semestrów poznasz zasady kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, tworzenia bezpiecznego środowiska, gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych zgodnie z przyjętymi standardami. Dzięki uporządkowaniu dotychczasowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, zdobyciu teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, zostaniesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia oraz kierowania zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty sieciowe.

  Dowiedz się więcej

 • ANGIELSKI W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Znajomość języka obcego to ogromny atut na rynku pracy, zwłaszcza jeśli posiadasz certyfikaty poświadczające tę wiedzę. Język angielski już od dawna jest językiem biznesu i umiejętne posługiwanie się jego fachową terminologią otwiera przed Tobą drzwi do międzynarodowych możliwości rozwoju. Kierunek Angielski w środowisku zawodowym pomoże Ci w obecnej i przyszłej karierze zawodowej w dziedzinach rachunkowości, bankowości czy finansów. Jest to kierunek idealny dla osób, które już pracują w tym sektorze, ale chcą awansować do pionów międzynarodowych. Jeżeli masz aspiracje do tego, by zajmować się kontami i klientami pochodzącymi nie tylko z Polski, to Angielski w środowisku zawodowym jest doskonałą okazją do tego, by zdobyć specjalistyczną wiedzę językową i przekuć ją w zawodowy sukces.

  Dowiedz się więcej

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zawód audytora wymaga specjalistycznej i kompleksowej wiedzy. Mogą sprawdzić się w nim absolwenci takich kierunków jak zarządzanie, prawo, administracja czy ekonomia. Czemu właśnie studenci tych kierunków? Ponieważ podczas studiów zapoznali się oni z charakterystycznymi dla tego zawodu zagadnieniami. Jednak by zostać audytorem wewnętrznym, czyli osobą odpowiedzialną za sprawdzenie stanu systemu zarządzania i jego zdolności do osiągnięcia określonych celów, należy tę wiedzę znacznie poszerzyć. Osiągniesz to, rozpoczynając studia podyplomowe na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce. Na studia zapraszamy nie tylko absolwentów studiów wyższych, ale także pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz sektora przedsiębiorstw. Podczas dwusemestralnych studiów dowiesz się, jak ocenić ryzyko i odpowiednio dobrać metodykę przeprowadzania audytu wewnętrznego. Obejmuje ona przygotowanie, realizację i sprawozdawczość z zadania audytowego, a także systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Oprócz zagadnień dotyczących specyfiki zawodu, zyskasz wiedzę z zakresu prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Wszystko po to, abyś po ukończeniu studiów mógł samodzielnie i profesjonalnie realizować się w tym zawodzie.

  Dowiedz się więcej

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia analizy śledczej. Kierunek został przygotowany w oparciu o nową publikację  „Analiza śledcza – w procesie kontroli„ Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji. Będzie również wsparciem dla  kadry zarządzającej.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Landry Tom – okrzyknięty jednym z najlepszych trenerów futbolu amerykańskiego wszech czasów – mawiał, że „Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, widzi to, czego nie chcesz widzieć – po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być”. Każdy zawodowy coach wie, że tylko nieustanne rozwijanie się, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności pozwala osiągnąć sukces. Kierunek Coaching dla Menedżerów (studia podyplomowe) pozwoli Ci zdobyć tę perspektywę. Dzięki kadrze praktyków i nowoczesnym metodom nauczania powstał program nastawiony na zdobywanie nowych kompetencji i przekuwanie ich w sukces na polu zawodowym. Kierunek ten jest idealny dla osób, które należą już do kadry menedżerskiej, ale odnajdą się w nim również ci, którzy chcą zostać coachami i wspierać pracę w rozmaitych korporacjach czy organizacjach. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe, czyli posługujące się tytułem licencjata, magistra lub inżyniera. W przypadku kierunku Coaching studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy końcowej (dyplomowej), w której udowodnisz, że potrafisz przełożyć swoją wiedzę na praktyczne rozwiązanie konkretnego problemu. Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE I ZARZĄDZANIE TALENTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula to idealne rozwiązanie dla osób, które ze względu na wykonywany zawód bądź prywatne zainteresowania chcą rozwijać się w określonej dziedzinie. Jeżeli pragniesz pracować jako doradca zawodowy, kierunek Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu jest dla Ciebie. Podczas studiów poznasz realia i prawa rządzące rynkiem doradztwa zawodowego zarówno od strony doradcy, jak i potencjalnego klienta. Nie tylko indywidualnie nauczysz się przeprowadzać proces doradczy z klientami, ale także samemu zostaniesz mu poddany. W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zdobywanej wiedzy, dlatego podczas 240 godzin zajęć lub 360 godzin w trybie trzysemestralnym czeka Cię wiele ćwiczeń w formie doradztwa face to face oraz telefonicznego – będą to prezentacje autentycznych sesji doradczych w czasie rzeczywistym. Studia na kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w charakterze doradcy zawodowego, coacha kariery czy specjalisty ds. zarządzania talentami. Wiedzę przekazywać Ci będą praktycy zawodu. Są nimi certyfikowani trenerzy i konsultanci takich narzędzi jak Spadochron, MBTI, TTI Success Insights, Career Direct, Personality ID oraz ICC. Są one niezwykle przydatne w pracy doradcy zawodowego, ponieważ pozwalają w naukowy sposób poznać typ osobowości klienta . Tym samym ułatwiają skuteczne dopasowanie zawodu, w którym klient najlepiej się sprawdzi. Po ukończeniu dwusemestralnych studiów na kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu uzyskasz kwalifikacje, pozwalające na podjęcie zatrudnienia jako doradca zawodowy bądź specjalista ds. zarządzania talentami. Jeśli ukończysz dodatkowy, trzeci semestr studiów, otworzą się przed Tobą możliwości związane z tytułem doradcy edukacyjnego, który pozwoli Ci na pracę z młodzieżą.

  Dowiedz się więcej

 • DYPLOMOWANY SPECJALISTA Z FINANSÓW, VALUE AT RISK I STATYSTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kierunek Dyplomowany specjalista z finansów, Value at Risk i statystyki (studia podyplomowe), nazywany też Value at Risk, łączy w sobie wiele kompetencji – od matematyki i statystyki, poprzez znajomość rynku finansowego, aż po informatykę. Choć w Polsce nazwa tej dziedziny jeszcze nie doczekała się oficjalnego tytułu i figuruje jako „Computational Finance”, specjaliści z tego zakresu są poszukiwanymi kandydatami na naszym rynku. Oznacza to, że decydując się na studiowanie tego kierunku na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, otwierasz przed sobą niezwykle ciekawe perspektywy zawodowe.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, jedną ze stałych jest istotna rola, jaką pełni polityka finansowa. Wiedza z tego zakresu staje się potrzebna nie tylko na różnych szczeblach zarządzania finansami, ale także w innych sektorach. Wybierając kierunek Finanse i Rachunkowość (studia podyplomowe), otwierasz się na zdobycie wiedzy niezbędnej w pracy księgowego i analityka finansowego. Kierunek Finanse i Rachunkowość skierowany jest nie tylko do menedżerów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, ale także do pracowników administracji państwowej i samorządowej, osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych oraz wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Podczas dwóch semestrów zostaniesz przygotowany do pracy w księgowości czy też prowadzenia własnego biura rachunkowego, a wszystko dzięki opanowaniu zagadnień z zakresu prawa bilansowego, podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy obowiązujących w Polsce. Kierunek Finanse i rachunkowość (studia podyplomowe) jest także idealnym miejscem dla każdej osoby, która chce uzyskać dyplom ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) – prestiżowej kwalifikacji zawodowej z zakresu finansów i rachunkowości. Z dyplomem ACCA łatwiej będzie Ci znaleźć pracę nie tylko w kraju, a także zwiększysz szanse na awans na stanowisko kierownicze, a wszystko dzięki posiadaniu udokumentowanej wiedzy i umiejętności skrojonej pod potrzeby pracodawców. Jako absolwent Akademii Finansów i Biznesu Vistula na tym kierunku, uzyskasz zwolnienia z czterech egzaminów ACCA.

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA TECHNICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Żyjąc w czasach cyfryzacji, w których każdy z nas otoczony jest urządzeniami elektrycznymi i przemysłowymi, pojazdami czy sprzętem AGD, w nasze ręce bardzo często wpadają różnego rodzaju instrukcje obsługi danych urządzeń. Dziedzina komunikacji technicznej zajmuje się przekładaniem trudnej, technicznej wiedzy w takiej dokumentacji na język zrozumiały dla każdego użytkownika. Znając zapotrzebowania rynku poszukującego specjalistów na stanowiskach technical writer, technical editor, specjalistów ds. dokumentacji technicznej czy dokumentalistów, Akademia Finansów i Biznesu Vistula otworzyła kierunek Komunikacja techniczna (studia podyplomowe). Te studia pozwalają rozwijać swoje talenty absolwentom filologii angielskiej, a tym, którzy ukończyli kierunku inżynierskie pokazują, jak efektywnie przekazywać skomplikowaną techniczną wiedzę klientom i użytkownikom końcowym. Komunikacja techniczna na Akademii Finansów i Rachunkowości Vistula jest pierwszym w Polsce kierunkiem, który oferuje praktyczne przygotowanie do realizowania się w tym zawodzie. Ponadto absolwenci uzyskują międzynarodowy certyfikat ITCQF (International Technical Communication Qualifications Foundation). Jest to kompleksowy program certyfikacji z zakresu komunikacji technicznej, który umożliwia ujednolicenie terminologii, procesów i najlepszych praktyk stosowanych przez profesjonalistów n acałym świecie w różnych organizacjach. Pracy dla absolwentów Komunikacji technicznej jest coraz więcej – rynek potrzebuje wyspecjalizowanych pracowników o wysokim poziomie kompetencji. Zdobyta podczas dwóch semestrów wiedza zaowocuje nie tylko certyfikatem ITCQF, ale także atrakcyjnymi możliwościami zatrudnienia.

  Dowiedz się więcej

 • MENADŻER PROCESÓW BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wykorzystanie nowych narzędzi IT do optymalizacji procesów biznesowych istotnie usprawnia pracę przedsiębiorstwa. Zarówno małe, jak i duże firmy doskonale zdają sobie sprawę z korzyści, jakie płyną z wdrażania technologii. Właśnie dlatego powstał kierunek Menedżer Procesów Biznesowych, którego celem jest przygotowanie słuchaczy do efektywnego funkcjonowania w środowisku biznesowym ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji i adaptacji zachodzących w nim procesów. Studia podyplomowe na tym kierunku są dedykowane dla średniej i wyższej kadry kierowniczej, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracowników działów IT, przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych, a także pracowników administracji, uczestniczących lub planujących uczestnictwo we wdrożeniach zarządzania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT. Podczas dwóch intensywnych semestrów nauki, absolwenci nauczą się analizować dojrzałość procesową organizacji, modelowania i analizy procesów biznesowych, racjonalizacji i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania zmiennością procesu, zarządzania wiedzą z realizacji procesów biznesowych, zarządzania personelem zaangażowanym w realizację procesów, zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji procesowej lub wdrażającej zarządzanie procesowe, efektywnego wykorzystania narzędzi ICT do zarządzania procesami i komunikacji w organizacji, zarządzania projektami wdrożenia zarządzania procesowego.

  Dowiedz się więcej

 • MENADŻER TRANSPORTU DROGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad zarządzaniem przedsiębiorstwem lub prowadzeniem własnej firmy w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, kierunek Menedżer Transportu Drogowego pomoże Ci zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Po jego uzyskaniu będziesz mógł świadczyć usługi w skali nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej. Studia prowadzone są pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i zapewniają każdemu słuchaczowi specjalistyczną wiedzę potrzebną do legalnego oraz świadomego funkcjonowania w branży transportu drogowego. Podczas dwóch semestrów studiów zapoznasz się z przepisami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, prawa podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Jako absolwent studiów podyplomowych na kierunku Menedżer transportu drogowego będziesz dysponował wysokim poziomem wiedzy, wystarczającej do uzyskania kompetencji zawodowych w postaci Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/Rzeczy. Jest on o tyle istotny, ponieważ otwiera przed Tobą większe szanse na zatrudnienie i świadczenie swoich usług także poza granicami Polski – we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jako absolwent Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostaniesz zwolniony z całości egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób/Rzeczy.

  Dowiedz się więcej

 • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I JAKO DRUGIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczną i ekonomiczną jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania nauką języka polskiego jako obcego lub drugiego. Rośnie liczba obcokrajowców przybywających do Polski w związku z pracą, zamieszkujących Polskę na stałe oraz Polaków powracających z zagranicy z urodzonymi tam lub przebywającymi wiele lat dziećmi. To wszystko stwarza osobom zainteresowanym nauczaniem języka polskiego nowe i interesujące możliwości, ale również stawia przed nimi nowe, niełatwe wyzwania. Decydując się na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego, nauczysz się, jak efektywnie przekazywać tajniki języka polskiego pragnącym się go nauczyć obcokrajowcom, jakich metod i technik pracy używać, jak zorganizować pracę w klasie wielojęzycznej oraz czym różni się nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego i obcego. Ten kierunek jest idealny zarówno dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i dla osób będących na początku swojej kariery zawodowej, marzących dopiero o zostaniu lektorem języka polskiego..

  Dowiedz się więcej

 • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nauczanie języków obcych to jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania współczesnej edukacji. Znajomość języków to bowiem konkretna umiejętność przekładająca się na sukces człowieka. W jego osiągnieciu pomaga nauczyciel, od którego oczekuje się solidnego przygotowania merytorycznego w zakresie językoznawstwa, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki językowej. Jego misja zawodowa to ustawiczna praca nad przełamywaniem barier u uczących się oraz wskazywanie im możliwie najlepszych dróg do osiągania wyższych poziomów kompetencji językowej i kulturowej. Nowoczesne kształcenie nauczyciela to rozwijanie jego talentu w zakresie pracy z innym człowiekiem. To rozbudzanie jego kreatywności i zachęcanie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych w zakresie współpracy z innymi.

  Dowiedz się więcej

 • PROFESJONALNE MEDIACJE I ADR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nierzadko w biznesie mamy do czynienia z sytuacją konfliktową. Każdy broni swoich racji i chce, by problem został rozstrzygnięty na jego korzyść. Kiedy strony nie potrafią się porozumieć, wtedy zarządzaniem konfliktu zajmuje się bezstronny, profesjonalny mediator. Celem kierunku Profesjonalne Mediacje i ADR jest wykształcenie specjalistów w obszarze rozwiązywanie konfliktów na wolnym rynku przedsiębiorczości, rozwiązywania sporów sądowych i zarządzania konfliktami międzynarodowymi.Studia podyplomowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały objęte profesjonalnymi regułami „mediacji klasycznych” zgodnie z normami European Negotiation & Mediation Academy (ENMA), wypracowanymi w ramach United States Agency for International Development.

  Dowiedz się więcej

 • RODO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Gospodarka w fazie ciągłych zmian i przeobrażeń wymaga tego, by pozostawać otwartym na nowości. Warto szukać okazji do zdobywania nowej wiedzy i dokształcać się w konkretnej dziedzinie. W ten sposób pracownik nie tylko jest bardziej kompetentny, ale także rozwija się i jest gotowy na efektywne rozwiązywanie problemów. Rynek ubezpieczeń jest doskonałym przykładem dziedziny, w której niezwykle istotnym jest stały rozwój. Właśnie dlatego na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w ramach oferty studiów podyplomowych powstał kierunek Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń (studia podyplomowe). Działając pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń, studia te pozwolą Ci na kompleksowe spojrzenie na działalność rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów aktywności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, zagadnień dotyczących zarządzania zakładem ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem, a także zagadnień technicznych dotyczących produktów ubezpieczeniowych. Dzięki wiedzy i praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas dwóch semestrów intensywnych studiów dowiesz się nie tylko tego, jak działa rynek ubezpieczeń, ale najlepiej dbać o interesy konsumentów i poszkodowanych.

  Dowiedz się więcej

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula w odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowania wykwalifikowanych testerów otworzyła kierunek Testowanie Oprogramowania w ramach studiów podyplomowych. Jest on idealną propozycją zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową w świecie IT, jak i tych, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie wytwarzania i kontroli jakości systemów software’owych.

  Celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności, które umożliwią znalezienie pracy w charakterze osoby kontrolującej jakość oprogramowania, a także pozwolą na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB. Decydując się na ten kierunek, zostaniesz specjalistą w zakresie:

  • weryfikacji i walidacji oprogramowania,
  • wykrywania nieprawidłowości funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (np. w zakresie wydajności, niezawodności i użyteczności),
  • zapobiegania awariom oprogramowania i identyfikacji przyczyn ich występowania,
  • zapewnienia jakości (Quality Assurance),
  • mierzenia i kontroli jakości (Quality Control).

  Każdy absolwent studiów podyplomowych Testowanie oprogramowania będzie miał możliwość (za dodatkową opłatą) uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB (Foundation Certificate in Software Testing) w ramach organizowanego egzaminu, który będzie prowadzony wspólnie z portalem TESTERZY (www.testerzy.pl).

  Dowiedz się więcej

 • TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Tysiące polskich firm, instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych związanych z rozmaitymi branżami codziennie współpracuje z zagranicznymi podmiotami. To sprawia, że wyspecjalizowani tłumacze są niezwykle pożądani na rynku pracy.

  Na studia podyplomowe Tłumaczenia Specjalistyczne zapraszamy wszystkich, którzy spełniają poniższe warunki:

  • Posiadają znajomość jednego z następujących języków co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski.
  • Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, a do tego pragną zgłębiać warsztat translatologiczny.

  Podczas dwóch semestrów otrzymasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w charakterze tłumacza tekstów medycznych, prawniczych, ekonomicznych czy technicznych. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy, co oznacza, że poznasz terminologię prawniczą, ekonomiczną, unijną bądź techniczną języka, który Cię interesuje. Dowiesz się także, czym są strategie tłumaczeniowe, jak wyglądają metodologia pracy tłumacza i podstawy prawne zawodu, a także zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami z kultury języka polskiego.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE APTEKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów „Strategiczne zarządzanie apteką” jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania rozwojem apteki, zarządzania zespołem pracowników oraz relacjami z pacjentami.

  Atuty studiów:

  Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu, pracujących w środowisku farmaceutycznym, znających jego specyfikę, dobre praktyki oraz wyzwania. Zajęcia mają praktyczny charakter, uczestnicy wypracowują na zajęciach strategie, plany oraz projekty dopaso¬wane do swoich potrzeb. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny profesjonalny raport PRISM BRAIN MAPPING przedstawiający preferowane zachowania, a na zajęciach z zakresu zarządzania ludźmi, dowie się jak to wpływa na jego sposób zarządzania biznesem i ludźmi. Rozwój umiejętności zarządzania każdego uczestnika studiów – oparty będzie na zindywidualizowanych wynikach badania psychometrycznego PRISM BRAIN MAPPING opracowanego na podstawie wiedzy z neuronauki.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)