al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=225

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=225

 • ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów architektura

  UAP, będąc uczelnią w ciągłym rozwoju jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce wprowadziła studia na kierunku Architektura i Urbanistyka w roku 2003, jako jednolite pięcioletnie studia inżyniersko-magisterskie. Pierwotnie studia jednolite, obecnie dwustopniowe – zgodnie z tzw. Kartą Bolońską – mają związaną z charakterem uczelni specyfikę.

  Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Wydziale Architektury i Wzornictwa na UAP są obowiązkowe, w dużej mierze humanistyczne, przedmioty uzupełniające oraz wspólne zajęcia studentów architektury ze studentami wszystkich, w tym także typowo artystycznych, wydziałów Uczelni.

  Na tle sytuacji architektury i zawodu architekta w świecie współczesnym, uznano, że podstawową zasadą kształcenia w reakcji na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość winna być jego wszechstronność, wykraczająca poza tradycyjnie rozumiane ramy architektury i urbanistyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DESIGN KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów design krajobrazu

  W ramach zajęć na kierunku Design Krajobrazu studenci poznają między innymi zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem założeń krajobrazowych i ogrodowych, uczestniczą w wykładach z podstaw botaniki i dendrologii, przyswajają wiedzę z zakresu ekologii w projektowaniu, bioniki, materiałoznawstwa i technologii, rysunku projektowego, projektowania detalu czy historii ogrodów.

  Ponadto, w toku studiów uczestniczą w zajęciach plenerowych oraz warsztatach, także prowadzonych w terenie. Zdobywają więc umiejętności pozwalające kształtować przestrzeń w obszarze zurbanizowanym – od układu plastycznego i funkcjonalnego, do elementów jego wyposażenia, tj. mebli i małej architektury – zarówno w przestrzeni publicznej jak i prywatnej. Poza kwestiami czysto praktycznymi czy estetycznymi, dydaktycy kładą nacisk na sferę pozamaterialną, związaną choćby z tożsamością miejsca i jego marką czy genius loci.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Studia Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych prowadzone na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (WEAiK) pozwalają studentom zdobywać nie tylko umiejętności artystyczne, ale również uzyskać kompetencje do nauczania sztuki, prowadzenia warsztatów czy zajmowania się promocją sztuki.

  Dają możliwości przyswojenia sobie najważniejszych technik artystycznych, jak i pozwalają na zorientowanie się w głównych problemach sztuki i kultury współczesnej. Stwarzają też dobre podstawy do działań zarówno twórczych, jak i organizacyjnych, pozwalając w przyszłości wybrać zarówno ścieżkę zawodową artystyczną i teoretyczną.

  Wyjątkowość tego kierunku polega na łączeniu praktyki z teorią, pozwalając w przyszłości zajmować się zarówno sztuką, jak i działaniami edukacyjnymi oraz organizacyjnymi związanymi ze sztuką współczesną. Odpowiada to wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stawiającego na elastyczność oraz łączenie różnych kompetencji. Możliwe obszary zatrudnienia: działania twórcze i edukacyjne w instytucjach kultury i sztuki; praca w galeriach oraz w mediach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa
  • Promocja i animacja kultury

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Strategie kuratorskie i promowanie kultury
  • Wybrana specjalność artystyczna
  • Realizacja działań twórczych i edukacyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE MEBLA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów projektowanie mebla

  Studia na kierunku Projektowanie Mebla kształtują szeroki światopogląd związany z rolą projektanta we współczesnym świecie. Jesteśmy unikatem na skalę krajową wśród uczelni artystycznych. Stoimy na mocnych fundamentach wielkopolskiej tradycji meblarstwa, sięgającej jeszcze XIX wieku.

  Odważnie patrzymy w przyszłość angażując studentów w różnorodne projekty z udziałem ważnych graczy z branży, jak między innymi: Balma, Noti, BRW, VOX, Marmorin, Maro, Schattdecor, Lenart, Meble Wójcik, A2HM, Norcospectra, Swarzędz Home i inni. Elitarność kierunku Projektowanie Mebla polega między innymi na dołączaniu wyróżniających się studentów do zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe finansowane częściowo ze środków unijnych.

  Daje to niespotykaną dotąd szansę odbycia praktyki projektowej w gronie profesorów i asystentów oraz pozyskania niezależności finansowej. Idąc w ślad za zmianami, jakie zachodzą w naszej rzeczywistości, eksperymentujemy z procesami charakteryzującymi przemysł 4.0, wnikamy w reguły rządzące projektowaniem parametrycznym, sztuczną inteligencją, poznajemy pojęcia takie, jak prakseologia czy inwentyka, pozostając czujnymi i krytycznymi wobec fragmentarycznych udogodnień naszej egzystencji.

  Wspólnie zaszczepiamy w sobie ducha projektowania odpowiedzialnego za coraz bardziej kruchą stabilizację ekosystemową naszej planety

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WZORNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów wzornictwo

  Wzornictwo jest kierunkiem, który łączy edukację artystyczną i projektową. Studenci kształceni są w zakresie sztuki, sztuki użytkowej, wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania zawodu projektanta. Studia na kierunku Wzornictwo przygotowują do pracy w wielu obszarach sztuki użytkowej.

  Wpływ, jaki designerzy/projektanci wywierają na dzisiejszą rzeczywistość, jest zauważalny. Wiąże się to również ze świadomością odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszego świata. Poprzez mądre projektowanie można kształtować bardziej przyjazne otoczenie. Poprawianie jakości życia poprzez tworzenie funkcjonalnych produktów jest dziś cenione przez inwestorów/producentów i daje też ogromną satysfakcję autorom takich projektów.

  W celu jak najlepszego przygotowania do pracy w zawodzie projektanta – we wciąż zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej – stworzyliśmy nowy, funkcjonujący od trzech lat program kształcenia. Rozpoczyna się realizacją Modułu Projektowania Wstępnego, wprowadzającego studentów w namacalny kontakt z podstawowymi materiałami, takimi jak: drewno, papier, ceramika. Prowadzimy zajęcia z profesjonalnego rysunku odręcznego, nauczania programów komputerowych i projektowania graficznego. Studenci uczestniczą w wykładach prowadzonych przez profesorów UAP oraz zaproszonych gości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Opinie (1)

student Ocena odpowiedz

Najprościej mówiąc- uczelnia istnieje żeby profesorowie mieli wypłaty, a nie dla studentów. Pojedynczy profesorowie faktycznie potrafią czegoś nauczyć nie narzucając nic, mądrze prowadząc studenta po ścieżce projektowej.